Northumbrian Water wybiera energooszczędną technologię dmuchaw śrubowych ZS

Firma Northumbrian Water, wiodący dostawca usług uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w północno-wschodniej Anglii, wybrała technologię dmuchaw śrubowych ZS firmy Atlas Copco, aby zmniejszyć zużycie energii oraz zminimalizować koszty obsługi swojej oczyszczalni ścieków w Newton Aycliffe w hrabstwie Durham.

Dmuchawy śrubowe ZS, instalacja zewnętrzna_Northumbrian Water

Firma ta, nagrodzona wcześniej „Nagrodą Królowej za Przedsiębiorczość w kategorii Zrównoważony rozwój” oraz uznana „Firmą Roku w branży uzdatniania wody”, wymaga stałego, niezawodnego dostarczania powietrza o ciśnieniu około 480 mbar na potrzeby tlenowego oczyszczania ścieków w swoim zakładzie w Newton Aycliffe. Proces ten wykorzystuje bakterie do rozkładu cząstek zanieczyszczeń i wymaga dużych ilości powietrza wdmuchiwanego do komór napowietrzania w celu utrzymania żądanego poziomu rozpuszczonego tlenu w systemie odprowadzania ścieków — jest to proces biologiczny, który wykorzystuje zwykle do 70% energii zużywanej w zakładzie. W branży uzdatniania wody mamy do czynienia ze zmianą nastawienia odnośnie projektowania. Szeroko stosowana reguła stosowania dmuchaw krzywkowych nie zaspokaja już potrzeb nowoczesnej gospodarki niskowęglowej. Operatorzy mogą odnosić znaczne korzyści z oszczędności energii poprzez zastąpienie konwencjonalnych urządzeń krzywkowych innowacyjną technologią śrubową.

“ Dmuchawy śrubowe ZS firmy Atlas Copco pomogły nam zmniejszyć zużycie energii o 20%, dlatego zdecydowaliśmy się wymienić wszystkie nasze zwykłe dmuchawy krzywkowe na dmuchawy śrubowe Atlas Copco. ”

Alan Harle , Inżynier firmy Northumbrian Water, który przeprowadził testy porównawcze.

Porównawcze testy wydajności urządzeń śrubowych i krzywkowych

Northumbrian Water, napowietrzanie basenu

Firma Northumbrian Water podjęła decyzję o wymianie jednej dmuchawy krzywkowej na dmuchawę śrubową ZS firmy Atlas Copco. Po ukończeniu montażu nowej dmuchawy ZS firma Northumbrian Water przeprowadziła test porównania wydajności posiadanych dmuchaw krzywkowych z dmuchawami ZS firmy Atlas Copco. Ujawnił on, że przy tym samym wydatku posiadana dmuchawa krzywkowa zużyła ok. 19% więcej energii. Na podstawie wyników tego testu oraz ciągłych problemów z niezawodnością dmuchaw krzywkowych podjęto decyzję o zastąpieniu drugiej dmuchawy krzywkowej niskociśnieniową, rotacyjną dmuchawą śrubową ZS90-VSD firmy Atlas Copco dostarczającą powietrze wolne od oleju. Zespół tej dmuchawy obejmuje kompletny zestaw oparty na prostej zasadzie działania: precyzyjny rozrząd utrzymuje minimalne odstępy pomiędzy dwoma zazębiającymi się śrubami bezolejowego elementu sprężającego, które nigdy się nie stykają. Nie ma potrzeby smarowania elementu, a specjalnie zaprojektowane uszczelki zapobiegają przedostaniu się oleju z łożysk wirnika do komory sprężania. Zasysane powietrze jest sprężane pomiędzy śrubami a ich obudową, aby później wolne od oleju i bez pulsacji było dostarczane przy poziomie ciśnienia ok. 480 mbar i wydatku ponad 4000 m3/h w zależności od zapotrzebowania procesowego.

Przekonujące wyniki: technologia krzywkowa wymieniona w całym zakładzie klienta

Aktualnie firma Northumbrian Water złożyła w firmie Atlas Copco trzecie zamówienie na zastąpienie dwóch pozostałych urządzeń krzywkowych zamontowanych w zakładzie oczyszczania ścieków w Newton Aycliffe kolejnymi dwoma dmuchawami śrubowymi ZS 90. Alan Harle, inżynier w firmie Northumbrian Water, który przeprowadził testy porównawcze, powiedział: „Z perspektywy operacyjnej dmuchawy ZS firmy Atlas Copco zadziałały dobrze, szczególnie w porównaniu z aktualnie posiadanymi przez nas dmuchawami, i jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu zmniejszenia zużycia energii o 20%, jakie już zaobserwowaliśmy. Powiedziałbym, że wszystko okaże się w praktyce, ale fakt, że NWL zdecydowało się zastąpić wszystkie dmuchawy urządzeniami firmy Atlas Copco, mówi wiele na ten temat”.

bezolejowe Klasa 0 Rozwiązania Smart AIR Śrubowe Oczyszczanie ścieków Powietrze pozbawione oleju Dmuchawy