Smarta fabriker - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Datastroom in de eindmontage grafiek

Smart ansluten montering – driven av data

Vi känner till dina utmaningar och hjälper dig att omvandla dem till möjligheter. Smart Connected Assembly – driven av data är nästa nivå av vårt koncept för smarta fabriker. Den tar upp de utmaningar som tillverkningsföretag ställs inför när det gäller hur de data som samlas in i produktionen ska användas på bästa sätt.

Kontakta oss!

De största utmaningarna för industrin är:

Flera produktvarianter

Kravet på anpassning av kundens slutprodukter ökar. Visionen inom Industri 4.0 är att ha samma kostnad för en eller flera miljoner producerade enheter. Detta kräver helt nya nivåer av flexibilitet i produktionen

Systemkomplexitet

Produktionssystemen blir mer komplexa med fler och fler produktionskritiska applikationer kopplade till nätverkssystem. Vikten av att hantera konfiguration, programvara och åtkomstkontroll blir avgörande för att bibehålla kvalitetskontrollen och drifttiden i produktionen

Mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn spelar viktig roll för framtiden. Monteringsoperatörer måste kunna anpassa sig till ny teknik för att kunna utnyttja potentialen fullt ut. Systemen måste vara användarvänliga och den stora mängd data som skapas under monteringsprocessen måste bearbetas så att den viktigaste informationen visas för operatören

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet kommer att öka till en ny nivå med anläggningar som drivs av vind- och solkraft. Miljömedvetenheten kommer att öka och bestämmelser måste följas globalt

Vad innebär ”smart ansluten montering – driven av data”?

Tänk dig att det fanns teknik som kunde användas till att samla in och analysera åtdragningsdata under hela livscykeln för produktprogrammet och till att förutsäga verktygsfel, rekommendera optimala underhållsplaner och minska dina produktionskostnader, teknik som ger värdefulla insikter från tidigare produktionsprogram i de data som genereras.

Smart Connected Assembly Powered by data

Konstruktions-/prototypfasen

Konstruktion: realtidsanalys av beteendet för liknande komponenter som används i dagens tillverkade produkt.Prototyp: teknik som används till att lära sig hur leder beter sig, till att känna av deras möjliga sättning och förbereda processen, teknik som används till att lagra informationen i en gemensam databas för användning i senare faser av processen.

Karossmontering

Teknik som används till att importera de data som har analyserats i konstruktions- och prototypfaserna, teknik som används till att analysera kvalitetsproblem och identifiera besparingar inom olika områden med signaler när underhåll behöver utföras.

Slutmontering

Teknik som möjliggör centraliserad produktionshantering och kan användas till att implementera standardiserade processer över hela världen, teknik som används till att varna dig för kvalitetsrisker, vilket minskar garantikostnaderna och risken för återkallningar.

Livscykelfasen

Teknik som kan användas till att förstå verktygsanvändningen tack vare möjligheten att samla in och analysera åtdragningsresultat och jämföra med verktygsspecifikationen genom en 360°-analys, teknik som kan användas till att förutse verktygsfel och föreslå de bästa underhållsplanerna, minimera oväntade verktygsfel och minska produktionskostnaderna.

Den här tekniken är här! ”Smart ansluten montering – driven av data” är nästa nivå av vårt koncept för smarta fabriker. De data som skapas kontinuerligt i Atlas Copcos smarta verktyg och lösningar kan användas till att maximera drifttiden och kvalitet i din verksamhet och minska dina produktionskostnader.Det är smart!

Kontakta oss!

Våra sex värdepelare:

”Smart ansluten montering – driven av data” är del av att Industry 4.0 ska bli verklighet, en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde. Lyssna på våra experter förklara de sex värdepelare vi strävar efter och hur de kan hjälpa din verksamhet.

Öka drifttiden från 98 % till 99,5 %

Öka verktygsdriftstiden från 98 % till 99,5 % med en mer datadriven metod för förebyggande underhåll.

Använd analyser för att få användbar information om utrustningens skick för att fastställa underhållsuppgifterna. Resultatet blir att du kan schemalägga reparationer vid tidpunkter som minimerar inverkan på produktionen.Presenteras av Rikard Nordén, Business Manager på Atlas Copco

Läs mer

Loading...
Minska defekter och omarbete med 15 %

Minskade defekter med 15 % genom integrering av program för detaljverifiering och -dokumentation, operatörsvägledning och plocklösningar.

Presenteras av Hendrik Fischer, Product Manager på Atlas Copco.

