Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Luftmotorprestanda

Luftmotorprestandan är beroende av inströmningstrycket.

Högpresterande luftmotor

Motorn kan köras över hela momentkurvan

Vid ett konstant inströmningstryck uppvisar luftmotorerna den karakteristiska linjära relationen mellan utgående vridmoment och hastighet. Men genom att helt enkelt reglera lufttillförseln med hjälp av tryckregulator för strypning eller tryckreglering kan luftmotorns uteffekt enkelt modifieras. En av egenskaperna hos luftmotorer är att de kan användas över hela momentkurvan – från fri hastighet till stillastående – utan några skador på motorn. Fri hastighet* eller tomgång definieras som den drifthastighet då det inte finns någon belastning på den utgående axeln. *Fri hastighet = hastighet med vilken den utgående axeln roterar då den inte är belastad.

Effektkurvan

Luftmotorns effektkurva

Den kraft som en luftmotor producerar är helt enkelt produkten av vridmoment och varvtal. Luftmotorerna producerar en karakteristisk effektkurva med maximal effekt vid omkring 50 % av den fria hastigheten. Det moment som skapas vid den här punkten benämns ofta ”vridmomentet vid maximal effekt”. Uteffektsformel: P = (π x M x n) / 30 M = (30 x P) / (π x n) n = (30 x P) / (π x M) P = effekt [kW] M = vridmoment [Nm] n = hastighet [rpm]

Arbetspunkten

Luftmotorns arbetspunkt

Arbetspunkten för en luftmotor

När du väljer en luftmotor för en tillämpning är det första steget att fastställa ”arbetspunkten”. Detta är kombinationen av önskad drifthastighet för motorn och det moment som krävs vid denna punkt. Obs! Punkten på moment-/hastighetskurvan där motorn faktiskt fungerar kallas arbetspunkt.

Luftförbrukning

Luftförbrukningen för en luftmotor ökar med motorns varvtal och är därmed högst vid fri hastighet. Även vid stillastående (med fullt tryck) förbrukar motorn luft. Detta beror på det inre läckaget i motorn. Obs! Luftförbrukningen mäts i l/s. Detta är dock inte den faktiska volymen som tryckluften upptar i motorn, utan mäts som den volym som den skulle uppta om den tilläts expandera till atmosfäriskt tryck. Det här är en standard som används för alla pneumatiska utrustningar.