Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Atlas Copco Bolt Tightening Solutions har levererat en skräddarsydd Tentec Multi Stud-sträckare till ett svenskt kärnkraftverk

Det är normalt inte ett problem att konstruera och tillverka ”höga” Tentec-bultsträckare för sådana tillämpningar. Men i det här fallet var manluckan placerad i det vertikala planet där det minsta avståndet mellan änden på pinnskruven och väggen bara var 100 mm. Hydrauliska bultsträckare för ett sådant användningsområde skulle normalt bestå av flera ringsegment, där var och en av dessa innehåller ett lika stort antal lastceller. Cellerna är sammankopplade internt i varje segment så att hydraultrycket som levereras i en enda port via slang trycksätter varje cell samtidigt. Flera slangar från det hydrauliska kraftpaketet innebär att alla segment trycksätts samtidigt och på så sätt sträcker alla pinnskruvar samtidigt och med samma kraft. Med tanke på lockets orientering och den begränsade åtkomsten var det dock uppenbart att ett montage av en segmenterad ring skulle vara problematiskt. Ingenjörerna på Atlas Copco Bolt Tightening Solutions utarbetade en okonventionell lösning – bultsträckaren konstruerades som en fullständig ring i stället för enskilda segment. I den slutliga konstruktionen utgjordes bultsträckaren av tre ringar, var och en mindre än 100 mm hög och separat nedsänkt med vinsch genom det 100 mm stora utrymmet och på manluckan. Alla 20 lastceller var internt sammankopplade. Trots att det teoretiskt skulle gå att trycksätta dessa via en enda slang från kraftpaketet, innehöll ringen fem radiellt jämnt fördelade portar för att vätsketillförseln skulle bli jämn och effektiv till alla kammare. På tal om den här innovativa lösningen hade Dave Evans, Engineering Manager, följande kommentar: ”Vi har haft att göra med kärnkraftsindustrin under många år och aldrig råkat ut för ett liknande problem. Men våra ingenjörer har lång erfarenhet av att konstruera anpassade lösningar för alla branscher vi arbetar inom, och använde sina omfattande kunskaper om bultsträckning till att konstruera den här innovativa och unika flerbultsträckaren (MST).”