Generatory azotu - Atlas Copco Polska
Atlas Copco Polska - Sprężarki
Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Technique
Rozwiązania
Produkty
Power Technique
Systemy magazynowania energii
Specialty Rental
Rozwiązania
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Wiertarki
Produkty i rozwiązania
Flota wynajmu
Produkty i rozwiązania
Systemy magazynowania energii

Generatory azotu

Poznaj naszą szeroką gamę niezawodnych generatorów do produkcji azotu o wysokiej czystości w zakładzie.

Niezawodne źródło gazu

Zrezygnuj z dostaw azotu od zewnętrznych dostawców — korzystaj z własnych zasobów wytwarzanych za pomocą naszych generatorów. Zapewnij dostępność gazów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, korzystając z prostego, niezawodnego i trwałego źródła

Ekonomiczność

Wytwarzanie własnego gazu na miejscu eliminuje koszty związane z obsługą zamówień, napełnianiem i dostawami oraz kosztowne przestoje w związku z brakiem gazów.

„Podłącz i pracuj”

Nasze generatory gazów są od razu gotowe do użytku — wystarczy dopływ sprężonego powietrza, a drogie instalacje nie są konieczne.

Poznaj pełną gamę produktów


NGM⁺ 7–70: najlepsze w swojej klasie membranowe generatory azotu


NGMˢ 1–3: idealne membranowe generatory azotu o niskim przepływie


NGP+ 8–1300 PSA: generatory N2 klasy premium


Generator azotu NGP 10–115 PSA

 

Membranowe generatory azotu

Generator membranowy azotu oddziela N₂ od powietrza dostarczanego przez sprężarkę, dzięki czemu gaz ten można wykorzystać w profesjonalnych zastosowaniach. Sprężone powietrze jest przepychane przez membranę wypełnioną włóknami kanalikowymi. Tlen i para wodna przenikają przez ścianki włókien i są odprowadzane na zewnątrz. Dzięki temu wewnątrz włókien pozostaje tylko bardzo suchy azot, wypierany na drugi koniec membrany i gotowy do użycia.

Generatory azotu PSA

Innym sposobem wytwarzania azotu jest adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA). W przypadku branż, w których wymagane są wysokie poziomy czystości, technologia PSA jest idealną i najłatwiejszą do zastosowania metodą. Adsorpcja zmiennociśnieniowa polega na oddzielaniu molekuł azotu od cząsteczek tlenu poprzez wychwytywanie tlenu ze strumienia sprężonego powietrza metodą adsorpcji. Adsorpcja występuje, gdy molekuły wiążą się z adsorbentem — w tym przypadku cząsteczki tlenu przyłączają się do węglowego sita molekularnego.

Generowanie gazów z technologią PSA | Jak to działa?

Wysokociśnieniowy generator azotu montowany na płozach: kompleksowe rozwiązanie

Nasz wyjątkowy generator azotu pod wysokim ciśnieniem montowany na płozach pozwala wyeliminować koszty transportu i przestojów. Na kompaktowych, osobno zatwierdzonych do użycia płozach montuje się instalację sprężonego powietrza wraz z urządzeniami do jego uzdatniania, generator azotu, doprężacz oraz wszystkie niezbędne zbiorniki i sterowniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy mogą korzystać z lokalnego, energooszczędnego i niezawodnego źródła azotu.

6 korzyści z wytwarzania gazu na miejscu

Loading...

Korzyści z wytwarzania azotu na miejscu

Masz dość kupowania drogiego ciekłego azotu lub azotu w butlach? Zainstalowany w zakładzie generator oferuje wiele korzyści i jest ekonomicznym, elastycznym rozwiązaniem:

  • Znacznie obniża koszty w przeliczeniu na jednostkę azotu
  • Zapewnia dokładnie taką czystość i ilość azotu, jakiej potrzebujesz
  • Pozwala oszczędzić miejsce, ponieważ nie ma potrzeby przechowywania dużych zbiorników z azotem
  • Eliminuje problemy logistyczne (zamawianie, obsługa, przechowywanie kupionego N2)
  • Zwiększa bezpieczeństwo poprzez wyeliminowanie zagrożeń w miejscu pracy związanych z butlami pod ciśnieniem lub ciekłym gazem
  • Łącząc wytwarzanie azotu na miejscu z opcjonalnymi układami odzyskiwania energii w sprężarkach, można samodzielnie wytwarzać prawdziwie ekologiczny azot

Ten film pozwala zapoznać się z zaletami wytwarzania gazów na miejscu.