Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Installera luftmotorn

En luftmotor behöver en viss mängd luft och ett visst tryck för att fungera. Ledningar för tillförsel och utlopp måste därför ha rätt mått.

Luftledningar

Luftledningar som är för långa eller för små leder till att trycket sjunker, vilket innebär effektförluster. Frånluftystemet måste vara av större mått än tillförselledningen. Detta eftersom frånluft upptar en större volym än tilluften. För ett inströmningstryck på 6,3 bar (= 7,3 bar absoluttryck) och ett utloppstryck på atmosfärisk nivå (= 1 bar absoluttryck) är volymökningen en faktor på 7,3. I praktiken innebär detta att om samma mått används för inlopps- och utloppsledningarna byggs ett mottryck upp, vilket gör att motorn förlorar sin effektivitet.

Motortyp Inloppsanslutningens gänga Utloppsanslutningens gänga Inloppsslangens diameter Utloppsslangens diameter (icke-reversibel) Utloppsslang (reversibel)
/ (BSP) (BSP) (Mm) (Mm) (mm)
LZB 14 1/8 tum 1/8 tum 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8 tum 1/8 tum 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4 tum 1/4 tum 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8 tum 1/2 tum 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4 tum 1/2 tum 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8 tum 1/2 tum 13,0 19,0 19,0

Luftberedning

För att säkerställa tillförlitlig service bör ett luftfilter och en smörjapparat (om motorn inte är smörjfri) monteras i inloppet – inom 5 meter från motorn. Det rekommenderas att en tryckregulator också ingår i luftberedningssatsen. Detta upprätthåller önskat arbetstryck och kan användas till att ändra uteffekten så att den exakt uppfyller användningsområdets behov. Kom ihåg: När du väljer en luftberedningssats ska du se till att alla komponenter har en flödeskapacitet som är tillräcklig för motorns krav.

Smörjning

För att uppnå optimal servicelivslängd och prestanda ska en luftmotor förses med 50 mm³ olja för varje kubikmeter (1 000 liter) luft som förbrukas. Otillräcklig smörjning resulterar i snabbare slitage på lamellerna och försämrad prestanda.