Läs mer

Loading...
Minska kostnaden för lansering av nya produkter med imponerande 57 %

Minska kostnaden för lansering av nya produkter med imponerande 57 % med hjälp av virtuella stationer där bara en enkel ändring av programvarukonfigurationen krävs.

Minska kostnaden för att introducera en ny produkt med 57 %, från 3 500 till 1 500 euro, med hjälp av virtuella stationer där bara en enkel ändring av programvarukonfigurationen krävs.Presenteras av Robert Karlsson – Senior Product Manager på Atlas Copco

Läs mer

Loading...
Förbättra produktiviteten med 73 %

Förbättra produktiviteten med 73 % tack vare mindre mängd omarbete, högre slutproduktskvalitet och maximal drifttid för monteringsbandet.

Förbättra produktiviteten med 73 % och öka FTT (First Time Through) från 92,5 till 98 % på ett år med hjälp av en strukturerad dataanalysprocess. Det går att uppnå det tack vare mindre mängd omarbete, högre slutproduktskvalitet och maximal drifttid för monteringsbandet. Genom att använda smart programvara för processövervakning och -analys, som Atlas Copco ToolsNet, kan du förbättra möjligheten att övervaka, analysera och förbättra monteringsprocessen.Presenteras av Steven Meazey, VP Marketing på Atlas Copco

Läs mer

Loading...
Minska utbildningstid och -kostnader med 30 %

Minska utbildningstid och -kostnader med 30 %

Integrerade smarta mjukvarulösningar ger förbättrad operatörsvägledning, snabbare bekräftelse av omarbetning, spårbarhet vid montering och manuella moment, felhantering, dataanalys och produktionsövervakning. När du introducerar en ny modell eller ändrar monteringsprocessen krävs alltså mindre operatörsutbildning än normalt.Presenteras av Karin Ly, Global Product Manager på Atlas Copco

Läs mer

Loading...
Minska energiförbrukningen med 80 %

Minskad energiförbrukning med 80 %.

Genom att använda flera trådlösa verktyg som körs på en virtuell processtyrenhet kan du minska energiförbrukningen avsevärt, ända upp till 80 %. Förutom att du minskar kostnaderna innebär det också att du kan uppfylla miljöpolicyer.
Presenteras av Robert Stribeck, Global Product Manager på Atlas Copco

Läs mer

Loading...
Hur Industry 4.0 driver utvecklingen av monteringsprocesser.
Hur Industry 4.0 driver utvecklingen av monteringsprocesser.

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

 

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

Atlas Copcos koncept för smarta fabriker – vägen till Industry 4.0
Atlas Copcos koncept för smarta fabriker – vägen till Industry 4.0

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

 

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

Är du intresserad? Om du vill har mer information hämtar du informationsdokumentet här

Industry 4.0 utvecklas snabbt. Företag som börjar använda tekniken får tillgång till hela potentialen i Industry 4.0. Läs om de olika Industry 4.0-utmaningarna för ditt segment och hur du bör agera för att vara steget före dem!

Flygindustri
Flygindustri
Bilindustri
Bilindustri
Elektronik
Elektronik
Offroad
Offroad
Energi
Energi
Andra allmänna branscher
Andra allmänna branscher
Datadrivna tjänster
Datadrivna tjänster
Följ vår roadshow här!
Följ vår roadshow här!
Under ”Smart Connected Assembly European Roadshow” 2017–2018 hölls 200 evenemang med 7 000 besökare under 47 veckor. I år är Atlas Copco på väg igen med det uppdaterade konceptet. Vid våra roadshower kan du använda teknik som virtuell verklighet och utökad verklighet till att visualisera smartare fabriker och se hur du kan använda data till att skapa värde. Hitta ett evenemang nära dig och upplev kraften i dina data!
 
Under ”Smart Connected Assembly European Roadshow” 2017–2018 hölls 200 evenemang med 7 000 besökare under 47 veckor. I år är Atlas Copco på väg igen med det uppdaterade konceptet. Vid våra roadshower kan du använda teknik som virtuell verklighet och utökad verklighet till att visualisera smartare fabriker och se hur du kan använda data till att skapa värde. Hitta ett evenemang nära dig och upplev kraften i dina data!
Under ”Smart Connected Assembly European Roadshow” 2017–2018 hölls 200 evenemang med 7 000 besökare under 47 veckor. I år är Atlas Copco på väg igen med det uppdaterade konceptet. Vid våra roadshower kan du använda teknik som virtuell verklighet och utökad verklighet till att visualisera smartare fabriker och se hur du kan använda data till att skapa värde. Hitta ett evenemang nära dig och upplev kraften i dina data!