Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Glasrutor

Glasningsappliceringar vid slutmontering

Läs mer om våra glasningsappliceringar för slutmontering

Utmaningar vid glasningsappliceringar:

Trenden att öka storleken på och antalet glasrutor skapar en hög efterfrågan på säkra glasningsappliceringar vid slutmonteringen. Limfogen måste skydda mot vatten, absorbera vibrationer och förstärka bilens struktur. Atlas Copco tillhandahåller teknik för att på ett tillförlitligt sätt applicera de triangulära strängformer som ofta används i detta produktionssteg.

Vindruteappliceringar

Formad sträng

SCA Triangular bead FA

Formad sträng för glasningsappliceringar

Vid montering av rutor i karossen används en formad sträng. Strängens höjd och form säkerställer ett jämnt förband mellan kaross och ruta när rutan trycks in i limmet. Detta förband måste vara 100 % tätt för att vattenläckage ska undvikas.Vid glasningsapplicering används antingen enkomponentslim (1C), 1C-accelererat eller tvåkomponentslim (2C).

En komponent (1C)

En 1C-applicering används ofta när omgivningsförhållandena är konsistenta på tillverkningsanläggningen. Konstant luftfuktighet säkerställer en reproducerbar och snabb härdningsprocess. 1C används också för produktioner med lägre kvantitet och tillräcklig transporttid mellan processtegen.

1C accelererad

1C accelererad är en annan lösning för produktion av lägre kvantitet men med en snabb transporttid. I stället för att förlita sig enbart på omgivande luftförhållanden för härdning blandas en extra accelerationspasta í baskomponenten. Det här limmet härdar snabbare än det vanliga 1C vilket har fördelen att modulen inte behöver fixeras på karossen lika länge.

Två komponenter (2C)

En avgörande faktor för en 2C-applicering vid glasning är den minskade cykeltiden. Vid montering av rutor är en högdynamisk applicering avgörande. SCA-produktserien kan justera materialflödet inom en pågående process individuellt för varje applicering – vilket gör att du kan kombinera en hög drifttid med snabb produktion.

Fler slutmonteringappliceringar:

Dispenseringssystem för slutmontering
Dispenseringssystem för slutmontering av glasrutor
Dispenseringssystem för slutmontering
SCA-komponenter och produkter för automatiserade appliceringssystem
 
SCA-komponenter och produkter för automatiserade appliceringssystem
SCA-komponenter och produkter för automatiserade appliceringssystem
Var med och förnya med oss
Adhesiva dispenseringsinnovationer
Var med och förnya med oss
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
 
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
Vi utvecklar kundanpassade tillämpningar och processer som löser dina sammanfogningsutmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig!
Servicelösningar
Technician working on flow drill fastening system
Servicelösningar
Service, utbildning, reservdelar och mer...
 
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Service, utbildning, reservdelar och mer...
Montering med friktionsborrning
Montering med friktionsborrning
Produktserien K-Flow
 
Produktserien K-Flow
Självstansande nitar
Självstansande nitar
Produktserien Henrob
 
Produktserien Henrob

Glasningsappliceringar vid slutmontering

explainer icon