Nasze rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Rozwiązania
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Atlas Copco Rental
Rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Sprężarki
Rozwiązania
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania
Sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Bezolejowe sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarki powietrza
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Sprężarka powietrza ze smarowaniem olejowym
Osuszacze powietrza
Produkty i rozwiązania
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Adsorpcyjne osuszacze powietrza
Sprężarki do zastosowań morskich
Zastosowania
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Produkty i rozwiązania
Serwisowanie pomp próżniowych
Serwisowanie pomp próżniowych
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Produkty i rozwiązania
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Narzędzia i rozwiązania montażowe
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Narzędzia obróbcze
Produkty i rozwiązania
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Narzędzia obróbcze
Usługi
Produkty i rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty i rozwiązania
Agregaty hydrauliczne
Młotki
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Maszty oświetleniowe
Produkty i rozwiązania
Elektryczne maszty oświetleniowe
Maszty oświetleniowe z silnikiem diesla
Przewoźne sprężarki powietrza
Produkty i rozwiązania
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Przewoźne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Duże, mobilne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Przewoźne sprężarki powietrza
Kompaktowe i łatwe w transporcie uniwersalne sprężarki do holowania z serii Wszechstronnej
Produkty i rozwiązania
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Produkty i rozwiązania
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?

System SI

Sales Marketing

Każda wielkość fizyczna jest iloczynem wartości liczbowej i jednostki. Od 1964 r. Międzynarodowy system jednostek (system SI) jest stopniowo przyjmowany na całym świecie, z wyjątkiem Liberii, Birmy i Stanów Zjednoczonych.

Podstawowe informacje można znaleźć w normie ISO 31, która jest poddawana przeglądowi i zostanie zastąpiona przez ISO / IEC 80000: Ilości i jednostki. Jednostki są podzielone na cztery różne klasy:

  • Jednostki podstawowe
  • Jednostki uzupełniające
  • Jednostki pochodne
  • Dodatkowe jednostki

Jednostki podstawowe, uzupełniające i pochodne nazywane są jednostkami SI. Dodatkowe jednostki nie są jednostkami SI, chociaż są akceptowane do użytku z jednostkami SI. Jednostki podstawowe to dowolne ustalone, niezależne jednostki, w których można wyrazić wszystkie pozostałe jednostki.

Długość

metr

m

Masa

kilogram

kg

Czas

sekunda

s

Natężenie prądu

amper

A

Temperatura

kelvin

K

Natężenie oświetlenia

kandela

cd

Ilość substancji

mole

mol

Jednostki pochodne są tworzone jako potęga lub iloczyn mocy jednej lub więcej jednostek podstawowych i / lub jednostek dodatkowych zgodnie z prawami fizycznymi dotyczącymi relacji między tymi różnymi jednostkami.

Dodatkowe jednostki: Ograniczona liczba jednostek poza systemem SI nie może zostać wyeliminowana z różnych powodów i nadal jest używana wraz z SI jako dodatkowe jednostki.

Wielkość

Jednostka

Symbol

Wyrażone w innych jednostkach SI

częstotliwość

hertz

Hz

s^-1

siła

newton

N

kg x m x s^-2

ciśnienie / nacisk mechaniczny

pascal

Pa

N / m²

energia / praca

joule

J

N x m

moc

watt

W

J / s

ładunek elektryczny / ładowanie

coulomb

C

A x s

napięcie elektryczne

volt

V

W / A

pojemność

farad

F

C / V

opór

ohm

Ω

V / A

konduktywność

siemens

S

A / V

strumień magnetyczny

weber

Wb

V x s

gęstość strumienia magnetycznego

tesla

T

Wb / m²

induktywność

henry

H

Wb / A

strumień świetlny

lumen

lm

Cd x sr

natężenie światła

lux

lx

Lm / m²

kąt

radian

rad

m / m

kąt bryłowy

steradian

sr

m² / m²

Wielkość

Jednostka

Symbol

Uwaga

objętość

litr

l

1 l = 1 dm³

czas

minuta

min

1 min = 60 s

czas

godzina

h

1 h = 60 min

masa

tona

t

1 t = 1.000 kg

ciśnienie

bar

bar

1 bar = 105 Pa

kąt płaski

stopień

1° = π/180 rad

kąt płaski

minuta

.'

1' = 1°/60

kąt płaski

sekunda

."

1" = 1'/60

Prefiksy mogą być dodawane do jednostki w celu uzyskania wielokrotności oryginalnej jednostki. Wszystkie te wielokrotności są liczbami całkowitymi o wartości dziesięciu, na przykład: kilo oznacza wielokrotność tysiąca (10³) milli oznacza wielokrotność jednej tysięcznej (10-3)

Potęga

Oznaczenie
przedrostka

Symbol
przedrostka

Przykład

Symbol

1012

tera

T

1 terajoule

1 TJ

109

giga

G

1 gigahertz

1 GHz

106

mega

M

1 megawat

1 MW

103

kilo

k

1 kilometr

1 km

102

hecto

h

1 hectolitr

1 hl

101

deca

da

1 dekalumen

1 dalm

10-1

deci

d

1 decybel

1 dB

10-2

centi

c

1 centymetr

1 cm

10-3

milli

m

1 milligram

1 mg

10-6

micro

µ

1 mikrometr

1 µm

10-9

nano

N

1 nanohenr

1 nH

10-12

pico

p

1 pikofarad

1 pF

10-15

femto

f

1 femtometr

1 fm

10-18

atto

a

1 attosekunda

1 as


Related articles