Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Luftmotorer i rostfritt stål för krävande miljöer

En av de främsta fördelarna med luftmotorer är deras förmåga att arbeta i tuffa och aggressiva miljöer.

Luftmotorer i rostfritt stål, pneumatiska motorer i rostfritt stål
  • Med Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål utökas tillämpningsområdet till att omfatta även korrosiva miljöer som till exempel livsmedelsindustrin där frätande rengöringsmedel används eller i kemisk industri där miljön kan vara frätande.
  • Rostfria luftmotorer är också idealiska i explosionsfarliga miljöer eftersom de inte genererar elektriska gnistor och minskar risken för mekanisk gnistbildning.
  • Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål har en avskalad design så att ingen smuts kan samlas i hörn eller håligheter. Motorerna är utrustade med dubbla tätningar i vitongummi vid axeländen som hindrar att vatten eller rengöringsmedel kommer in i växlarna.
  • Planetväxeln är smord med USDAH1-godkänt livsmedelsklassat smörjmedel.
  • Atlas Copcos sortiment av luftmotorer i rostfritt stål finns i smorda respektive smörjfria varianter.
  • Materialet som används i bakstycket, höljet och främre delen är rostfritt stål med beteckningen: ISO 683/XII typ 17, SS 142346, - DIN 17440 X12CrNiS188. Materialet som används i den utgående axeln och kuggkransen har beteckningen: ISO 683/XII typ 9b, SS 142321, - DIN 17440 X22CrNi17. Atlas Copcos LZB-luftmotorer är godkända för användning i områden med explosionsrisk, zonerna 1 och 2, i enlighet med standarden EN 1127-1 (november 1996) särskilt EXII 1 GT6.

Läs mer i vår katalog: