Halvautomatiserad åtdragning - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Cylinder Head Off-Road

Halvautomatiserad åtdragning

Kontakta oss här

Produktivitet och processhastighet

Processhastighet är en fördel med multispindelstationen. Utför alla åtdragningar med en startsignal medan enspindelenheter kräver flyttning och startaktivering för varje skruv. Processhastighet är också en fördel med den halvautomatiska stationen eftersom operatören kan förbereda att arbeta med nästa uppgift eller process medan stationen slutför processen och återvänder till startläget för nästa process.

Flexibilitet och ombalansering av banan.

När vi på Atlas Copco utformar halvautomatiska stationer har vi alltid det aktuella behovet av ombalansering i åtanke. Det är även mycket viktigt att ta hänsyn till olika delmonteringsbehov och förändringar av produktionskapaciteten.

Drifttid och optimering

Minskad mekanisk automation och robust design ger optimal drifttid och produktionseffektivitet. Planerat förebyggande underhåll med spindeldesign som stöder snabb service. Vi hjälper dig med vår välutvecklade lokala supportorganisation, som erbjuder hög tillgänglighet av reservdelar och enkel tillgång till experthjälp från våra applikationscentra och projektorganisation.

Halvautomatiserad
Halvautomatiserad
I åtdragningssystemens värld skiljer vi mellan handhållna, halvautomatiska och automatiska åtdragningsprocesser. I halvautomatiska situationer har vi ett operatörstyrt flerspindelsystem, oftast med med dubbla handtag. När man använder den här typen av system är några av fördelarna ökad åtdragningskvalitet, vilket resulterar i bättre klämkraft i förbanden, bättre felhantering, dvs. man vet att rätt skruv dragits åt med rätt åtdragningsprocess, och naturligtvis bättre ergonomi och säkerhet för operatören som då inte utsätts för reaktionskrafter.
 
I åtdragningssystemens värld skiljer vi mellan handhållna, halvautomatiska och automatiska åtdragningsprocesser. I halvautomatiska situationer har vi ett operatörstyrt flerspindelsystem, oftast med med dubbla handtag. När man använder den här typen av system är några av fördelarna ökad åtdragningskvalitet, vilket resulterar i bättre klämkraft i förbanden, bättre felhantering, dvs. man vet att rätt skruv dragits åt med rätt åtdragningsprocess, och naturligtvis bättre ergonomi och säkerhet för operatören som då inte utsätts för reaktionskrafter.
Våra produkter
Våra produkter
Cylinderhuvud Off-Road

Cylinderhuvud Off-Road

Loading...
Halvautomatiserade lösningar resulterar i bättre klämkraft i förbanden och ger högre feleliminering
Halvautomatiserade lösningar resulterar i bättre klämkraft i förbanden och ger högre feleliminering
 
Svänghjul PowerTrain
Loading...
Kuggkrans Powertrain

Kuggkrans Powertrain

Loading...
Hjulmontering
Loading...