Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Atlas Copco Bolt Tightening Solutions har levererat en skräddarsydd Tentec Multi Stud-sträckare till ett svenskt kärnkraftverk

Det är normalt inte ett problem att konstruera och tillverka ”höga” Tentec-bultsträckare för sådana tillämpningar. Men i det här fallet var manluckan placerad i det vertikala planet där det minsta avståndet mellan änden på pinnskruven och väggen bara var 100 mm. Hydrauliska bultsträckare för ett sådant användningsområde skulle normalt bestå av flera ringsegment, där var och en av dessa innehåller ett lika stort antal lastceller. Cellerna är sammankopplade internt i varje segment så att hydraultrycket som levereras i en enda port via slang trycksätter varje cell samtidigt. Flera slangar från det hydrauliska kraftpaketet innebär att alla segment trycksätts samtidigt och på så sätt sträcker alla pinnskruvar samtidigt och med samma kraft. Med tanke på lockets orientering och den begränsade åtkomsten var det dock uppenbart att ett montage av en segmenterad ring skulle vara problematiskt. Ingenjörerna på Atlas Copco Bolt Tightening Solutions utarbetade en okonventionell lösning – bultsträckaren konstruerades som en fullständig ring i stället för enskilda segment. I den slutliga konstruktionen utgjordes bultsträckaren av tre ringar, var och en mindre än 100 mm hög och separat nedsänkt med vinsch genom det 100 mm stora utrymmet och på manluckan. Alla 20 lastceller var internt sammankopplade. Trots att det teoretiskt skulle gå att trycksätta dessa via en enda slang från kraftpaketet, innehöll ringen fem radiellt jämnt fördelade portar för att vätsketillförseln skulle bli jämn och effektiv till alla kammare. På tal om den här innovativa lösningen hade Dave Evans, Engineering Manager, följande kommentar: ”Vi har haft att göra med kärnkraftsindustrin under många år och aldrig råkat ut för ett liknande problem. Men våra ingenjörer har lång erfarenhet av att konstruera anpassade lösningar för alla branscher vi arbetar inom, och använde sina omfattande kunskaper om bultsträckning till att konstruera den här innovativa och unika flerbultsträckaren (MST).”