Bolting Academy – Utbildningsvideor - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Bolting Academy

Välkommen till Atlas Copco Bolting Academy, där du kan lära dig hur du använder våra boltinglösningar och lära dig mer om grunderna i bolting.

Fråga efter en utbildning

Hoppa till en sektion: Bultsträckning | Hydrauliskt vridmoment | Kontinuerlig rotation | Bolting och verktygens grunder

Bultsträckning

Vad är 25 %/50 %/100 % bultsträckning?

Så här använder du den smarta sträckningspumpen SP1500 

Sträckningskomponenter och ombyggnadssatser

Säkerhet vid bultsträckning

Vad är bultsträckning?

Hydrauliskt vridmoment

Val och inställning av hydrauliskt momentnyckelsystem

Ställa in och använda hydrauliska momentnycklar RT och RTX

Så här använder du den smarta sträckningspumpen SP700

Så här använder du den avancerade hydrauliska momentnyckeln RTA

Kontinuerlig rotation

Introduktion till batterimutterdragaren SRBHA

Använda det mobila gränssnittet på batterimutterdragaren SRBHA 

Bolting och verktygens grunder

Vad är hydraulik?

Checklista för användning av sträckare 

Identifiering och märkning av sträckare

Tillbaka till startsidan för Energi eller se våra kampanjvideor

boltinglösningar