Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Hur modifierar man en lamellmotors prestanda?

Strypning och tryckreglering är två metoder för att modifiera en luftmotors prestanda. Användningsområdet avgör vilken metod som är att föredra.


Strypning

Strypning av luftmotor
En strypventil är vanligtvis placerad i motorns inlopp, men den kan också monteras i frånluftsröret. Fördelen med strypning i inloppet är att luftförbrukningen minskar, medan strypning av frånluften ger ett något högre vridmoment från starten. När det är önskvärt att bibehålla ett högt vridmoment från början men minska drifthastigheten är strypning den bästa metoden för att ändra motorns uteffekt.
Throttling illustration

Strypning är synonymt med reglering av luftflödet och påverkar varvtalet mer än vridmomentet.

Tryckreglering

Tryckreglering av luftmotor

Tryckregleringen påverkar vridmomentet mer än varvtalet

När du använder en tryckregulator är den alltid monterat i motorns inlopp. Tryckregleringen är idealiskt när det krävs kontroll av vridmomentet vid stopp och ett högt startvridmoment inte är viktigt.

Motorprestanda med andra lufttryck

Alla prestandagrafer för Atlas Copcos luftmotorer gäller för ett inströmningstryck på 6,3 bar. För andra lufttryck måste prestandakurvorna räknas om.

 Beräkning av prestandadata kräver att motordata vid 6,3 bar multipliceras med korrektionsfaktorn som anges i tabellen nedan.

 Programmet för val av luftmotor är ett annat sätt att ta reda på hur motorer ska tryckregleras eller strypas.

Korrektionsfaktorer
Lufttryck Uteffekt Varvtal Vridmoment Luftförbrukning
(bar) (psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44
Ta en titt på vårt produktsortiment
Ta en titt på vårt produktsortiment
 
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
 
Hämta bibliotek för fler resurser
Hämta bibliotek för fler resurser
 
Kontakta oss!
Kontakta oss!