Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Övervinn hydraulläckage: Innovation och teamwork inom tillverkning av tunga maskiner

8 minut(er) att läsa

Tung utrustning och maskiner

explainer icon

Vad händer om du kan förhindra att hydraulläckage uppstår och bevara hydraulanslutningarna på dina tunga industri- och jordbruksmaskiner? 
 
På området för tillverkning av tung utrustning och maskiner spelar hydraulsystem en avgörande roll för att driva och styra olika funktioner. Dessa system används bland annat i byggutrustning, jordbruksmaskiner och industrifordon. Hydraulläckage är dock fortfarande ett ihållande problem som leder till minskad effektivitet, ökade underhållskostnader och potentiella säkerhetsrisker.


Förstå problemet

Hydraulsystem är avgörande för smidig drift av tunga maskiner och består av olika komponenter, t.ex. slangar, kopplingar, packningar och anslutningar, som måste fungera i perfekt harmoni för att säkerställa systemets effektivitet och säkerhet. Hydraulläckage kan tyvärr inträffa när som helst i detta komplexa nätverk och leda till olika negativa följder som påverkar kundlojalitet och märket.

Minskad effektivitet:

Även mindre hydraulläckage kan minska tunga maskiners totala effektivitet avsevärt. Ett långsamt läckage kan minska trycket och flödet i hydraulsystemet, vilket leder till långsammare drift och minskad effekt.

Ökade underhållskostnader:

Hydraulläckage kräver regelbundet underhåll och reparationer. Kostnader för utbyte av skadade komponenter, påfyllning av hydraulolja och arbetskrävande reparationer kan stiga i hög takt, vilket ökar driftskostnaderna för tunga maskiner.

Säkerhetsrisker:

Läckande hydraulvätska kan utgöra en betydande säkerhetsrisk. Det kan skapa hala ytor, vilket ökar risken för olyckor. I tillägg till detta kan exponering mot hydraulvätska skada miljön och operatörers hälsa. 

Miljöpåverkan

Utöver de omedelbara drifts- och säkerhetsproblemen kan hydraulläckage ha negativ miljöpåverkan. Hydraulvätska är ofta oljebaserad och kan vara skadlig för miljön när den läcker och förorenar jord och vattenkällor. Återverkningarna av sådan kontaminering kan vara långvariga och skadliga för ekosystemet.

Ökade underhållskostnader:

Hydraulläckage kräver regelbundet underhåll och reparationer. Kostnader för utbyte av skadade komponenter, påfyllning av hydraulolja och arbetskrävande reparationer kan stiga i hög takt, vilket ökar driftskostnaderna för tunga maskiner.


Hur man löser problemet: Den korrekta åtdragningens roll

Korrekt åtdragning av hydraulanslutningar är ett grundläggande steg för att förhindra läckage. För hårt eller för löst åtdragna anslutningar kan orsaka skador på packningar, kopplingar och slangar, vilket kan leda till läckage.

Kvalitetssäkring:

Det är ytterst viktigt att implementera kvalitetskontroll i tillverkningsprocessen. Implementeringen av smarta verktyg och lösningar säkerställer att monteringen utförs korrekt med direkt feedback till operatören och datainsamling för analytiska ändamål.

Vikten av felsäkring:

Felsäkring, som även kallas poka-yoke, är en metod som fokuserar på att förhindra fel i produktionsprocessen. I samband med hydraulsystem kan felsäkringstekniker minska risken för läckage avsevärt genom att undanröja mänskliga fel och bristande konsekvens under tillverkning. 
Läs mer om vår skalbara felsäkringslösning SQS3 här

Utbildning:

Operatörer och underhållspersonal måste få lämplig utbildning om rätt tekniker för åtdragning av hydraulanslutningar. Dessa kunskaper bidrar till att säkerställa att anslutningarna är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer, vilket minskar risken för läckage.

