Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Lamellmotorns konstruktion och funktionsprincip

Lamellmotorer tillverkas med effektklassningar upp till cirka 5 kW. Den har en grundläggande konstruktion och består av bara några få komponenter.


Konstruktion

– En spårad rotor roterar excentriskt i kammaren som formas av cylindern och cylinderns ändplattor.– Eftersom rotorn är excentrisk och har en diameter som är mindre än cylinderns skapas en halvmånformig kammare.– Rotorspåren är försedda med lameller som rör sig fritt för att dela in kammaren i separata arbetskammare av olika storlekar.– Som ett resultat av centrifugalkraften, som ofta förstärks av tryckluften, tvingas lamellerna mot cylinderväggen för att täta de enskilda kamrarna.– Den faktiska effektiviteten hos dessa tätningar är en funktion av vad som kallas ”internt läckage”.

Komponenter i lamellmotorer

1. Främre ändplatta2. Rotor3. Lamell4. Cylinder5. Bakre ändplatta

Funktionsprincip

Luftmotorns funktionsprincip

En luftmotors funktionsprincip

A. Luften kommer in i inloppskammare ”a”. Lamell 2 har precis tätat kammare ”b” mellan sig själv och lamell 3. Trycket i kammare ”b” är fortfarande inströmningstrycket. Detta tryck verkar på lamell 3 och rör den medurs.B. Lamellerna har roterat ytterligare och expansionsprocessen i kammare ”b” har startat. Trycket i den minskar därmed, men det finns fortfarande en nettokraft som flyttar rotorn framåt eftersom ytan på lamell 3 är större än ytan på lamell 2 i kammare ”b”. Dessutom verkar inströmningstrycket på lamell 2 i inloppskammare ”a”.C. Lamellerna har flyttats ytterligare. Kammare ”b” töms nu via utloppet och den här kammaren bidrar inte mer. Kraften som flyttar rotorn framåt kommer nu från kraften på lamell 1 och lamell 2.

Tack vare den här enkla principen omvandlas energin i tryckluften till rotationsrörelse från kammare till kammare, och motorn roterar.
Ta en titt på vårt produktsortiment
Ta en titt på vårt produktsortiment
 
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
 
Hämta bibliotek för fler resurser
Hämta bibliotek för fler resurser
 
Kontakta oss!
Kontakta oss!