Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Luftmotorer i rostfritt stål för krävande miljöer

En av de främsta fördelarna med luftmotorer är deras förmåga att arbeta i tuffa och aggressiva miljöer.

Luftmotorer i rostfritt stål, pneumatiska motorer i rostfritt stål
  • Med Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål utökas tillämpningsområdet till att omfatta även korrosiva miljöer som till exempel livsmedelsindustrin där frätande rengöringsmedel används eller i kemisk industri där miljön kan vara frätande.
  • Rostfria luftmotorer är också idealiska i explosionsfarliga miljöer eftersom de inte genererar elektriska gnistor och minskar risken för mekanisk gnistbildning.
  • Atlas Copcos luftmotorer i rostfritt stål har en avskalad design så att ingen smuts kan samlas i hörn eller håligheter. Motorerna är utrustade med dubbla tätningar i vitongummi vid axeländen som hindrar att vatten eller rengöringsmedel kommer in i växlarna.
  • Planetväxeln är smord med USDAH1-godkänt livsmedelsklassat smörjmedel.
  • Atlas Copcos sortiment av luftmotorer i rostfritt stål finns i smorda respektive smörjfria varianter.
  • Materialet som används i bakstycket, höljet och främre delen är rostfritt stål med beteckningen: ISO 683/XII typ 17, SS 142346, - DIN 17440 X12CrNiS188. Materialet som används i den utgående axeln och kuggkransen har beteckningen: ISO 683/XII typ 9b, SS 142321, - DIN 17440 X22CrNi17. Atlas Copcos LZB-luftmotorer är godkända för användning i områden med explosionsrisk, zonerna 1 och 2, i enlighet med standarden EN 1127-1 (november 1996) särskilt EXII 1 GT6.

Läs mer i vår katalog: