Niższe zużycie gazu ziemnego dzięki odzyskiwaniu ciepła

Firma Wernsing Feinkost potrzebuje ciepła technologicznego przez całą dobę. Firma zaspokaja część zapotrzebowania, 350 kW, wykorzystując ciepło sprężania ze stacji sprężonego powietrza. Jak? Dzięki bezolejowym sprężarkom śrubowym Atlas Copco ZR z systemem odzyskiwania energii

Sprężarki śrubowe Rozwiązania do odzyskiwania energii Przemysł spożywczy Sprężarki bezolejowe Adsorpcyjne osuszacze bębnowe Klasa 0

Firma Wernsing Feinkost GmbH z Addrup-Essen produkuje żywność do sprzedaży detalicznej i dla restauracji. Wiele instalacji produkcyjnych, w szczególności linie przenoszenia i pakowania, wykorzystuje sprężone powietrze i pracuje przez całą dobę, zwykle w systemie trzyzmianowym. Hartwig Sibbel, odpowiedzialny za zarządzanie ochroną środowiska i energią, twierdził, że to idealne warunki do wdrożenia odzyskiwania ciepła.

“ Sprężanie powietrza powoduje wytwarzanie ciepła, a sprężarki wymagają ciągłego chłodzenia. Chcieliśmy wykorzystać to ciepło w kotłowni, do podgrzewania miękkiej wody do wytwarzania pary, ponieważ tam możemy wykorzystywać ciepło technologiczne przez cały rok. ”

Hartwig Sibbel , Zarządzanie ochroną środowiska i energią, Wernsing Feinkost GmbH

Moc grzewcza do 350 kW

Na podstawie dokładnego pomiaru zużycia sprężonego powietrza firma Atlas Copco zaproponowała stację sprężonego powietrza z dwoma chłodzonymi wodą, bezolejowymi sprężarkami śrubowymi ZR 250 VSD i ZR 160 o całkowitej mocy zainstalowanej 410 kW.
Chłodzenie wodne i odzyskiwanie ciepła tworzą doskonałą całość, ponieważ woda chłodnicza o temperaturze do 90°C może bardzo łatwo przekazywać energię sprężania do obiegu ogrzewania w kotłowni przez wymiennik ciepła.
Podczas wykorzystania dwóch sprężarek na poziomie zbliżonym do wydajności dostępna jest moc grzewcza do 350 kW — odpowiada ona od 80 do 85% mocy wejściowej. Odzyskana energia ogranicza zużycie gazu ziemnego w firmie spożywczej. Jednocześnie wspiera ochronę klimatu, ponieważ emituje mniej dwutlenku węgla do atmosfery.
„Koszt odzyskiwania ciepła nie był wysoki” — mówi zadowolony Hartwig Sibbel. Nowe sprężarki zostały umieszczone blisko kotłowni, dzięki czemu zasadniczo wystarczył jeden wymiennik ciepła.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność wytwarzania sprężonego powietrza, firma Wernsing zainstalowała także układ sterowania i monitorowania oszczędności energii ES.

Wysoka jakość suchego sprężonego powietrza

Firma Wernsing wybrała produkt firmy Atlas Copco ze względu na urządzenia peryferyjne. Osuszacze adsorpcyjne z serii MD zapewniają uzyskanie odpowiedniego punktu rosy.
„Niektóre linie biegną poza pomieszczeniami chłodzonymi” — wyjaśnia kierownik ds. zarządzania ochroną środowiska i energią — „Dlatego punkt rosy jest jeszcze ważniejszy, aby woda nie ulegała kondensacji w układzie sprężonego powietrza i nie zagrażała zaworom i siłownikom”. Obrotowe osuszacze bębnowe wykorzystują gorące sprężone powietrze do regeneracji osuszacza, dlatego nie wymagają dodatkowej energii.

Bezpieczne dla żywności powietrze bez oleju

Firma Wernsing wymagała także tego, aby sprężone powietrze było wytwarzane tylko przez sprężarki bezolejowe: „Produkujemy żywność i chcemy wykluczyć zanieczyszczenie olejem”. Teraz ma taką gwarancję, ponieważ sprężarki ZR firmy Atlas Copco mają certyfikat zgodności z normą ISO 8573-1, klasa 0.