Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Solutions
Flota wynajmu
Atlas Copco Rental
Bezolejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Generatory azotu
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Flota wynajmu
Olejowe sprężarki powietrza
Olejowe sprężarki powietrza
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Produkty
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Akcesoria pneumatyczne
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Vacuum solutions

Często zadawane pytania — Bezolejowe sprężarki i klasa 0

Co to są testy TÜV wymagane do uzyskania certyfikatu ISO 8573-1 CLASS 0?

Część 2 testu dotyczy pomiaru zawartości mgły i cieczy. Badanie jest wykonywane przy użyciu metody częściowego przepływu (B2) lub pełnego przepływu (B1) (patrz poniżej). Część 5 testu dotyczy tylko pomiaru zawartości pary. Obie części są niezbędne do uzyskania certyfikatu ISO 8573 CLASS 0. Oznacza to, że wszystkie trzy formy zanieczyszczeń olejowych — mgła, para i ciecz — należy poddać pomiarom.

Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy metodą badania częściowego przepływu (B2) i pełnego przepływu (B1)?

Obie metody są dopuszczone do pomiaru zawartości mgły i cieczy zgodnie z normą ISO 8573-1, Część 2. Metoda B2 skupia się tylko na środkowej części przepływu powietrza. Rejestrowane są tutaj mgły olejowe, ale nie jest wykrywany olej, który przywiera do ściany przewodu (przepływ przy ścianie). Większość producentów sprężarek powietrza nadal preferuje mniej rygorystyczną metodę. Metoda B1 bada całkowity przepływ powietrza pod kątem mgły i przepływu przy ścianie. Ta wszechstronna metoda badania jest stosowana w firmie Atlas Copco w odniesieniu do bezolejowych sprężarek powietrza. Na jej podstawie nie stwierdzono występowania żadnych śladów oleju w strumieniu powietrza wyjściowego.

Czy sprężarki z wtryskiem oleju i wymiennymi filtrami oleju dostarczają powietrze wolne od oleju?

To rozwiązanie jest często określane jako „sprężone powietrze odolejone technicznie”. Jednakże nawet w optymalnych warunkach i przy kilku etapach usuwania oleju jakość powietrza w odniesieniu do oleju jest wątpliwa. Aby osiągnąć minimalnie akceptowalny poziom jakości powietrza ze sprężarki z wtryskiem oleju, konieczne jest stosowanie urządzeń chłodzenia powietrza i kilku etapów usuwania oleju z wieloma elementami. Awaria któregokolwiek z tych elementów lub niewłaściwa konserwacja może spowodować zanieczyszczenie procesu olejem. Sprężarki z wtryskiem oleju zawsze stanowią zagrożenie zanieczyszczenia procesu oraz mogą być przyczyną poważnych konsekwencji dla działalności biznesowej.

Jaki jest wpływ temperatury otoczenia?

Jednym z aspektów mających wpływ na wydajność i czystość układów powietrznych jest temperatura. W przypadku sprężarek z wtryskiem oleju i filtrami oleju, ilość oleju odprowadzanego przez materiał filtracyjny zwiększa się wykładniczo w zależności od temperatury na powierzchni filtracji. Jeśli temperatura otoczenia w pomieszczeniu sprężarek wzrośnie do 30°C, temperatura na wylocie sprężarki może osiągać 40°C, a przeniesienie oleju wzrosnąć nawet 20-krotnie względem podanej wartości. Takie temperatury nie są czymś niezwykłym, nawet w krajach o chłodniejszym klimacie, gdzie temperatury w pomieszczeniu sprężarek są znacznie wyższe niż na zewnątrz. Temperatura przyczynia się także do wzrostu zawartości pary wodnej w powietrzu, która również może się dostać do końcowego produktu. Ponadto, wysokie temperatury skracają trwałość filtrów z węglem aktywnym. Wzrost temperatury z 20°C do 40°C może obniżyć trwałość filtra o 90%. Co gorsza, filtr z węglem aktywnym nie ostrzega użytkownika, że jest nasycony. Po prostu umożliwia przenikanie oleju do procesu. W bezolejowych sprężarkach powietrza firmy Atlas Copco jakość produkowanego powietrza sprężonego nie zależy od temperatury.

Co z zanieczyszczeniami olejem z otoczenia?

Otoczenie zawiera śladową obecność oleju pochodzącego z pojazdów silnikowych i źródeł przemysłowych. Zawartość oleju w sprężonym powietrzu na obszarach zanieczyszczonych zwykle nie przekracza 0,003 mg/m3. Zostało to potwierdzone na podstawie badań TÜV przeprowadzonych w pobliżu fabryki z uciążliwą obróbką skrawaniem (m.in. toczenie, frezowanie, szlifowanie, wiercenie). W pobliżu zaobserwowano uciążliwy ruch uliczny i spalarnię śmieci. Olej zasysany przez sprężarkę bezolejową o wyjątkowo niskim poziomie oleju atmosferycznego jest niemal całkowicie usuwany przez kondensat w chłodnicy międzystopniowej i chłodnicy końcowej, dlatego powietrze doprowadzane do procesu jest czyste i pozbawione oleju.