Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Hur fungerar en tryckluftsdriven nitpistol och hur kan du bibehålla optimal prestanda?

8 minut(er) att läsa

I den här artikeln diskuterar vi hur man använder den tryckluftsdrivna nitpistolen till dess fulla potential och förklarar hur den fungerar, hur den ska hanteras och hur dess livslängd kan förlängas genom enkla underhållsaktiviteter.

Kommersiella flygplan kräver inte lika många fästelement som förr, men nitning, särskilt traditionell nitning, är fortfarande en integrerad del av flygplansmontering[1]. Det är därför nitpistoler, tillsammans med borrar, är bland de mest populära verktygen inom flygindustrin än idag. Men hur fungerar tryckluftsdrivna nitpistoler? Och än viktigare, får företag inom flygindustrin ut mesta möjliga av dem?

Hur fungerar en tryckluftsdriven nitpistol inom flygindustrin?

Enkelt uttryckt innebär nitning att foga ihop två ytor med hjälp av en nit. Nitarna drivs genom förborrade hål på de intilliggande ytorna, och sedan deformeras ena änden för att låsa ytorna på plats[2]. Vid montering av ett flygplan måste flera material sammanfogas för att bygga upp flygplanskroppen. Det gör att nitning är nödvändig för att flygplanskroppen ska kunna motstå extrem spänning, kompression och torsionspåfrestning när den är i luften[3].

Nitkvaliteten är till stor del beroende av tre saker: Själva nitens egenskaper, kvaliteten på hålet som niten går igenom och presskraften från nitpistolen[4]. Det är här den tryckluftsdrivna nitpistolen kommer in i bilden.

Principen bakom hur nitpistolen driver in fästelementet i ett förband är ganska enkel. Nitkroppen förs in i pistolen med splinten vänd utåt. Sedan förs splinten in i det förborrade hålet medan niten fortfarande är i pistolen, varefter operatören trycker på trycket och släpper ut tryckluft som driver kolven och niten (vilket driver in niten i hålet). Pistolen är ansluten till en luftkompressor med en slang, och den förser pistolen med tillräckligt mycket energi för att trycka in niten och därefter deformera änden[5] vilket låser ihop ytorna med presskraften.  

Vad händer inuti nitpistolen under nitningsprocessen?

De rörliga delarna i en nitpistol är avgörande för nitningsprocessen. De omfattar regulatorn som reglerar den mängd tryckluft som kommer in i pistolen, strypventilen och dess trycke som släpper in tryckluften samt kolven i skjutventilen, som trycks in av tryckluften[6]. 

Processen sätts igång när operatören trycker på trycket och öppnar strypventilen. Detta skapar en öppning genom vilken tryckluften från kompressortanken kommer in i skjutventilen och trycker kolven mot nitkroppen. Trycket från den tillförda luften mot kolven är precis tillräckligt för att driva in niten i hålet och deformera den bakre änden, vilket säkrar förbandet. Luften töms sedan ut genom utblåset medan en fjäder trycker tillbaka kolven till sitt ursprungliga läge, redo för en ny nitningscykel.

I de fall där två operatörer kan arbeta på samma område samtidigt kan en av dem hantera pistolen medan den andra trycker ett solitt metallblock eller ett nitmothåll mot andra sidan av arbetsstycket. Kraften från den tryckluftsdrivna pistolen och kraften som operatören utövar på nitmothållet trycker ihop niten och deformerar bakänden mot mothållet. 

Andra tryckluftsdrivna nitpistoler fungerar lite annorlunda. Istället för att placera niten i pistolen och sedan skjuta in den i det borrade hålet förs niten först in i hålet så att splinten sticker ut på andra sidan. Därefter placeras pistolen över splinten. När trycket trycks in tar kuggarna i pistolen tag i splinten och drar i den, vilket trycker ihop niten. Förutom detta fungerar mekanismerna inuti nitpistolen på liknande sätt som tidigare nämnts.

