Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
SCA glazing applicator

Glasningsappliceringar vid slutmontering

Läs mer om våra glasningsappliceringar för slutmontering

Kontakta våra experter

Utmaningar vid glasningsappliceringar:

Trenden att öka storleken på och antalet glasrutor skapar en hög efterfrågan på säkra glasningsappliceringar vid slutmonteringen. Limfogen måste skydda mot vatten, absorbera vibrationer och förstärka bilens struktur. Atlas Copco tillhandahåller teknik för att på ett tillförlitligt sätt applicera de triangulära strängformer som ofta används i detta produktionssteg.

Vindruteappliceringar

Formad sträng

SCA Triangular bead FA

Formad sträng för glasningsappliceringar

Vid montering av rutor i karossen används en formad sträng. Strängens höjd och form säkerställer ett jämnt förband mellan kaross och ruta när rutan trycks in i limmet. Detta förband måste vara 100 % tätt för att vattenläckage ska undvikas.

Vid glasningsapplicering används antingen enkomponentslim (1C), 1C-accelererat eller tvåkomponentslim (2C).

En komponent (1C)

En 1C-applicering används ofta när omgivningsförhållandena är konsistenta på tillverkningsanläggningen. Konstant luftfuktighet säkerställer en reproducerbar och snabb härdningsprocess. 1C används också för produktioner med lägre kvantitet och tillräcklig transporttid mellan processtegen.

1C accelererad

1C accelererad är en annan lösning för produktion av lägre kvantitet men med en snabb transporttid. I stället för att förlita sig enbart på omgivande luftförhållanden för härdning blandas en extra accelerationspasta í baskomponenten. Det här limmet härdar snabbare än det vanliga 1C vilket har fördelen att modulen inte behöver fixeras på karossen lika länge.

Två komponenter (2C)

En avgörande faktor för en 2C-applicering vid glasning är den minskade cykeltiden. Vid montering av rutor är en högdynamisk applicering avgörande. SCA-produktserien kan justera materialflödet inom en pågående process individuellt för varje applicering – vilket gör att du kan kombinera en hög drifttid med snabb produktion.

Fler slutmonteringappliceringar: