Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Hur modifierar man en lamellmotors prestanda?

Strypning och tryckreglering är två metoder för att modifiera en luftmotors prestanda. Användningsområdet avgör vilken metod som är att föredra.


Strypning

Strypning av luftmotor
En strypventil är vanligtvis placerad i motorns inlopp, men den kan också monteras i frånluftsröret.
Fördelen med strypning i inloppet är att luftförbrukningen minskar, medan strypning av frånluften ger ett något högre vridmoment från starten.
När det är önskvärt att bibehålla ett högt vridmoment från början men minska drifthastigheten är strypning den bästa metoden för att ändra motorns uteffekt.
Throttling illustration

Strypning är synonymt med reglering av luftflödet och påverkar varvtalet mer än vridmomentet.

Tryckreglering

Tryckreglering av luftmotor

Tryckregleringen påverkar vridmomentet mer än varvtalet

När du använder en tryckregulator är den alltid monterat i motorns inlopp. Tryckregleringen är idealiskt när det krävs kontroll av vridmomentet vid stopp och ett högt startvridmoment inte är viktigt.

Motorprestanda med andra lufttryck

Alla prestandagrafer för Atlas Copcos luftmotorer gäller för ett inströmningstryck på 6,3 bar. För andra lufttryck måste prestandakurvorna räknas om.

 Beräkning av prestandadata kräver att motordata vid 6,3 bar multipliceras med korrektionsfaktorn som anges i tabellen nedan.

 Programmet för val av luftmotor är ett annat sätt att ta reda på hur motorer ska tryckregleras eller strypas.

Korrektionsfaktorer
Lufttryck Uteffekt Varvtal Vridmoment Luftförbrukning
(bar) (psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44