Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Prestanda hos lamellmotorer

Vad du behöver veta om prestanda hos lamellmotorer

Högpresterande luftmotor

Motorn kan köras över hela momentkurvan

Luftmotorprestanda är beroende av inströmningstrycket. Vid ett konstant inströmningstryck uppvisar luftmotorerna den karakteristiska linjära relationen mellan utgående vridmoment och varvtal. Men genom att helt enkelt reglera lufttillförseln med hjälp av tryckregulator för strypning eller tryckreglering kan luftmotorns uteffekt enkelt modifieras. En av egenskaperna hos luftmotorer är att de kan användas över hela momentkurvan – från fri hastighet till stillastående – utan några skador på motorn. Fri hastighet* eller tomgång definieras som den drifthastighet då det inte finns någon belastning på den utgående axeln. *Fri hastighet = hastighet med vilken den utgående axeln roterar då den inte är belastad.

Effektkurvan

Illustration av vridmomentskraft

Vridmoment är den roterande kraft som beräknas som kraft (F) gånger spakens längd (l).

Den effekt som en luftmotor producerar är helt enkelt produkten av vridmoment och varvtal. Luftmotorerna producerar en karakteristisk effektkurva med maximal effekt vid omkring 50 % av den fria hastigheten.Det moment som skapas vid den här punkten benämns ofta ”vridmomentet vid maximal effekt”.
Luftmotorns effektkurva

Prestandakurvan för en luftmotor med konstant lufttryck

Uteffektsformel:P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = effekt [kW] M = vridmoment [Nm] n = hastighet [rpm]

Arbetspunkten

Luftmotorns arbetspunkt

När du väljer en luftmotor för en tillämpning är det första steget att fastställa ”arbetspunkten”. Detta är kombinationen av önskad drifthastighet för motorn och det moment som krävs vid denna punkt.

Obs! Punkten på moment-/hastighetskurvan där motorn faktiskt arbetar kallas arbetspunkt.

 

Luftförbrukning

Luftförbrukningen för en luftmotor ökar med motorns varvtal och är därmed högst vid fri hastighet. Även vid stillastående (med fullt tryck) förbrukar motorn luft. Detta beror på det inre läckaget i motorn.
Obs! Luftförbrukningen mäts i l/s. Detta är dock inte den faktiska volymen som tryckluften upptar i motorn, utan mäts som den volym som den skulle uppta om den tilläts expandera till atmosfäriskt tryck. Det här är en standard som används för all pneumatisk utrustning.

Startmoment

startmomentprestanda

Vid start varierar vridmomentet efter lamellens position.

Observera att alla lamellmotorer ger ett variabelt startmoment på grund av lamellernas läge i motorn. Det lägsta startmomentvärdet kallas minimalt startmoment och kan betraktas som ett garanterat värde vid start. Variationen skiljer sig åt mellan olika motortyper och måste kontrolleras individuellt. Det är tydligt att vridmomentsvariationen är större för reversibla motorer än för icke-reversibla motorer och därför är det minsta startmomentet mindre för dessa motorer.

Obs! Startmomentet är det vridmoment som en motor ger med blockerad axel när du matar in fullt lufttryck i den.

Vridmoment vid tjuvstopp

Vridmomentet vid stopp är det vridmoment som motorn ger precis när den stannar efter att den har bromsats vid drift. Vridmomentet vid stopp anges inte i tabelldata. Men genom att multiplicera det maximala vridmomentet med två kan man lätt uppskatta vridmomentet vid stopp, dvs. ett maximalt vridmoment på 10 Nm motsvarar ett vridmoment vid stopp på ungefär 20 Nm.

  • Vridmomentet vid stopp är det moment som erhålls när motorn körs till stillastående. 
  • Vridmomentet vid stopp varierar beroende på hur snabbt motorn bromsas ned för att stanna. En snabb inbromsning resulterar i högre vridmoment vid stopp än en långsam inbromsning. Detta beror på det faktum att massan (tröghetsmomentet) från rotorn ökar vridmomentet.
Ta en titt på vårt produktsortiment
Ta en titt på vårt produktsortiment
 
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
Läs mer om tillämpningar för luftmotorer
 
Hämta bibliotek för fler resurser
Hämta bibliotek för fler resurser
 
Kontakta oss!
Kontakta oss!