Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Cybersäkerhet

Håll din produktion säker

När antalet hot ökar i tillverkningssegmentet blir det ytterst viktigt att skydda produktionsprocessen. 

Cyber Security Banner

Cybersäkerhet

Säker produktion

När antalet hot ökar i oroväckande takt och även specifikt för tillverkningssegmentet blir det ytterst viktigt att skydda produktionsprocessen. Eftersom produktionssystemen står i OT-miljön är de vanliga IT-cybersäkerhetsåtgärderna inte tillräckliga. Det är viktigt att tillämpa OT-specifika cybersäkerhetsstandarder i produktionssystem som kan säkerställa produktionsprocessens integritet på bättre sätt. 

 

Det är dessutom viktigt att alla produktionssystem efterlever alla bestämmelser avseende användares uppgiftsintegritet. 

Höga säkerhetsstandarder

Hos Atlas Copco har vi antagit höga branschstandarder för cybersäkerhet.

IEC-62443 

Vår huvudbranschstandard för cybersäkerhet för våra utvecklingsteam, servicetekniker, projektteam och produkter. 

SOC II

Vår huvudstandard för SaaS-molntjänster

Regionala förordningar

Vi följer dessutom regionala bestämmelser avseende cybersäkerhet för att säkerställa att vi efterlever alla förordningar som gäller för våra produkter och tjänster. 

Vi anser att det bästa sättet att säkerställa högsta produktionssäkerhet och uppgiftsintegritet är att samarbeta och lära oss av varandra. Utforska Integrated Software Suite

Vad vill du ta reda på mer om?Är du beredd att börja framtidssäkra din produktion?
Hör av dig!

Kontakta våra specialister för att ta reda på mer om vad Smart Integrated Assembly skulle innebära för din tillverkningsprocess.