Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Ramverk

Ramverksappliceringar i karosseri

Läs mer om våra lösningar för råkarossramverk

Utmaningar vid ramverksappliceringar:

Ramarbetet handlar om att förbinda sidopanelerna och takbågen vid karossen. Krocksäkerhet, lätt konstruktion och korta produktionstider är alltid de primära målen. Atlas Copco arbetar tillsammans med kunderna för att säkerställa optimala lösningar oberoende av bilens form och konstruktion.

Strukturell limning

Optimeringen av karossen för styvhet och krocksäkerhet kallas strukturell limning. I karosseriet används lim med hög viskositet för att uppnå säkra och tillförlitliga förbindningar. Läs mer och lär dig om den strukturella limning av råkarosser som erbjuds i SCA-produktserien.

Strängapplicering

SCA BIW bead application

Strängapplicering för strukturell limning

De flesta biltillverkare brukar välja standardsträngar för traditionella ramverk. Det är en vanlig lösning för att få enastående styrka och styvhet med epoxibaserade lim. Med en produktiv dispenseringsapplicering och perfekt systemkonfiguration kan du nå hastigheter på upp till 500 mm/s. Strängappliceringar används inte bara för hybridsammanfogning utan även för anti-fladderapplicering. Genom att fästa samman de inre och yttre delarna med elastiskt material minskar känsligheten för vibrationer påtagligt.

Sticksträngapplicering

Stich Bead application on a part.

Sticksträngapplicering för hybridsammanfogning

Sticksträngapplicering passar perfekt för strukturell limning. Genom att avbryta strängmönstret mellan svetspunkter kan kostsamma adhesiva material sparas utan att förbindningen försvagas. Därmed reduceras svetsröken och svetsstänken – helt utan att cykeltiden förloras. Den höga appliceringshastigheten som krävs av processen gör att en mycket snabb appliceringsenhet är en absolut nödvändighet. Appliceringsenheter bör också utformas för lång livslängd och för att tåla den nära nog konstant höga påfrestningsnivåer de utsätts för.

Tätning

Områden som är svåra att täta efter monteringen men som fortfarande behöver skyddas mot korrosion tätas ofta när bilen är i ramverksprocessen.

Strängapplicering

SCA bead variation BIW

Olika strängappliceringar för tätning

Standardsträng är den rekommenderade typen av applicering vid tätning av råkaross. Strängens mått anpassas enligt område som behöver tätas. Gummi eller gummi-epoxiblandningar används vanligen när man gör dessa typer av appliceringar i karosseriprocessen. Vi på Atlas Copco kan erbjuda ett brett utbud av munstycken som kan anpassas till den bredd och slitslängd du behöver.

Fler tillämpningar för karosseri:

SCA-dispenseringssystem för karosseri
Dispenseringssystem för karosseri
SCA-dispenseringssystem för karosseri
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
 
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
Läs mer om våra SCA-komponenter och produkter för automatiserade adhesiva appliceringssystem
Var med och förnya med oss
IAS SCA Dispensing solutions assembly line with two operators
Var med och förnya med oss
Vi erbjuder en omfattande innovations- och utvecklingssupport. Läs mer om våra innovationscenter och testlaboratorier över hela världen.
 
Vi erbjuder en omfattande innovations- och utvecklingssupport. Läs mer om våra innovationscenter och testlaboratorier över hela världen.
Vi erbjuder en omfattande innovations- och utvecklingssupport. Läs mer om våra innovationscenter och testlaboratorier över hela världen.
Servicelösningar
Technician working on flow drill fastening system
Servicelösningar
Service, utbildning, reservdelar och mer...
 
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Självstansande nitar
Självstansande nitar
Produktserien Henrob
 
Produktserien Henrob
Montering med friktionsborrning
Montering med friktionsborrning
Produktserien K-Flow
 
Produktserien K-Flow

Ramverksappliceringar i karosseri

explainer icon