Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Fordonselektronikindustri – big data-potential

I ett industrisegment där automatisering, uppkoppling och spårbarhet blir allt vanligare är nästa utmaning att få kunskap och prognoser från den data som samlas in.

Bilar och andra motorfordon blir på många sätt mer och mer komplexa ...

En mängd nya funktioner, prylar, programvaror och sensorer införlivas i hårdvaran. På andra sätt blir de mer effektiviserade – elektrifiering eliminerar behovet av en klumpig och tung förbränningsmotor. Fordonsindustrin ligger ofta före när det gäller att ta in ny teknik i tillverknings- och monteringsprocesserna. Men montering av fordonselektronik är ofta en helt annan process som äger rum på en helt annan plats än bilens slutmontering.

Människa + maskin (kollaborativa robotar)

Det här är en industri som redan experimenterar mycket med implementering av robotteknik och automatisering. Men ibland är fordonselektronik – till exempel vid förarplats, mediacenter, antenner (GPS-navigering), elmotorer för fönster, osv – för liten för fullständig implementering av robotteknik.Med andra ord är automatisering möjligt i en viss utsträckning, och operatörerna måste samarbeta med fabriksrobotar för att få jobbet gjort. Därför är det viktigt att ha rätt partner.Det finns också en väletablerad grundtanke inom fordonsindustrin om att samla in data, och följaktligen även inom fordonselektroniken, med tanke på att den är en del av bilindustrin. Men frågan är: vad ska ni göra med all data?

Industri 4.0-strategi

Digitaliseringen går fort och för med sig en verkligt Industri 4.0-orienterad strategi som möjliggör ytterligare förbättringar vad gäller effektivitet, kvalitet och ansvar:

Det är enkelt att samla in data.

Så länge ni har sensorer kan data överföras och lagras. Internet of Things-explosionen är ett bevis på detta. I Industri 4.0 rör vi oss bortom att bara samla in data för att lagra dessa för framtiden. Det är enkelt att samla in data – det är mer komplicerat att analysera och använda alla data på ett proaktivt sätt.

Men det handlar om mer än att samla in data ...

Att samla in, analysera och fatta datadrivna beslut är en naturlig del av vårt dagliga arbete med klienter. Vi arbetar med insamling och användning av data, och kan hjälpa våra kunder att analysera och visualisera dessa data – från alla skruvar, verktyg, operatörer, arbetsstationer och i slutändan alla monterade produkter.

Det handlar om att fatta beslut baserat på fakta.

Detta möjliggör beslutsfattande baserat på fakta snarare än antaganden, och tillhandahåller verktyg för att implementera datadriven processförbättring i syfte att undvika problem som ej åtdragna eller glömda skruvar, glömda komponenter eller andra monteringsproblem.

Var medveten om framtida utmaningar med sammanslagning av källor.

Fordonselektronikindustrin kräver en mer proaktiv strategi som främjar förbättringar och tänjer gränserna ytterligare. Nästa utmaning är att utveckla system och gränssnitt som kan integrera alla olika typer av processer på ett ställe, där samtliga datakällor slås samman.

Låt oss hjälpa dig att börja med Industri 4.0.

Utforska våra smarta MicroTorque-skruvdragare
Utforska våra smarta MicroTorque-skruvdragare
 
Ladda ned vår broschyr
Ladda ned vår broschyr
 
Klicka här för mer information
Klicka här för mer information
 
Kontakta ett försäljningskontor nära dig
Kontakta ett försäljningskontor nära dig
 

Fordonselektronikindustri – big data-potential

explainer icon