Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Smart montering sparar energi

Trots att denna Saarland-baserade tillverkare haft positiva erfarenheter av pneumatiska verktyg vid monteringen av stekpannor och matlagningsgrytor av hög kvalitet under många år har man gått över till att använda elektriska skruvdragare. På Norbert Woll GmbH skruvas handtag och grepp fast noggrannare, tystare och mer kostnadseffektivt med dessa elektriska skruvdragare än med deras pneumatiska föregångare.

3 jul 2020

Norbert Woll GmbH har tillverkat stekpannor och matlagningsgrytor vid sin anläggning i Saarbrücken sedan 1979. På senare år har efterfrågan ökat avsevärt för detta familjeföretag i Saarland. ”Den internationella högkonjunkturen för TV- matlagningsprogram fortsätter och vår närvaro inom TV-shopping och online bidrar till framgången för våra högkvalitativa produkter”, rapporterar vår försäljningschef Sascha Kappelmeier. Tillverkningen i Saarbrücken växer så det knakar tack vare stigande produktionssiffror. ”Vi har därför byggt en helt ny fabrik i Saarwellingen, cirka 30 kilometer härifrån.” På den nya anläggningen är man specialiserade på produktion av professionella aluminiumkastruller – vilken omfattar alla stadier av produktionen, från gjutning och beläggning, grundbearbetning och montering till förpackning. Produktionen har utformats med fokus på korta processer och hög energieffektivitet.

”Made in Germany”

”Vi gjorde ett medvetet val att inte flytta produktionen till områden med låglöneekonomi, utan snarare att uppnå kostnadsbesparingar genom effektivare produktion”, förklarar Sascha Appelmeier. Denne ansvarar bland annat för en minskning av tryckluftsförbrukningen. Även om företaget under årtionden uppnått goda resultat med montering av handtag till stekpannor och matlagningsgrytor med pneumatiska skruvdragare, med beställningar på nästan en miljon kastruller och stekpannor per år, gör denna monteringsmetod stor skillnad, inte minst ekonomiskt. ”Som drivande medium är luft relativt dyrt”, förklarar han, ”och i vår nya fabrik har vi för avsikt att använda produktionsmetoder med mycket lägre energiförbrukning. Så vi bad vår verktygsleverantör Indruba om alternativ till den teknik vi använt tidigare.” Till Appelmeiers överraskning tog Indrubas team fram en helt ny paketlösning. Denna skulle inte bara ge en dramatisk minskning av energiförbrukningen, den var också övertygande på grund av den förbättrade ergonomi och precision i monteringen som den nya utrustningen skulle innebära.

Enklare arbetsmetoder

Anslutningen mellan panna och handtag måste hålla på ett tillförlitligt sätt, det är ett grundläggande kvalitetskrav för Saarland-tillverkaren. ”Vi använder ett särskilt mässingsgängat munstycke som gjuts i handtagets bas och korsförsänkta M5-skruvar i rostfritt stål med utvidgade slitsar för att garantera perfekt dragkraft vid sammanfogningen.” Initialt övervägde Woll att installera ett helt automatiskt system för att skruva i handtagen, men detta kunde inte genomföras på grund av de extremt höga kostnaderna och företagets stora variation av produkter. Till skillnad från detta fungerade den flexibla utrustningen från Atlas Copco, som rekommenderades av Indruba, direkt för de många olika varianter av Wolls stekpanns- och kastrullmodeller. I stället för ett helt tryckluftsnät kräver detta bara ett 230 V-eluttag, och det uppfyller alla monteringskrav med bara tre komponenter. En elektronisk EBL-skruvdragare fästs vid en momentarm som, kombinerat med ett RIL-balansblock, hängs upp nästan tyngdlöst. Om operatören sträcker sig efter skruvdragaren kan dessa styra verktyget exakt till skruvstället utan störande moment. Tryckstartmotorn som är inbyggd i EBL-skruvdragaren med låg spänning inleder skruvningscykeln automatiskt. Allt reaktionsmoment tas upp av SML-momentarmen, så att operatören inte belastas. ”Det går inte att jämföra detta med tidigare handhållna tryckluftsverktyg. Med sådana brukade handleden darra, även efter arbetsdagens slut, och de var dessutom mycket bullrigare”, tycker arbetarna. Förutom den förbättrade ergonomin lovordar Sascha Bauer även repetitionsprecisionen hos de fyra EBL-verktyg som används vid denna station.

Vi har inte haft några oplanerade driftavbrott efter att de satts i drift, efter drygt två miljoner åtdragningar. Vår erfarenhet av produktionssystemet har varit odelat positiv.

Sascha Kappelmeier , Försäljningschef
Sascha Kappelmeier_1
”Jämfört med tryckluftsskruvdragare sparar vi 80 procent elektricitet.”
Stickprov bevisar att tack vare avstängningskopplingen med hög momentprecision så är skruvförbanden på Woll också ännu mer exakta än med de gamla tryckluftsverktygen, som ändå var bra. EBL-enheterna har länge uppvisat god stabilitet, med ett moment på 1 till 5,5 Nm och en hastighet på 600 varv, och borstlösa motorer med litet slitage. ”Vi har inte haft några oplanerade driftstopp sedan de sattes i drift, efter drygt två miljoner åtdragningar”, säger Kappelmeier. ”Och för varje skruvdragare läggs 2 500 åtdragningsprocesser till per skift ...” Att använda EBL är helt enkelt lönsamt för företaget, sammanfattar en nöjd Sascha Kappelmeier: ”Vår erfarenhet av produktionssystemet har varit odelat positiv.” Det är därför som man i juni på monteringsstationerna vid huvudanläggningen i Saarbrücken också gick över till dessa tysta och tillförlitliga lågspänningsdragare från Atlas Copco Tools.