Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Dystrybucja sprężonego powietrza

Sales

Nieodpowiednie systemy dystrybucji sprężonego powietrza doprowadzą do wysokich rachunków za energię elektryczną, niskiej wydajności i słabej wydajności narzędzia pneumatycznego. W systemie dystrybucji sprężonego powietrza występują trzy wymagania: niski spadek ciśnienia między sprężarką i punktem poboru, minimalne wycieki z instalacji pneumatycznej i skuteczna separacja kondensatu, jeżeli nie zainstalowano osuszacza sprężonego powietrza.

Jak utrzymać spadek ciśnienia między sprężarką, a punktem poboru?

an illustration about compressor installation
Te trzy wymagania dotyczą przede wszystkim głównych rurociągów i planowanego zużycia sprężonego powietrza na bieżące potrzeby, jak również na przyszłość. Koszt zainstalowania rur o większych średnicach, jak również wyposażenia innego, niż początkowo było to wymagane, jest niski w porównaniu z kosztem przebudowy systemu dystrybucji w późniejszym terminie. Wyznaczanie trasy, projektowanie i wymiarowanie instalacji powietrznych są niezmiernie ważne dla osiągnięcia wydajności, niezawodności i kosztów produkcji sprężonego powietrza. Czasami duży spadek ciśnienia w rurociągu jest kompensowany przez zwiększenie ciśnienia roboczego sprężarki, np. z 7 barów (e) do 8 barów (e). Powoduje to wzrost kosztów wykorzystania sprężonego powietrza. Ponadto, gdy zmniejsza się zużycie sprężonego powietrza, tak samo spadek ciśnienia i ciśnienie w punkcie poboru wzrastają powyżej dozwolonego poziomu.

Sieci dystrybucji sprężonego powietrza powinny być tak dobrane, aby spadek ciśnienia w rurach nie przekraczał 0,1 bar między sprężarką, a najbardziej oddalonym punktem poboru. Należy do tego dodać spadek ciśnienia w miejscach połączeń elastycznych węży, szybkozłączek i innych elementów. Szczególnie ważne jest właściwe zwymiarowanie tych elementów, ponieważ największy spadek ciśnienia występuje często przy takich właśnie połączeniach.

a formula for dimensioning
Najdłuższą dopuszczalną długość rurociągu dla określonego spadku ciśnienia można obliczyć za pomocą następującego równania:

l = całkowita długość rurociągu (m)
∆p = dopuszczalny spadek ciśnienia w sieci (bar)
p = bezwzględne ciśnienie wlotowe (bar(a))
qc = wydajność sprężarki, FAD (l/s)
d = wewnętrzna średnica rurociągu (mm)

Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie systemu rur jako pętli zamkniętej wokół obszaru, w którym będzie odbywać się zużycie powietrza. Poszczególne odejścia do punktów odbiorczych są następnie odprowadzane z pętli w określonych miejscach zdefiniowanych przez użytkownika i/lub proces. Zapewnia to równomierne zasilanie sprężonym powietrzem pomimo intensywnego, zmiennego w czasie użytkowania, ponieważ powietrze jest doprowadzane do rzeczywistego punktu poboru z dwóch kierunków. Ten system powinien być stosowany we wszystkich instalacjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy niektóre punkty dużego zużycia powietrza znajdują się w dużej odległości od instalacji sprężarki. W takim szczególnym wypadku oddzielny główny rurociąg jest kierowany bezpośrednio do tych punktów.

Co to jest zbiornik powietrza?

W każdej instalacji sprężonego powietrza znajduje się jeden lub więcej zbiorników buforowych. Ich wielkość zależy od wydajności sprężarki, systemu regulacji, i zapotrzebowania na powietrze. Zbiornik powietrza tworzy przestrzeń buforową, równoważy pulsacje pochodzące ze sprężarki, chłodzi powietrze i gromadzi kondensat. W związku z tym musi być wyposażony w urządzenie odprowadzające skropliny. Poniższa relacja ma zastosowanie podczas doboru pojemności zbiornika buforowego. Należy zauważyć, gdyż ta zależność dotyczy tylko sprężarek z regulacją dociąż / odciąż.

a formula for dimensioning
V = pojemność zbiornika (l) qC = wydajność FAD sprężarki (l/s)
p1 = Ciśnienie wlotowe sprężarki (bar(a))
T1 = Maksymalna temperatura wlotowa sprężarki (K)
T0 = Temperatura powietrza wychodzącego ze sprężarki (K)
(pU -pL) = nastawa różnicy ciśnień pomiędzy Dociążeniem i Odciążeniem
fmax = maksymalna częstotliwość cyklu (dla sprężarek Atlas Copco 1 cykl na każde 30 sekund)
Air receiver basic
W sprężarkach ze zmienną regulacją prędkości obrotowej (VSD) wymagana objętość zbiornika powietrza jest znacznie mniejsza. Używając powyższego wzoru, qc powinno być traktowane jako FAD przy minimalnej prędkości. Gdy zapotrzebowanie na sprężone wymaga dużych ilości w krótkim czasie, nie jest opłacalne ekonomicznie wymiarowanie sprężarki lub sieci rurociągów wyłącznie dla tego ekstremalnego przypadku. Wtedy, w pobliżu punktu odbioru powinien być umieszczony oddzielny zbiornik powietrza – zwymiarowany zgodnie z maksymalną wydajnością sprężarki. W bardziej ekstremalnych przypadkach stosuje się mniejszą sprężarkę wysokociśnieniową wraz z dużym odbiornikiem, aby sprostać krótkoterminowym, wysokim zapotrzebowaniom na powietrze w długich odstępach czasu. Tutaj sprężarka jest zwymiarowana w celu zaspokojenia średniego zużycia.
a formula for dimensioning
V = pojemność zbiornika (l)
q = przepływ powietrza podczas fazy opróżniania (l/s)
t = długość fazy opróżniania (s)
p1 = znamionowe ciśnienie robocze w sieci (bar)
p2 = minimalne ciśnienie odbiornika (bar)
L = zapotrzebowanie na fazę napełniania powietrzem (1/cykl roboczy)

Wzór nie uwzględnia faktu, że sprężarka może dostarczać powietrze podczas fazy opróżniania.

Projektowanie sieci sprężonego powietrza

Punktem wyjścia przy projektowaniu i wymiarowaniu sieci sprężonego powietrza jest lista urządzeń, która wyszczególnia wszystkie odbiorniki sprężonego powietrza oraz plan sytuacyjny wskazujący ich indywidualne rozmieszczenie. Odbiory są zgrupowane w jednostki logiczne i są zasilani przez ten sam rurociąg (rura dystrybucyjna). Ten z kolei zasilany jest przez piony odchodzące z kompresorów. Większa sieć sprężonego powietrza może być podzielona na cztery główne części:
- Piony
- Rury dystrybucyjne
- Rury serwisowe
- Armatura sprężonego powietrza

Piony transportują sprężone powietrze z kompresora do strefy konsumpcji (punktów odbioru).
Rury dystrybucyjne rozdzielają powietrze na obszar dystrybucji. Rury serwisowe kierują powietrze z rur dystrybucyjnych do miejsc pracy.

Wymiarowanie sieci sprężonego powietrza

Air network piping system, air distribution
Ciśnienie uzyskiwane bezpośrednio za sprężarką zazwyczaj nie może być w pełni wykorzystane, ponieważ dystrybucja sprężonego powietrza powoduje pewne straty ciśnienia, głównie są to straty tarcia wewnątrz rurociągów.Ponadto w zaworach i kolanach rurociągów występują efekty dławiące i zmiany kierunku przepływu. Straty, które są zamieniane na ciepło, powodują spadki ciśnienia.
a formula for dimensioning
Określono wymagane długości rur dla różnych części sieci (pionów, rur dystrybucyjnych i serwisowych). Przykładem może być rysunek w skali prawdopodobnego planu sieci. Długość rury jest korygowana poprzez dodanie równoważnych długości rur dla zaworów, kolan, złączy itp., Jak pokazano poniżej.

Aby znaleźć najbardziej odpowiednią średnicę rury, jako alternatywę dla powyższego wzoru, przy obliczaniu średnicy rurociągu można użyć nomogramu (pokazanego poniżej). W celu dokonania tych obliczeń muszą być znane: natężenie przepływu, ciśnienie, dopuszczalny spadek ciśnienia i długość rury. Standardowa rura najbliższej, największej średnicy jest następnie wybierana do instalacji.

Równoważne długości rur dla wszystkich części instalacji oblicza się, stosując listę złączek i elementów rur, jak również opór przepływu wyrażony w równoważnej długości rury. Te "dodatkowe" długości rur są dodawane do początkowej prostej długości rury. Wybrane wymiary sieci są następnie ponownie przeliczane, aby zapewnić, że spadek ciśnienia nie będzie zbyt duży. Poszczególne sekcje (rurociąg główny, rura rozdzielcza i piony) powinny być obliczane osobno dla dużych instalacji.

Pomiar przepływu w instalacji sprężarkowej

Strategicznie rozmieszczone mierniki przepływu powietrza ułatwiają ekonomiczną analizę zużycia sprężonego powietrza w firmie. Sprężone powietrze jest medium produkcyjnym, które powinno być częścią kosztów produkcji poszczególnych działów w firmie. Z tego punktu widzenia wszystkie zainteresowane strony mogłyby skorzystać z prób zmniejszenia konsumpcji w swoich działach.

Dostępne obecnie na rynku przepływomierze oferują wszystko, począwszy od odczytu cyfrowego, poprzez manualny, aż po dane pomiarowe podawane bezpośrednio do komputera lub modułu obciążeniowego. Te przepływomierze są zwykle montowane w pobliżu zaworów odcinających. Odcinek pomiarowy wymaga szczególnej uwagi, ponieważ miernik musi być w stanie zmierzyć zarówno przepływ do przodu i do tyłu.

Related articles

an illustration about compressor installation

Obliczanie instalacji sprężarkowej

Przy doborze instalacji sprężonego powietrza należy podjąć szereg decyzji, aby dostosować ją do różnych potrzeb, zapewnić maksymalną ekonomikę eksploatacji i być przygotowanym na przyszłą rozbudowę.

how to install a compressor?

Instalowanie sprężarki

Instalowanie systemu sprężonego powietrza jest prostsze niż kiedyś. Należy pamiętać o kilku kwestiach, przede wszystkim o tym, gdzie umieścić sprężarkę i jak zorganizować pomieszczenie wokół sprężarki. Czytaj więcej...

an air receiver

What is an Air Receiver?

Zbiornik powietrza, czasami określany jako zbiornik sprężonego powietrza, jest integralną częścią każdego systemu sprężonego powietrza