Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Skillnaden med Atlas Copco

Vi har arbetat och samarbetat med kunder som du i över 30 år. Denna samlade erfarenhet gör att vi kan anpassa våra produkt- och tjänsteerbjudanden så att de uppfyller även dina allra viktigaste krav. Läs mer nedan!

Kvalitetsförbättringar

Produktkomplexiteten i de material som används och produktvariationen ökar. Samtidigt har även kvalitetskraven på leverantörer av motorfordon blivit strängare än någonsin. Atlas Copco erbjuder branschens bredaste produktutbud för att kunna möta alla dina behov.

Branschens krav

Den fjärde industriella revolutionen är här och innovationsrelaterade utmaningar förändrar fordonsbranschens traditionella struktur. Atlas Copco har insikt i denna förändring och vi förbereder oss genom att vara en strategisk resurs för, och partner till våra kunder.

Maximerad drifttid

Trycket ökar på underleverantörerna att göra delar tillgängliga på begäran och leverera dem till biltillverkare i tid. Atlas Copco erbjuder inte bara det bredaste produktsortimentet, vi har också det mest omfattande tjänsteutbudet för att säkerställa att din utrustning körs optimalt.

 
 
Kvalitetsförbättringar
Kvalitetsförbättringar
De strikta kvalitetskrav som ställs på underleverantörer samt den ökade produktvariationen kräver både flexibla och exakta processer. Vi erbjuder branschens bredaste produktutbud och kan uppfylla alla dina behov.

De sex värdepelarna är ett ramverk som skapats av Atlas Copco för att illustrera och exemplifiera det potentiella värde vi tillhandahåller.
 
De strikta kvalitetskrav som ställs på underleverantörer samt den ökade produktvariationen kräver både flexibla och exakta processer. Vi erbjuder branschens bredaste produktutbud och kan uppfylla alla dina behov.

De sex värdepelarna är ett ramverk som skapats av Atlas Copco för att illustrera och exemplifiera det potentiella värde vi tillhandahåller.
Fakta
Fakta
• Med hjälp av avancerad teknik kunde vår kund förbättra sin produktivitet, vilket i slutänden minskade kostnaderna för reparationer och arbete med 272 000 dollar per år!

• Vår kund upplevde hög felfrekvens. Genom att uppgradera sina verktyg minskade de kostnaderna för felrelaterade kassationer med 90 %!

Klicka här om du vill läsa liknande fallstudier.
 
• Med hjälp av avancerad teknik kunde vår kund förbättra sin produktivitet, vilket i slutänden minskade kostnaderna för reparationer och arbete med 272 000 dollar per år!

• Vår kund upplevde hög felfrekvens. Genom att uppgradera sina verktyg minskade de kostnaderna för felrelaterade kassationer med 90 %!

Klicka här om du vill läsa liknande fallstudier.
Branschens krav
Branschens krav
I och med vår satsning på Industri 4.0 kommer termen uppkoppling att bli ledordet med vilket fordonsindustrins leverantörer jämförs. Hos en tillverkare i fordonsindustrin som är förberedd för Industri 4.0 kan enheter anslutas till varandra och till operatörsgränssnitt och leverera åtkomlig data i realtid.

Atlas Copco erbjuder ett brett utbud av industriprodukter och tjänster för att stödja visionen om Industri 4.0 – vi kallar det Smart Connected Assembly.

Klicka för mer information.
 
I och med vår satsning på Industri 4.0 kommer termen uppkoppling att bli ledordet med vilket fordonsindustrins leverantörer jämförs. Hos en tillverkare i fordonsindustrin som är förberedd för Industri 4.0 kan enheter anslutas till varandra och till operatörsgränssnitt och leverera åtkomlig data i realtid.

Atlas Copco erbjuder ett brett utbud av industriprodukter och tjänster för att stödja visionen om Industri 4.0 – vi kallar det Smart Connected Assembly.

Klicka för mer information.
Fakta
Fakta
• Industri 4.0-tekniken bidrar till produktivitetsvinster på upp till 30 %.

• Inom fem år kommer mer än 80 % av företagen att ha digitaliserat sin värdekedja.

• Med över 3 000 ingenjörer på Atlas Copcos FoU-avdelning kan vi kontinuerligt leverera de bästa produkterna och tjänsterna.

• Alla produkter och tjänster från Atlas Copco har utvecklats med Industri 4.0 i åtanke!
 
• Industri 4.0-tekniken bidrar till produktivitetsvinster på upp till 30 %.

• Inom fem år kommer mer än 80 % av företagen att ha digitaliserat sin värdekedja.

• Med över 3 000 ingenjörer på Atlas Copcos FoU-avdelning kan vi kontinuerligt leverera de bästa produkterna och tjänsterna.

• Alla produkter och tjänster från Atlas Copco har utvecklats med Industri 4.0 i åtanke!
Maximerad drifttid
Maximerad drifttid
Att skaffa den senaste förbindningstekniken är bara det första steget i arbetet med att förbättra dina processer. För att uppnå maximal drifttid och optimera din investering måste du även implementera konsekventa underhålls- och servicerutiner.

Atlas Copco erbjuder inte bara det bredaste produktsortimentet, utan vi har även det mest omfattande serviceutbudet för att säkerställa att din utrustning alltid presterar på topp.
 
Att skaffa den senaste förbindningstekniken är bara det första steget i arbetet med att förbättra dina processer. För att uppnå maximal drifttid och optimera din investering måste du även implementera konsekventa underhålls- och servicerutiner.

Atlas Copco erbjuder inte bara det bredaste produktsortimentet, utan vi har även det mest omfattande serviceutbudet för att säkerställa att din utrustning alltid presterar på topp.
Fakta
Fakta
• Genom att teckna ett serviceavtal från Atlas Copco kunde vår kund minska investeringen i förebyggande underhåll och reparationer med 40 %.

• Komponenter skadades i en felaktig monteringsprocess vilket ledde till höga kassationstal. Med Atlas Copcos tjänst för produktionsoptimering kunde vår kund minska sina kassationer med 20 %.
 
• Genom att teckna ett serviceavtal från Atlas Copco kunde vår kund minska investeringen i förebyggande underhåll och reparationer med 40 %.

• Komponenter skadades i en felaktig monteringsprocess vilket ledde till höga kassationstal. Med Atlas Copcos tjänst för produktionsoptimering kunde vår kund minska sina kassationer med 20 %.

Industriverktyg och monteringssystem

Skillnaden med Atlas Copco

explainer icon