Fickguide för limning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fickguide för limning

Pocket Guide adhesive bonding
Idag används ett antal sammanfogningsmetoder i branschen. Limning är en av dem och uppfattas fortfarande som mindre effektivt än åtdragning eller nitning. Men faktum är att limning är en av de mest effektiva och produktiva sammanfogningsteknikerna. Limmet blivit en viktig sammankopplingsmetod tack vare den höga efterfrågan på produkter som kombinerar ett ökande antal material och dess egenskaper som lägre vikt och lägre tillverkningskostnader. Atlas Copcos fickguide för limning ger omfattande information om limning och jämför olika sammanfogningsmetoder.

Bilindustri Fickguide Dispenseringslösningar Monteringslösningar Fordonsindustri Fickguider