Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Luftmotorer i rostfritt stål för krävande miljöer

En av de främsta fördelarna med luftmotorer är deras förmåga att arbeta i tuffa och aggressiva miljöer.

Luftmotorer i rostfritt stål, pneumatiska motorer i rostfritt stål


  • Med Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål utökas tillämpningsområdet till att omfatta även korrosiva miljöer som till exempel livsmedelsindustrin där frätande rengöringsmedel används eller i kemisk industri där miljön kan vara frätande.
  • Rostfria luftmotorer är också idealiska i explosionsfarliga miljöer eftersom de inte genererar elektriska gnistor och minskar risken för mekanisk gnistbildning.
  • Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål har en avskalad design så att ingen smuts kan samlas i hörn eller håligheter. Motorerna är utrustade med dubbla tätningar i vitongummi vid axeländen som hindrar att vatten eller rengöringsmedel kommer in i växlarna.
  • Planetväxeln är smord med USDAH1-godkänt livsmedelsklassat smörjmedel.
  • Atlas Copcos sortiment av luftmotorer i rostfritt stål finns i smorda respektive smörjfria varianter.
  • Materialet som används i bakstycket, höljet och främre delen är rostfritt stål med beteckningen: ISO 683/XII typ 17, SS 142346, - DIN 17440 X12CrNiS188. Materialet som används i den utgående axeln och kuggkransen har beteckningen: ISO 683/XII typ 9b, SS 142321, - DIN 17440 X22CrNi17. Atlas Copcos LZB-luftmotorer är godkända för användning i områden med explosionsrisk, zonerna 1 och 2, i enlighet med standarden EN 1127-1 (november 1996) särskilt EXII 1 GT6.


Läs mer i vår katalog: