Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Så här installerar man en lamellmotor

En luftmotor behöver en viss mängd luft och ett visst tryck för att fungera. Ledningar för tillförsel och utlopp måste därför ha rätt mått.


Luftledningar

Luftledningar som är för långa eller för små leder till att trycket sjunker, vilket innebär effektförluster. Frånluftsystemet måste vara av större mått än tillförselledningen. Detta eftersom frånluft upptar en större volym än tilluften. För ett inströmningstryck på 6,3 bar (= 7,3 bar absoluttryck) och ett utloppstryck på atmosfärisk nivå (= 1 bar absoluttryck) är volymökningen en faktor på 7,3. I praktiken innebär detta att om samma mått används för inlopps- och utloppsledningarna byggs ett mottryck upp, vilket gör att motorn förlorar sin effektivitet.

Luftberedning

För att säkerställa tillförlitlig service bör ett luftfilter och en smörjapparat (om motorn inte är smörjfri) monteras i inloppet – inom 5 meter från motorn. Det rekommenderas att en tryckregulator också ingår i luftberedningssatsen. Detta upprätthåller önskat arbetstryck och kan användas till att ändra uteffekten så att den exakt uppfyller användningsområdets behov. Kom ihåg: När du väljer en luftberedningssats ska du se till att alla komponenter har en flödeskapacitet som är tillräcklig för motorns krav.

Smörjning

För att uppnå optimal servicelivslängd och prestanda ska en luftmotor förses med 50 mm³ olja för varje kubikmeter (1 000 liter) luft som förbrukas. Otillräcklig smörjning resulterar i snabbare slitage på lamellerna och försämrad prestanda.

Ta en titt på vårt produktsortiment
Ta en titt på vårt produktsortiment
 
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
 
Hämta bibliotek för fler resurser
Hämta bibliotek för fler resurser
 
Kontakta oss!
Kontakta oss!