Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Så här installerar man en lamellmotor

En luftmotor behöver en viss mängd luft och ett visst tryck för att fungera. Ledningar för tillförsel och utlopp måste därför ha rätt mått.


Luftledningar

Luftledningar som är för långa eller för små leder till att trycket sjunker, vilket innebär effektförluster. Frånluftsystemet måste vara av större mått än tillförselledningen. Detta eftersom frånluft upptar en större volym än tilluften. För ett inströmningstryck på 6,3 bar (= 7,3 bar absoluttryck) och ett utloppstryck på atmosfärisk nivå (= 1 bar absoluttryck) är volymökningen en faktor på 7,3. I praktiken innebär detta att om samma mått används för inlopps- och utloppsledningarna byggs ett mottryck upp, vilket gör att motorn förlorar sin effektivitet.

Luftberedning

För att säkerställa tillförlitlig service bör ett luftfilter och en smörjapparat (om motorn inte är smörjfri) monteras i inloppet – inom 5 meter från motorn. Det rekommenderas att en tryckregulator också ingår i luftberedningssatsen. Detta upprätthåller önskat arbetstryck och kan användas till att ändra uteffekten så att den exakt uppfyller användningsområdets behov. Kom ihåg: När du väljer en luftberedningssats ska du se till att alla komponenter har en flödeskapacitet som är tillräcklig för motorns krav.

Smörjning

För att uppnå optimal servicelivslängd och prestanda ska en luftmotor förses med 50 mm³ olja för varje kubikmeter (1 000 liter) luft som förbrukas. Otillräcklig smörjning resulterar i snabbare slitage på lamellerna och försämrad prestanda.