Terrängfordonsindustrin och den snabba utvecklingen av industri 4.0

Terrängfordonsindustrin står inför många utmaningar när det gäller monteringsprocesser. Flexibiliteten är låg, mänskliga misstag är potentiellt kostsamma samtidigt som den tekniska utvecklingen och den digitala transformeringen går framåt. En alltmer digital och uppkopplad monteringsprocess gynnar tillverkarna – och minskar deras kostnader.

De stora utmaningarna för terrängfordonsindustrin

Terrängfordon för anläggning, skogsbruk och jordbruk kommer gradvis att öka i komplexitet och efterfrågan i takt med befolkningstillväxten.

Företag som tillverkar terrängfordon har traditionellt inte varit de första att hoppa på digitaliseringståget.

En anledning till att automationen går långsamt är den komplexa monteringen – i fabriker för terrängfordon dominerar av naturliga orsaker fortfarande de manuella processerna.

Framgångsfaktorerna handlar om att samla in monteringsinformation och åtdragningsdata, att analysera data och förbättra processer baserat på bättre beslut utifrån faktiska data, vilket ger förbättrad effektivitet.

Smart produktion i korta drag

industri 4.0 terrängfordon jordbrukstransporter kina

Industri 4.0 representerar den nya industriella revolutionen där Internet of Things (IoT) och resulterande big data vävs samman med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i syfte att göra förutsägelser och undvika misstag. Lägger vi till möjligheterna med förstärkt verklighet (AR) och additiv tillverkning (AM) finns stor potential, med lägre kostnader, högre effektivitet och färre mänskliga fel i processen.
Självklart behöver inte hela processer vara automatiserade för att kunna producera stora mängder data som kan analyseras och förvandlas till affärsmöjligheter. Smarta, uppkopplade verktyg är ett första steg mot en datadriven monteringsprocess.

Många företag samlar redan in moteringsinformation och åtdragningsdata men det finns fortfarande en osäkerhet om vad man ska göra med datan. Med hjälp av analytisk mjukvara kan en fabrikschef inom några sekunder visualisera om processer inte levererar. Utifrån monteringsdata kan lämplig utbildning tas fram och slutkunden kan förses med detaljerad statistik över tillverkningsprocessens åtdragningskvalitet.

De tre fördelarna med smart tillverkning för terrängfordonsindustrin

Den största kostnadsbesparande effekten av att öka uppkopplingen i terrängfordonsindustrin är rent ekonomisk. Genom att övervaka uppkopplade verktyg och hur de används av operatörer kan produktionsansvariga initiera förebyggande åtgärder för byte av verktyg innan de går sönder.

Att minska tiden för driftstopp och förbättra produktionskvaliteten är några av de viktigaste kraven från tillverkarna. Genom att minimera mängden mänskliga fel och defekta verktyg kan effektiviteten öka avsevärt. Därmed blir producenterna mer flexibla i sina processer.

När mängden transparent data ökar kan förebyggande underhåll även tillämpas i de vardagliga verksamheterna vilket sparar kostnader genom färre driftavbrott i fält. Genom transformering av tillverkningsprocesser med uppkopplade verktyg och analytisk mjukvara kan terrängfordonsföretagen dra nytta av fördelarna med Industri 4.0.