Standardiserade processer:

Fel kan minimeras genom att utveckla standardiserade procedurer för montering och anslutning av hydraulkomponenter. Varje steg ska vara tydligt definierat och operatörer ska följa en checklista för att säkerställa efterlevnad.

Konstruktionsförbättringar:

Implementering av konstruktionsändringar som gör det fysiskt omöjligt att montera komponenter felaktigt kan vara en effektiv form av felsäkring. Komponenter med unika former eller monteringsriktningar kan endast passa ihop korrekt, vilket minskar risken för läckage


Hur man löser problemet: Operatörens roll

Operatörer av tunga maskiner spelar en avgörande roll för att förhindra hydraulläckage. De arbetar i det främsta ledet och är ofta de första som upptäcker problem. Vägledning för operatören är avgörande för att säkerställa att hydraulsystemet är i optimalt skick.

Regelbundna inspektioner:

Operatörer ska utföra rutinmässiga visuella kontroller av hydraulanslutningar, -slangar och -kopplingar. Eventuella tecken på läckage, slitage eller skador måste rapporteras omedelbart.

Rapporteringsmekanismer:

Skapa ett system som operatörer ska använda för att rapportera problem eller farhågor avseende hydraulsystem. Denna feedbackslinga kan hjälpa till att identifiera och åtgärda problem tidigt och därmed förhindra dyra driftstopp och reparationer.

Atlas Copco har ett urval av verktyg och lösningar, t.ex. Mechatronic Wrench MWR, som kan hjälpa operatörer med denna viktiga uppgift. Systemet hjälper operatörer att utnyttja moment- och vinkelmätning för att upptäcka upprepade slag eller saknade komponenter i packningen och åtgärda kvalitetsproblem omedelbart innan de lämnar stationen. Läs mer om MWR här. 

 


Ett verkligt exempel

I den här videon berättar vi om en amerikansk tillverkare av industri- och jordbruksutrustning som bedriver försäljningsverksamhet i fler än 60 länder. Deras kunder förlitar sig på att deras produkter ska driva verksamheten framåt på ett effektivt sätt. Men på grund av dåliga åtdragningsprocesser var hydraulläckage något som var oundvikligt, vilket visade sig bli extremt dyrt för tillverkaren. 

Garantikostnaderna från deras återförsäljare och kunder ledde till att de förlorade miljontals dollar varje år. Situationen var att företaget läckte pengar, deras märke fick dåligt rykte och miljön förorenades med läckande olja.

I samarbete med Atlas Copco fattades beslutet att implementera Atlas Copcos åtdragningssystem Mechatronic Wrench. Med hjälp från Atlas Copcos Scalable Quality Solution (SQS) började åtdragningen av hydraulanslutningarna och kvaliteten på deras produkter bli mycket bättre. Efter implementeringen av Atlas Copcos åtdragningssystem Mechatronic Wrench rapporterade denna kund besparingar på nästan två miljoner dollar per år. 
 


Sammanfattning

Hydraulläckage under tillverkning av tung utrustning och maskiner är ett ihållande problem med betydande efterverkningar med avseende på effektivitet, kostnad och säkerhet. Korrekt åtdragning, felsäkring och vägledning för operatörer är väsentliga komponenter i den lösning som behövs för att lösa problemet.

Låt Atlas Copco vara en partner i din tillverkning som säkerställer att hydraulanslutningar är åtdragna korrekt, implementerar felsäkringstekniker inom tillverkning och ger operatörer möjlighet att spela en aktiv roll i underhåll. Branschen kan göra betydande framsteg med avseende på minskning av hydraulläckage och förknippade utmaningar. På så sätt kan tillverkare av tunga maskiner leverera mer tillförlitlig och säkrare utrustning till sina kunder, vilket gynnar både branschen och slutanvändare.

Om du vill veta mer om våra produkter och lösningar för tung utrustning och maskiner och hur vi kan hjälpa till kan du kontakta oss idag!

Du kanske är intresserad