Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Jakość sprężonego powietrza

Sales Production

Problemem bardzo dużej wagi dla każdego użytkownika jest właściwa jakość sprężonego powietrza. Jeżeli powietrze, które zawiera zanieczyszczenia zetknie się z produktem końcowym to koszty reklamacji mogą szybko stać się ogromnie wysokie i najtańsze rozwiązanie może szybko stać się najdroższym. Dlatego jest to niezwykle istotne by jakość sprężonego powietrza stała się składnikiem polityki jakościowej firmy i uwzględniała nawet wymagania, które mogą pojawić się w przyszłości.

Dlaczego jakość powietrza jest tak istotna?

Sprężone powietrze może zawierać niepożądane substancje np. wodę w formie kropli lub pary, olej w formie kropli lub mgły oraz zanieczyszczenia pyłowe. Zależnie od zastosowań sprężonego powietrza może to pogorszyć wyniki produkcyjne lub nawet zwiększyć koszty. Celem uzdatniania sprężonego powietrza jest stworzenie produktu o jakości satysfakcjonującej użytkownika. Jeżeli rola sprężonego powietrza w danym procesie jest ściśle określona, to jednocześnie zostaje znaleziona odpowiedź, który system jest najkorzystniejszy i najbardziej efektywny. Kwestią do ustalenia jest również to czy np. sprężone powietrze może mieć bezpośredni kontakt z gotowym produktem lub czy np. dopuszcza się obecność mgły olejowej w środowisku roboczym. Zdefiniowanie tych wszystkich czynników jest konieczne do wybrania odpowiedniego sprzętu.

W jaki sposób pracują filtry?

Filtr zasadniczo oddziela powietrze od zanieczyszczeń . Ta umiejętność oddzielania jest wynikiem połączonych zdolności do filtracji jakimi cechuje się medium filtrujące (dla różnych rozmiarów cząstek), jak podano powyżej. W rzeczywistości każdy filtr jest kompromisem, ponieważ żaden filtr nie jest skuteczny w całym zakresie wielkości cząstek. Nawet wpływ prędkości strumienia na zdolność separacji dla różnych rozmiarów cząstek nie jest czynnikiem decydującym.

Zasadniczo, najtrudniejsze do separacji są cząstki o wielkości od 0,1 μm do 0,2 μm (cząsteczki o najwyższej przenikalności ) 2.35.png. Jak stwierdzono powyżej, całkowita skuteczność filtracji filtra koalescencyjnego jest determinowana przez kombinację wszystkich występujących mechanizmów. Oczywiście znaczenie każdego mechanizmu, wielkości cząstek, w których występują, oraz wartość całkowitej wydajności silnie zależą od rozkładu wielkości cząstek aerozolu, prędkości powietrza i rozkładu włókien ośrodka filtrującego.

Olej i woda w postaci aerozolu zachowują się podobnie do innych cząstek i można je również oddzielić za pomocą filtra koalescencyjnego. W filtrze aerozole te łączą się tworząc krople, które grawitacyjnie opadają na dno filtra. Filtr może oddzielać zarówno olej w aerozolu, jak i w postaci płynnej. Jednak olej w postaci ciekłej, ze względu na wysokie stężenie, powoduje duży spadek ciśnienia. Jeżeli olej w pod postacią par oleju ma być oddzielony ze sprężonego powietrza, filtr musi zawierać odpowiedni materiał adsorpcyjny, zwykle jest to węgiel aktywowany.

Filtracja sprężonego powietrza zawsze wiąże się ze spadkiem ciśnienia , który jest stratą energii w systemie sprężonego powietrza. Filtry dokładne o gęstej strukturze włókien wkładu powodują większy spadek ciśnienia i szybciej się zapychają. Sprawia to, że wymagają częstszej wymiany wkładu filtrującego, co generuje dodatkowe koszty.

Jakość powietrza w odniesieniu do ilości cząsteczek i obecności wody i oleju jest określona w normie ISO 8573-1, przemysłowej normie czystości powietrza. Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia powietrza w krytycznym procesie, zaleca się stosowanie tylko sprężonego powietrza klasy 0. Dodatkowo, filtry muszą być tak zwymiarowane, aby nie tylko prawidłowo obsługiwały przepływ nominalny, ale także miały pewna rezerwę w celu kompensacji spadku ciśnienia, który może pojawić się podczas eksploatacji.

Related articles