Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Koszt cyklu życia sprężarki

Sales

Popularnym sposobem opisu i analizy inwestycji w produkt, materiał lub konkretną usługę w systematyczny, a jednocześnie uproszczony sposób, jest analiza kosztów cyklu życia (LCC). Ta analiza bada wszystkie etapy cyklu życia produktu operacyjnego lub usługi. Obejmuje to wszystko, od wyboru surowca do końcowego usunięcia / recyklingu.

Jaki jest "koszt cyklu życia"?

Analiza kosztów cyklu życia jest często wykorzystywana jako narzędzie porównawcze między różnymi opcjami inwestycyjnymi, na przykład dla produktów lub systemów o równoważnej funkcji. Wynik LCC jest często używany w celu zapewnienia wskazówek w kwestiach dotyczących określonych procesów lub określonych elementów projektu produktu. Analizy LCC mogą być również wykorzystywane przez firmy w komunikacji z podwykonawcami lub z klientami w celu opisania ich charakterystyk systemowych.

Wyniki analizy LCC mogą służyć jako podstawa do podejmowania decyzji, które zminimalizują wpływ produktu lub usługi na środowisko. Jednak analiza LCC nie oferuje odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, dlatego też inne aspekty, takie jak jakość i dostępna technologia muszą zostać zbadane w celu dostarczenia odpowiednich materiałów wyjściowych.

Jak obliczyć koszt cyklu życia sprężarki?

calculating a compressor's life cycle cost can bring a sometimes much needed oversight
Obliczenia LCC są coraz częściej stosowane jako narzędzie do oceny różnych opcji inwestycyjnych. Koszty zawarte w kalkulacji LCC są zwiząne z produktem działającym przez określony czas, które obejmuje nakłady inwestycyjne, koszty koszty operacyjne i utrzymania.


Obliczenia LCC są często realizowane w oparciu o planowaną lub działającą instalację. Stanowi to podstawę do zdefiniowania wymagań dla nowej instalacji. Należy jednak zauważyć, że obliczenia LCC często stanowią jedynie kwalifikowaną prognozę przyszłych kosztów i są nieco ograniczone, ponieważ opierają się na aktualnej wiedzy na temat stanu wyposażenia i wpływu przyszłych zmian cen energii. Obliczenia te nie uwzględniają również żadnych "miękkich" wartości, które mogą być równie ważne, jak bezpieczeństwo produkcji i związane z nim koszty.

Wykonanie obliczeń LCC wymaga wiedzy i doświadczenia w pracy z innymi instalacjami sprężonego powietrza. W idealnej sytuacji powinien to zrobić wspólnie nabywca i sprzedawca. Najważniejsze kwestie obejmują wpływ różnych opcji inwestycyjnych na takie czynniki, jak jakość produkcji, bezpieczeństwo produkcji, późniejsze wymogi inwestycyjne, maszyna produkcyjna i utrzymanie sieci dystrybucyjnej, wpływ na środowisko, jakość produktu końcowego oraz ryzyko przestojów i odrzucenia.

Wyrażeniem, które nie może zostać zapomniane w tym kontekście, jest LCP, Zysk z cyklu życia. Odzwierciedla zarobki, które można uzyskać dzięki odzyskowi energii i zmniejszonej liczbie odrzuceń, by wymienić tylko kilka możliwości. Oceniając koszty obsługi i konserwacji, należy również wziąć pod uwagę przewidywany stan urządzenia na koniec okresu obliczeniowego (tzn. czy powinien on być postrzegany jako w pełni wykorzystany lub przywrócony do pierwotnego stanu). Ponadto model obliczeniowy musi być dostosowany do typu stosowanej sprężarki. Przykład w rozdziale 5 może służyć jako model ekonomicznej oceny instalacji sprężarki, z odzyskiem energii lub bez niego.

Related articles

how to install a compressor?

Instalowanie sprężarki

Instalowanie systemu sprężonego powietrza jest prostsze niż kiedyś. Należy pamiętać o kilku kwestiach, przede wszystkim o tym, gdzie umieścić sprężarkę i jak zorganizować pomieszczenie wokół sprężarki. Czytaj więcej...