vinnare av priset för säker hantering - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Industriteknik vinner tävlingen Good Practice Awards, som i år fokuserade på säker hantering av farliga ämnen

Atlas Copco vinner pris för säker hantering av farliga ämnen

Atlas Copco Industriteknik vinner tävlingen Good Practice Awards, som i år fokuserade på säker hantering av farliga ämnen. Utmärkelsen lyfter fram företagets fokus på att förbättra luftkvaliteten i laboratoriet under testning, och hela företaget har deltagit i arbetet.

Borrning i material som titan, aluminium och kolfiber genererar rök, damm och oljedimma. Röken var ett problem även med andningsmasker, och ventilationsfiltret var inte tillräckligt effektivt. "Det är en sak att känna att luften inte är bra och en annan att få det bekräftat svart på vitt. Vi rådfrågade en miljöingenjör med fokus på arbetsplatser och expertis inom den här sortens mätningar", säger Thomas Timan, säkerhetschef och laboratorieingenjör på Atlas Copco. Oljedimman i luften, som bör ligga under angivna gränser, var 1,5 gånger högre än tillåtet. Och när det gällde nanopartiklar i luften där det inte finns några gränsvärden stannade mätinstrumentet vid 550 000. Karin Järverud, laboratoriechef på Atlas Copco: "Vi utförde laboratorietester, borrade i olika typer av material och använde andningsmasker med friskluftsfilter och skyddsdräkter. Det har inte varit svårt att finansiera det här eftersom vi har haft ledningens fulla stöd. Vår regel här är Säkerheten först." Arbetet fortsatte under två år och när laboratoriet hade uppgraderats var det dags för nya partikelmätningar. Den här gången var oljedimman inom den tillåtna gränsen och antalet nanopartiklar var 500 gånger lägre än tidigare. Nivån var faktiskt lägre än på ett kontor. Laboratoriechefen Karin Järverud berättar att det är samarbetet i hela företaget som har lett till framgångar för Atlas Copco. De många människor som är inblandade längs vägen har stöttat varandra och bidragit med egna insikter i problemet. Något som också varit mycket viktigt är koordinationen och tålamodet. "Det faktum att vi fick utmärkelsen bevisar att vi är på rätt väg", säger Karin Järverud. "Det har varit ett utmärkt exempel på hur människor bör samarbeta för att förbättra miljön på arbetsplatsen." En annan mottagare av Good Practice Awards är Nationella resurscentret för kemilärare, en svensk centralorganisation som stödjer undervisning i kemi på gymnasieskolor. Utmärkelserna delas ut i november på den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao.

Generell industri Industriverktyg och monteringssystem Ergonomi och säkerhet Innovationsberättelser Socialt ansvar Industrier