Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Lamellmotorns konstruktion och funktionsprincip

Lamellmotorer tillverkas med effektklassningar upp till cirka 5 kW. Den har en grundläggande konstruktion och består av bara några få komponenter.


Konstruktion

– En spårad rotor roterar excentriskt i kammaren som formas av cylindern och cylinderns ändplattor.
– Eftersom rotorn är excentrisk och har en diameter som är mindre än cylinderns skapas en halvmånformig kammare.
– Rotorspåren är försedda med lameller som rör sig fritt för att dela in kammaren i separata arbetskammare av olika storlekar.
– Som ett resultat av centrifugalkraften, som ofta förstärks av tryckluften, tvingas lamellerna mot cylinderväggen för att täta de enskilda kamrarna.
– Den faktiska effektiviteten hos dessa tätningar är en funktion av vad som kallas ”internt läckage”.

Komponenter i lamellmotorer

1. Främre ändplatta
2. Rotor
3. Lamell
4. Cylinder
5. Bakre ändplatta
Funktionsprincip

Luftmotorns funktionsprincip

En luftmotors funktionsprincip

A. Luften kommer in i inloppskammare ”a”. Lamell 2 har precis tätat kammare ”b” mellan sig själv och lamell 3. Trycket i kammare ”b” är fortfarande inströmningstrycket. Detta tryck verkar på lamell 3 och rör den medurs.

B. Lamellerna har roterat ytterligare och expansionsprocessen i kammare ”b” har startat. Trycket i den minskar därmed, men det finns fortfarande en nettokraft som flyttar rotorn framåt eftersom ytan på lamell 3 är större än ytan på lamell 2 i kammare ”b”. Dessutom verkar inströmningstrycket på lamell 2 i inloppskammare ”a”.

C. Lamellerna har flyttats ytterligare. Kammare ”b” töms nu via utloppet och den här kammaren bidrar inte mer. Kraften som flyttar rotorn framåt kommer nu från kraften på lamell 1 och lamell 2.
Tack vare den här enkla principen omvandlas energin i tryckluften till rotationsrörelse från kammare till kammare, och motorn roterar.