Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Umiejscowienie sprężarki i optymalne warunki pracy

Sales

Miejsce, w którym umieszczona jest największa część systemu sprężonego powietrza, nazywa się sprężarkownią. Może to być pomieszczenie, które zostało zaprojektowane i wykorzystane do innych celów lub może być utworzone z myślą o samej sprężarce. W obu przypadkach pomieszczenie musi spełniać pewne wymagania, aby w pełni wykorzystać możliwości instalacji sprężarkowej.

Gdzie powinieneś zainstalować kompresor?

Optimal working conditions for a compressor, compressor in a working environment
Główną zasadą instalacji jest przede wszystkim zorganizowanie oddzielnej instalacji centralnej sprężarkowni. Doświadczenie mówi, że centralizacja jest lepszym rozwiązaniem – niezależnie od branży. Zapewnia między innymi lepszą ekonomikę eksploatacji, lepiej zaprojektowany system sprężonego powietrza, łatwość obsługi, ochronę przed nieuprawnionym dostępem, odpowiednią kontrolę hałasu i prostsze możliwości kontrolowanej wentylacji.

Po drugie, do instalacji sprężarkowej można wykorzystać oddzielną powierzchnię w budynku wykorzystywaną do innych celów. W przypadku tego rodzaju instalacji należy uwzględnić pewne zagrożenia i niedogodności, na przykład: zakłócenia spowodowane hałasem lub wymaganiami wentylacji sprężarki, ryzyko – np. przegrzania, drenaż kondensacyjny, niebezpieczne otoczenie, np. pyły lub łatwopalne substancje, agresywne substancje w powietrzu, wymagania przestrzenne dla przyszłej rozbudowy i dostęp serwisowy. Montaż sprężarki w warsztacie lub magazynie może jednakże ułatwić instalacje systemu odzysku energii. Jeśli nie ma możliwości zainstalowania sprężarki wewnątrz pomieszczenia, można ją posadowić również na zewnątrz, pod dachem. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę pewne kwestie: ryzyko zamarznięcia w przypadku powstania czopów kondensacyjnych, konieczność ochrony przed deszczem i śniegiem otworu ssącego i wentylacji, konieczność wykonania stałego, płaskiego podłoża (asfalt, płyta betonowa), ryzyko zapylenia, niebezpieczeństwo działania substancji palnych lub agresywnych oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.

Posadownienie sprężarki i instalacji

Oprócz urządzeń sprężarkowych należy także zadbać o montaż instalacji, systemu dystrybucyjnego zrealizowanego długimi rurociągami. Serwis i konserwację takiej instalacji można ułatwić, instalując ją w pobliżu urządzeń pomocniczych, takich jak pompy i wentylatory; korzystna może być nawet lokalizacja w pobliżu kotłowni. Budynek powinien być wyposażony w suwnicę, która jest przystosowana do obsługi najcięższych elementów w konstrukcji sprężarki (zwykle silnik elektryczny) i / lub mieć dostęp do wózka widłowego. Powinien także mieć wystarczającą powierzchnię do zainstalowania potencjalnej dodatkowej sprężarki w przypadku przyszłej rozbudowy. Ponadto wysokość prześwitu musi być wystarczająca, aby umożliwić w razie potrzeby podniesienie silnika elektrycznego lub innego elementu. Instalacja sprężonego powietrza powinna mieć kanał w podłodze lub inne rozwiązanie umożliwiające odprowadzenie kondensatu ze sprężarki, chłodnicy, zbiornika powietrza, osuszaczy, itp. Odpływ podłogowy musi być wykonany zgodnie z przepisami prawa.

Podłoże w sprężarkowni, fundamenty

Zwykle do ustawienia sprężarki wymagana jest tylko płaska podłoga o wystarczającej nośności. W większości przypadków funkcje antywibracyjne są zintegrowane w konstrukcji samego kompresora. W przypadku nowych instalacji cokół (jeżeli istnieje), na którym stoi urządzenie – jest zazwyczaj używany w celu umożliwienia czyszczenia podłogi. Duże sprężarki tłokowe i odśrodkowe mogą wymagać fundamentu z betonowej płyty, który jest zakotwiczony do podłoża skalnego lub na podłożu z litej gleby. Wpływ wytwarzanych na zewnątrz wibracji został zredukowany do minimum w zaawansowanych, kompletnych instalacjach sprężarkowych. W systemach ze sprężarkami odśrodkowymi może być konieczne tłumienie drgań podstawy sprężarki.

Powietrze wlotowe

Powietrze wlotowe sprężarki musi być czyste i wolne od zanieczyszczeń. stałych i gazowych. Cząstki brudu i korozyjne gazy, które powodują nadmiernie zużycie komponentów mogą być szczególnie szkodliwe. Wlot powietrza sprężarki znajduje się zazwyczaj w obudowie wyciszającej kompresora, ale może być również umieszczony w miejscu, w którym powietrze jest tak czyste, jak to tylko możliwe. Zanieczyszczenie pochodzące ze spalin samochodowych może być śmiertelne, jeśli zostanie zmieszane z powietrzem, które ma być wdychane. W instalacjach, w których otaczające powietrze ma wysokie stężenie pyłu powinien być stosowany filtr wstępny (cyklon, mata na ssaniu lub inny rodzaj filtra). W takich przypadkach spadek ciśnienia spowodowany przez filtr wstępny musi zostać uwzględniony podczas projektowania. Korzystne jest również chłodzenie powietrza dolotowego. Dlatego może być właściwe skierowanie tego powietrza przez oddzielną rurę z zewnątrz budynku do pomieszczenia sprężarkowni. Ważne jest, aby w tym celu używać rur odpornych na korozję, wyposażonych w siatkę przed / nad wlotem i zaprojektowanych tak, aby nie było ryzyka przedostania się śniegu lub deszczu do sprężarki. Ważne jest również stosowanie rur o wystarczająco dużej średnicy, aby uzyskać jak najmniejszy spadek ciśnienia. Szczególnie ważna jest także konstrukcja rur wlotowych sprężarek tłokowych. Rezonans rurowy z akustycznych fal stojących spowodowanych przez cykliczną częstotliwość pulsacji sprężarki może uszkodzić orurowanie, a także sprężarkę, spowodować wibracje i wpłynąć na otoczenie poprzez podrażnienie hałasu o niskiej częstotliwości.

Wentylacja pomieszczenia

Ciepło w pomieszczeniu sprężarkowni jest generowane ze wszystkich sprężarek. Następnie jest odprowadzane przez wentylację, która się tam znajduje. Ilość powietrza wentylacyjnego zależy od wielkości sprężarki i od tego, czy jest ona chłodzona powietrzem czy wodą. Powietrze wentylacyjne dla sprężarek chłodzonych powietrzem zawiera blisko 100% energii w postaci ciepła zużywanej przez silnik elektryczny. Powietrze wentylacyjne dla chłodzonych wodą sprężarek zawiera około 10% energii zużywanej przez silnik elektryczny. Ciepło należy usunąć, aby utrzymać temperaturę w sprężarkowni na akceptowalnym poziomie. Producent sprężarki powinien dostarczyć szczegółowych informacji dotyczących wymaganego przepływu wentylacji. Lepszym sposobem radzenia sobie z problemem gromadzenia się ciepła jest odzyskiwanie zużytej energii cieplnej i używanie jej na miejscu.

a formula for dimensioning
Powietrze wentylacyjne powinno być pobierane z zewnątrz, najlepiej bezpośrednio zza ściany. Ponadto, czerpnia powietrza powinna być umieszczona tak nisko, jak to możliwe, ale bez ryzyka, że umożliwi zasysanie zanieczyszczeń z poziomu gruntu. Konieczne jest nawet wzięcie pod uwagę ryzyka, że pyły i substancje wybuchowe lub żrące mogą potencjalnie przedostać się do pomieszczenia sprężarki. Wentylator / wentylatory powinny być umieszczone wysoko na jednej z ścian końcowych sprężarki, a wlot powietrza umieszczony na przeciwległej ścianie. Prędkość powietrza na otworze wlotowym wentylacji nie powinna przekraczać 4 m / s.

W tym przypadku najbardziej odpowiednie są wentylatory sterowane termostatem. Wentylatory muszą być odpowiednio dobrane tak, aby poradzić sobie ze spadkiem ciśnienia w kanale, na żaluzji zewnętrznej itd. Ilość powietrza wentylacyjnego musi być wystarczająca, aby ograniczyć wzrost temperatury w pomieszczeniu do 7-10 ° C. Jeśli wystąpi problem z zapewnieniem wystarczającej wentylacji w pomieszczeniu Należy rozważyć możliwość zastosowania sprężarek chłodzonych wodą.

Related articles

an illustration about compressor installation

Obliczanie instalacji sprężarkowej

Przy doborze instalacji sprężonego powietrza należy podjąć szereg decyzji, aby dostosować ją do różnych potrzeb, zapewnić maksymalną ekonomikę eksploatacji i być przygotowanym na przyszłą rozbudowę.

how to install a compressor?

Instalowanie sprężarki

Instalowanie systemu sprężonego powietrza jest prostsze niż kiedyś. Należy pamiętać o kilku kwestiach, przede wszystkim o tym, gdzie umieścić sprężarkę i jak zorganizować pomieszczenie wokół sprężarki. Czytaj więcej...