Förarbete som krävs för den tryckluftsdrivna nitpistolen

Innan du kan använda en nitpistol måste den smörjas. Det är avgörande för att minimera friktionen mellan rörliga delar i pistolen och säkerställa att samma tryckinställning konsekvent ger samma resultat. Smörj nitpistolen genom att applicera olja på den inbyggda nippeln på pistolen innan du ansluter den till luftkompressorn. När slangen har fästs i kopplingen riktar du framänden nedåt eller bort från människor och trycker sedan på trycket så att luften kan fördela oljan jämnt inuti pistolen[7] 

Korrekt användning och underhåll av den tryckluftsdrivna nitpistolen

Montering av ett flygplan kräver tusentals nitar, och både verktyget och operatören utsätts för risker om en felaktig teknik används. Här är några ytterligare steg som kan följas för att säkerställa korrekta nittekniker för bättre nitkvalitet och operatörssäkerhet[8].

  • Kontrollera före varje användning om det finns lösa fästelement eller höljen, feljusteringar, sprickor eller defekter som kan påverka verktygets prestanda eller säkerhet.

  • Använd personlig skyddsutrustning som säkerhetsglasögon och vibrationsdämpande handskar.

  • Ta i med hela kroppen vid nitning. Använd din kroppsvikt för att hjälpa armarna att trycka nitpistolen mot arbetsstycket för att förhindra handledsskador.

  • Under hela nitningsprocessen ska du säkerställa att pistolen är vinkelrät mot arbetsstycket. 

  • Identifiera den optimala lufttrycksinställningen som kan driva niten korrekt på minst tid. På så sätt ser du till att varken du eller nitpistolen utsätts för mer belastning än nödvändigt.

  • Fastställ ett mönster och en rytm för nitning baserat på hålens position och var uppmärksam på tryckluftsslangen när du arbetar för att undvika olyckor.

  • Säkerställ konsekvent lufttillförsel genom att tömma kompressorns luftfilter regelbundet och utföra regelbundet underhåll.

Effektiva verktyg för mer effektiva arbetare

Ett verktyg är inte bättre än dess användare, men det omvända gäller också. Ett verktygs effektivitet är det som står mellan en bra operatör och en produktiv dag vid monteringsbandet. Utöver korrekt underhåll av dina befintliga verktyg kan följande nitverktyg bidra till att få ut mesta möjliga av dina operatörer och göra underverk för deras produktivitet:

  • Nithammare i RRH-serien – De här nithammarna har ett integrerat vibrationsdämpningssystem och en revolutionerande ergonomisk design som passar perfekt för nitning i timtal utan risk för skador på händer och handleder. De har också ett fjädertrycke som kan styra kraften, vilket gör att de kan anpassas till olika nitmaterial och -storlekar.
Atlas Copco vibration damped riveting hammer RRH08P TS with trigger start
  • Nithammare i RRN-serien – RRN-serien är bland de minsta nithammare som finns på marknaden idag, men har mycket kraft. De är perfekta för arbete i trånga utrymmen utan att effektiviteten går förlorad. Varje modell har även ett inbyggt effektjusteringsvred för ökad mångsidighet.
Atlas Copco vibration-damped riveting hammer RRH04P TS-12 with trigger start

Hur kan Atlas Copco hjälpa till?

Den tryckluftsdrivna nitpistolen är ett av de mest använda verktygen inom flygindustrin i och med de tusentals nitar som behövs för att foga ihop flygplanskroppens delar. Om den används och underhålls på rätt sätt kommer den att utföra sitt arbete på ett bra sätt och under lång tid, samtidigt som operatören hålls säker och undviker handledsskador. Atlas Copcos tryckluftsdrivna nitpistol har högst kvalitet på marknaden och en matchande servicelösning så att du kan få ut mesta möjliga av din tryckluftsdrivna nitpistol.

Tillverka mer och gör mer med Atlas Copcos avancerade nitverktyg.

Vill du att ditt företag ska utnyttja sin fulla potential?

Kontakta oss nu.

  • Flygindustri