Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Obsługiwane branże
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Atlas Copco Rental
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Dlaczego warto zdecydować się na wynajem?
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Solutions
Obsługiwane branże
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Ciężkie wyposażenie i sprzęt
Obsługiwane branże
Przemysł elektroniczny
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Przemysł lotniczy
Obsługiwane branże
Produkty
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Akcesoria pneumatyczne
Narzędzia obróbcze
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Produkty
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Rozwiązania w dziedzinie połączeń śrubowych
Usługi
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Usługi
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Rozwiązania serwisowe firmy Atlas Copco
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Narzędzia przemysłowe oraz rozwiązania
Power Equipment
Solutions
Produkty
Power Equipment
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Produkty
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Lekki sprzęt budowlany i wyburzeniowy
Sprężarki
Solutions
Produkty
Sprężarki
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Produkty
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Gama rozwiązań w zakresie uzdatniania kondensatu przemysłowego
Process gas and air equipment
Obsługa i części
Sprężarki
Części do sprężarek powietrza
Obsługa i części
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Części do sprężarek powietrza
Zmaksymalizuj efektywność
Obsługa i części
Zmaksymalizuj efektywność
Zmaksymalizuj efektywność
Sprężarki

Obowiązujące normy i przepisy w branży sprężarkowej

Sales Marketing

W sektorze sprężonego powietrza , podobnie jak w wielu innych branżach przemysłu, obowiązują różnego rodzaju przepisy. Mogą obejmować wymagania określone przez ustawodawstwo, a także opcjonalne regulacje lub zalecenia, tak jak w przypadku norm krajowych i międzynarodowych.

Normy przemysłowe

standards and regulations
Czasami regulacje w normach mogą stać się wiążące, gdy wejdą w życie poprzez ustawodawstwo. Jeżeli norma jest cytowana w umowie handlowej, również może być wiążąca. Obowiązujące przepisy mogą mieć zastosowanie na przykład w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi i mienia, podczas gdy opcjonalne standardy są stosowane w celu ułatwienia pracy z różnego rodzaju specyfikacjami, wyborem jakości, wykonywania i raportowania pomiarów, rysunków produkcyjnych itp.

Korzyści z międzynarodowej normalizacji są oczywiste zarówno dla producentów, podmiotów pośredniczących, takich jak firmy inżynieryjne, jak i dla klientów końcowych. Zwiększa wymienność produktów i systemów umożliwia porównywanie deklaracji wydajności w równoważnych warunkach. Te deklaracje właściwości użytkowych mogą obejmować aspekty operacyjne, środowiskowe i bezpieczeństwa.

Prawodawcy często określają standardy jako sposób na uzyskanie jednolitego wpływu na rynek. Normy mogą być opracowywane, wydawane i utrzymywane przez organizacje normalizacyjne na poziomie krajowym, ponadnarodowym (europejskim) i międzynarodowym, ale również przez określone stowarzyszenia handlowe skupiające się na określonych sektorach przemysłu (przemysł naftowy, przemysł sprężonego powietrza, przemysł elektroniczny itp.).

Normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) mogą zostać przekształcone w normy krajowe przez kraje członkowskie ISO według własnego uznania. Normy opracowane przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) są opracowywane do użytku przez 30 członków krajowych, a konwersja na normę krajową może być obowiązkowa w przypadku norm zharmonizowanych.

Wszystkie normy można uzyskać za pośrednictwem różnych krajowych organizacji normalizacyjnych.

Kompilacja

Niewyczerpująca lista aktualnych norm (2010) w sprężonego powietrza znajduje się poniżej. Wymienione odniesienia dotyczą zarówno Europy, jak i USA. Standardowe inicjatywy Pneurop są zwykle wydawane równolegle z kwestią CAGI na rynek amerykański. Zaleca się skonsultowanie z organem wydającym, aby upewnić się, że używana jest najnowsza wersja, chyba że określone wymagania / zapotrzebowanie rynku odnosi się do problemu z datą.   Bezpieczeństwo maszynowe Dyrektywa maszynowa UE 2006/42 / WE, odnosząca się do następujących norm: • EN 1012-1 Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa • EN ISO 12100-1: 2003 AMD 1 2009, Bezpieczeństwo maszyn - Podstawowe pojęcia, Ogólne zasady projektowania - Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia • EN ISO 12100-2: 2003 AMD 1 2009, Bezpieczeństwo maszyn - Podstawowe pojęcia, Ogólne zasady projektowania - Część 2: Zasady techniczne Bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych Dyrektywa UE 87/404 / WE, Proste zbiorniki ciśnieniowe Dyrektywa UE 97/23 / WE, Urządzenia ciśnieniowe, odnosząca się do następujących norm: • EN 764-1 do 7, Urządzenia ciśnieniowe • EN 286-1 do 4, Proste, niewypalane zbiorniki ciśnieniowe zaprojektowane do przechowywania powietrza lub azotu   Środowisko Dyrektywa UE 2000/14 / WE, emisja hałasu na zewnątrz, odnosząca się do następujących norm: • EN ISO 3744: 2009, Oznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego - metoda inżynierska • EN ISO 2151: 2004, Kod testu hałasu dla sprężarek i pomp próżniowych - Metoda inżynierska • Dyrektywa UE 2004/26 / WE, Norma emisji dla silników nieporuszających się po drogach - poziomy Poziom III wdrożone w latach 2006–2013, Poziom IV od 2014 roku • Federalna amerykańska norma emisji dla silników nieporuszających się po drogach – poziom III wdrożone w latach 2006–2008, poziom IV w latach 2008–2015   Bezpieczeństwo elektryczne Dyrektywa UE 2004/108 / WE, Kompatybilność elektromagnetyczna, odnosząca się do następujących norm: • EN 61000-6-2: 2005, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - CZĘŚĆ 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych • EN 61000-6-4: 2006, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - CZĘŚĆ 6-4: Normy ogólne - Normy emisji dla środowisk przemysłowych Dyrektywa UE 2006/95 / WE, Urządzenia niskonapięciowe, odnosząca się do następujących norm: • EN 60034 - Część 1 do 30, Obrotowe maszyny elektryczne - moc znamionowa i wydajność • EN 60204-1: 2009, Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne • EN 60439-1: 2004, Zespoły niskonapięciowe i sterownicze - Część 1: Zespoły poddane badaniom typu i częściowo poddane badaniu typu   Wyroby medyczne ogólnie Dyrektywa UE 93/42 / WE odnosząca się do następujących norm: • EN ISO 13485: 2000, System rur z tworzyw sztucznych - Metoda badania szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym • EN ISO 14971: 2007, Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych Normalizacja ISO 3857-1: 1977, Sprężarki, narzędzia i maszyny pneumatyczne - Słownictwo - Część 1: Informacje ogólne ISO 3857-2: 1977, Sprężarki, narzędzia i maszyny pneumatyczne - Słownictwo - Część 2: Sprężarki ISO 5390: 1977, Sprężarki - klasyfikacja

Related articles

System SI

System SI jest szeroko stosowany w świecie sprężarek. Dowiedz się więcej o Systemie SI.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Czym jest sprężone powietrze?

Sprężone powietrze jest wszędzie wokół nas, ale co to dokładnie jest? Przedstawiamy wprowadzenie w świat sprężonego powietrza a także podstawowe zasady działania sprężarki.