Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania próżniowe

Northumbrian Water wybiera energooszczędną technologię dmuchaw śrubowych ZS

Firma Northumbrian Water, wiodący dostawca usług uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w północno-wschodniej Anglii, wybrała technologię dmuchaw śrubowych ZS firmy Atlas Copco, aby zmniejszyć zużycie energii oraz zminimalizować koszty obsługi swojej oczyszczalni ścieków w Newton Aycliffe w hrabstwie Durham.

Dmuchawy śrubowe ZS, instalacja zewnętrzna_Northumbrian Water

Firma ta, nagrodzona wcześniej „Nagrodą Królowej za Przedsiębiorczość w kategorii Zrównoważony rozwój” oraz uznana „Firmą Roku w branży uzdatniania wody”, wymaga stałego, niezawodnego dostarczania powietrza o ciśnieniu około 480 mbar na potrzeby tlenowego oczyszczania ścieków w swoim zakładzie w Newton Aycliffe. Proces ten wykorzystuje bakterie do rozkładu cząstek zanieczyszczeń i wymaga dużych ilości powietrza wdmuchiwanego do komór napowietrzania w celu utrzymania żądanego poziomu rozpuszczonego tlenu w systemie odprowadzania ścieków — jest to proces biologiczny, który wykorzystuje zwykle do 70% energii zużywanej w zakładzie. W branży uzdatniania wody mamy do czynienia ze zmianą nastawienia odnośnie projektowania. Szeroko stosowana reguła stosowania dmuchaw krzywkowych nie zaspokaja już potrzeb nowoczesnej gospodarki niskowęglowej. Operatorzy mogą odnosić znaczne korzyści z oszczędności energii poprzez zastąpienie konwencjonalnych urządzeń krzywkowych innowacyjną technologią śrubową.

“ Dmuchawy śrubowe ZS firmy Atlas Copco pomogły nam zmniejszyć zużycie energii o 20%, dlatego zdecydowaliśmy się wymienić wszystkie nasze zwykłe dmuchawy krzywkowe na dmuchawy śrubowe Atlas Copco. ”

Alan Harle , Inżynier firmy Northumbrian Water, który przeprowadził testy porównawcze.

Porównawcze testy wydajności urządzeń śrubowych i krzywkowych

Northumbrian Water, napowietrzanie basenu

Firma Northumbrian Water podjęła decyzję o wymianie jednej dmuchawy krzywkowej na dmuchawę śrubową ZS firmy Atlas Copco. Po ukończeniu montażu nowej dmuchawy ZS firma Northumbrian Water przeprowadziła test porównania wydajności posiadanych dmuchaw krzywkowych z dmuchawami ZS firmy Atlas Copco. Ujawnił on, że przy tym samym wydatku posiadana dmuchawa krzywkowa zużyła ok. 19% więcej energii. Na podstawie wyników tego testu oraz ciągłych problemów z niezawodnością dmuchaw krzywkowych podjęto decyzję o zastąpieniu drugiej dmuchawy krzywkowej niskociśnieniową, rotacyjną dmuchawą śrubową ZS90-VSD firmy Atlas Copco dostarczającą powietrze wolne od oleju. Zespół tej dmuchawy obejmuje kompletny zestaw oparty na prostej zasadzie działania: precyzyjny rozrząd utrzymuje minimalne odstępy pomiędzy dwoma zazębiającymi się śrubami bezolejowego elementu sprężającego, które nigdy się nie stykają. Nie ma potrzeby smarowania elementu, a specjalnie zaprojektowane uszczelki zapobiegają przedostaniu się oleju z łożysk wirnika do komory sprężania. Zasysane powietrze jest sprężane pomiędzy śrubami a ich obudową, aby później wolne od oleju i bez pulsacji było dostarczane przy poziomie ciśnienia ok. 480 mbar i wydatku ponad 4000 m3/h w zależności od zapotrzebowania procesowego.

Przekonujące wyniki: technologia krzywkowa wymieniona w całym zakładzie klienta

Aktualnie firma Northumbrian Water złożyła w firmie Atlas Copco trzecie zamówienie na zastąpienie dwóch pozostałych urządzeń krzywkowych zamontowanych w zakładzie oczyszczania ścieków w Newton Aycliffe kolejnymi dwoma dmuchawami śrubowymi ZS 90. Alan Harle, inżynier w firmie Northumbrian Water, który przeprowadził testy porównawcze, powiedział: „Z perspektywy operacyjnej dmuchawy ZS firmy Atlas Copco zadziałały dobrze, szczególnie w porównaniu z aktualnie posiadanymi przez nas dmuchawami, i jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu zmniejszenia zużycia energii o 20%, jakie już zaobserwowaliśmy. Powiedziałbym, że wszystko okaże się w praktyce, ale fakt, że NWL zdecydowało się zastąpić wszystkie dmuchawy urządzeniami firmy Atlas Copco, mówi wiele na ten temat”.

bezolejowe Klasa 0 Rozwiązania Smart AIR Śrubowe Oczyszczanie ścieków Powietrze pozbawione oleju Dmuchawy