Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Luftmotorer i rostfritt stål för krävande miljöer

En av de främsta fördelarna med luftmotorer är deras förmåga att arbeta i tuffa och aggressiva miljöer.

Luftmotorer i rostfritt stål, pneumatiska motorer i rostfritt stål
  • Med Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål utökas tillämpningsområdet till att omfatta även korrosiva miljöer som till exempel livsmedelsindustrin där frätande rengöringsmedel används eller i kemisk industri där miljön kan vara frätande.
  • Rostfria luftmotorer är också idealiska i explosionsfarliga miljöer eftersom de inte genererar elektriska gnistor och minskar risken för mekanisk gnistbildning.
  • Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål har en avskalad design så att ingen smuts kan samlas i hörn eller håligheter. Motorerna är utrustade med dubbla tätningar i vitongummi vid axeländen som hindrar att vatten eller rengöringsmedel kommer in i växlarna.
  • Planetväxeln är smord med USDAH1-godkänt livsmedelsklassat smörjmedel.
  • Atlas Copcos sortiment av luftmotorer i rostfritt stål finns i smorda respektive smörjfria varianter.
  • Materialet som används i bakstycket, höljet och främre delen är rostfritt stål med beteckningen: ISO 683/XII typ 17, SS 142346, - DIN 17440 X12CrNiS188. Materialet som används i den utgående axeln och kuggkransen har beteckningen: ISO 683/XII typ 9b, SS 142321, - DIN 17440 X22CrNi17. Atlas Copcos LZB-luftmotorer är godkända för användning i områden med explosionsrisk, zonerna 1 och 2, i enlighet med standarden EN 1127-1 (november 1996) särskilt EXII 1 GT6.

Läs mer i vår katalog: