Nasze rozwiązania
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Możliwości oszczędzania energii dostępne dla sprężarek

Sales Health

W świecie sprężarek często istnieją znaczące i niewykorzystane możliwości oszczędzania energii, w tym odzysk energii cieplnej, redukcja ciśnienia, redukcja wycieków i optymalizacja pracy poprzez właściwy wybór systemu sterowania i regulacji, a także wybór wielkości sprężarki. Przyjrzymy się niektórym możliwościom zminimalizowania kosztów operacyjnych sprężarki.

Koncepcja zapotrzebowania na moc

Podczas wykonywania obliczeń ważne jest zastosowanie ogólnej koncepcji zapotrzebowania na moc. Należy uwzględnić wszystkich odbiorców energii należących do instalacji sprężarki: na przykład filtry wlotowe, wentylatory i pompy, osuszacze i separatory. W przypadku porównań między różnymi alternatywami inwestycyjnymi szczególnie ważne jest zastosowanie porównywalnych wartości. Dlatego wartości należy podawać zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami, na przykład zgodnie z ISO 1217 Ed.4-2009.

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze wpływa bezpośrednio na zapotrzebowanie na moc. Wyższe ciśnienie oznacza wyższe zużycie energii: średnio o 8% więcej mocy przy ciśnieniu wyższym o 1 bar. Zwiększenie ciśnienia roboczego w celu skompensowania spadku ciśnienia zawsze powoduje pogorszenie ekonomiki działania. Pomimo tego niekorzystnego efektu ekonomicznego, wzrost ciśnienia w sprężarce jest powszechnie stosowaną metodą pokonywania spadków ciśnienia spowodowanych przez niedostatecznie zwymiarowany układ rur lub zatkane filtry. W instalacji wyposażonej w kilka filtrów, zwłaszcza jeśli działały one przez długi okres czasu bez wymiany, spadek ciśnienia może być znacznie wyższy, a zatem bardzo kosztowny, jeśli nie będzie obsługiwany przez dłuższy czas. W wielu instalacjach nie jest możliwe wprowadzenie dużych redukcji ciśnienia, ale zastosowanie nowoczesnych urządzeń regulacyjnych pozwala realistycznie obniżyć ciśnienie o 0,5 bar. Oznacza to oszczędność energii rzędu kilku procent. Mogą się one wydawać nieznaczne, ale biorąc pod uwagę, że całkowita wydajność instalacji jest zwiększona o równoważny stopień, wartość tej redukcji ciśnienia w kategoriach rzeczywistych oszczędności jest łatwiejsza do zauważenia.

Optymalizacja zużycia powietrza

optimizing air consumption can have a lot of benefits
Analizując procedury i wykorzystanie sprężonego powietrza, można znaleźć rozwiązania zapewniające bardziej zrównoważone obciążenie układu sprężonego powietrza. W ten sposób można uniknąć potrzeby zwiększenia przepływu powietrza, aby zmniejszyć koszty operacyjne.

Nierentowne zużycie, które zwykle jest konsekwencją wycieku, zużytego sprzętu, procesów, które nie zostały odpowiednio skonfigurowane lub niewłaściwego użycia sprężonego powietrza, najlepiej naprawić poprzez zwiększenie ogólnej świadomości. Podział instalacji sprężonego powietrza na sekcje, które można rozdzielić za pomocą zaworów odcinających, może przyczynić się do zmniejszenia zużycia w nocy i w weekendy. W większości instalacji występuje pewien stopień wycieku, który stanowi czystą stratę i dlatego należy go zminimalizować. Często wyciek może wynosić 10-15% wytworzonego przepływu sprężonego powietrza. Wycieki są również proporcjonalne do ciśnienia roboczego, dlatego jedną z metod zmniejszania wycieków jest naprawa nieszczelnego sprzętu, a tym samym obniżenie ciśnienia roboczego, na przykład w nocy.

Obniżenie ciśnienia tylko o 0,3 bar zmniejsza przeciek o 4%. Jeżeli wyciek w instalacji o wydajności 100 m3 / min wynosi 12%, a ciśnienie jest zmniejszane o 0,3 bar, oznacza to oszczędność ok. 3 kW.

Metoda regulacji

Dzięki nowoczesnemu nadrzędnemu systemowi sterowania centralna instalacja sprężarkowa może pracować optymalnie w różnych sytuacjach, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i dostępność. Wybór właściwej metody regulacji zachęca do oszczędności energii dzięki niższemu ciśnieniu w systemie i lepszemu wykorzystaniu, zoptymalizowanemu dla każdej maszyny w instalacji. Jednocześnie zwiększa się dostępność, zmniejszając w ten sposób ryzyko nieplanowanych przestojów. Centralne sterowanie umożliwia także programowanie automatycznej redukcji ciśnienia w całym systemie podczas pracy w nocy i w weekendy. Ponieważ zużycie sprężonego powietrza rzadko jest stałe, instalacja sprężarki powinna mieć elastyczną konstrukcję, z wykorzystaniem kombinacji sprężarek o różnych wydajnościach i silnikach o kontrolowanej prędkości. Sprężarki mogą pracować z kontrolą prędkości, a szczególnie nadają się do tego sprężarki śrubowe, ponieważ ich natężenie przepływu i zużycie energii są praktycznie proporcjonalne do ich prędkości obrotowej.

Jak działa odzyskiwanie energii w sprężarkach?

energy recovery in compressors can be optimized
W przypadku korzystania z energii elektrycznej, gazu lub oleju stosowanych do dowolnej formy ogrzewania w zakładach produkcyjnych lub w procesach należy zbadać możliwość pełnego lub częściowego zastąpienia tej energii odzyskaną energią odpadową ze sprężarki. Decydującymi czynnikami są koszt energii w PLN / kWh, stopień wykorzystania i kwota dodatkowych inwestycji.

Dobrze zaplanowana inwestycja w odzysk energii odpadowej często daje okres zwrotu wynoszący zaledwie 1–3 lat. Ponad 90% mocy dostarczanej do sprężarki można odzyskać w postaci bardzo cennego ciepła. Poziom temperatury odzyskanej energii określa możliwe obszary zastosowania, a tym samym jej wartość. Najwyższy stopień wydajności uzyskuje się na ogół w instalacjach chłodzonych wodą, gdy wylot gorącej wody chłodzącej instalacji sprężarki można podłączyć bezpośrednio do ciągłego zapotrzebowania na ogrzewanie, na przykład istniejącego obwodu powrotnego kotła grzewczego.

Odzyskana energia odpadowa może być następnie skutecznie wykorzystywana przez cały rok. Różne konstrukcje sprężarek dają różne warunki wstępne. W niektórych sytuacjach wymagających dużego i szczytowego przepływu ciepła, długich odległości transportu ciepła do punktu wykorzystania lub wymagań zmieniających się w ciągu roku, interesujące może być spojrzenie na możliwości sprzedaży odzyskanej energii w postaci ciepła lub chłodu, lub też prądu itp.

Related articles