Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Läs mer om ljuddämpande mekanismer för lamellmotorer

Bullret från en luftmotor orsakas huvudsakligen av att utloppsluften strömmar ut ur motorn. Bullernivån ökar med hastigheten och är högst vid fri hastighet.

Illustrations of air motor silencing methods
Alla Atlas Copco-motorer levereras med en gängad avgasport som gör det möjligt att montera en ljuddämpare med skruvfattning för att sänka bullernivån. Genom att montera en slang mellan avgasporten och ljuddämparen kan bullernivån sänkas ytterligare. Effekten av att använda de olika ljuddämpningsteknikerna visas i bilden och tabellen nedan. Observera att en ljuddämpare kan orsaka effektförluster om den är felaktigt dimensionerad.


Exempel:
0,36 kW-motor
Obelastad
Ekofritt rum
Intervall på 1 minut
Bild nr. Mått Ljudnivå
dB (a)
1 Inga 94
2 Endast ljuddämpare 77
3 Endast slang 84
4 Slang med ljuddämpare 75