Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Terrängfordonsindustrin och den snabba utvecklingen av industri 4.0

Terrängfordonsindustrin står inför många utmaningar när det gäller monteringsprocesser. Flexibiliteten är låg, mänskliga misstag är potentiellt kostsamma samtidigt som den tekniska utvecklingen och den digitala transformeringen går framåt. En alltmer digital och uppkopplad monteringsprocess gynnar tillverkarna – och minskar deras kostnader.

De stora utmaningarna för terrängfordonsindustrin

Terrängfordon för anläggning, skogsbruk och jordbruk kommer gradvis att öka i komplexitet och efterfrågan i takt med befolkningstillväxten.

Företag som tillverkar terrängfordon har traditionellt inte varit de första att hoppa på digitaliseringståget.

En anledning till att automationen går långsamt är den komplexa monteringen – i fabriker för terrängfordon dominerar av naturliga orsaker fortfarande de manuella processerna.

Framgångsfaktorerna handlar om att samla in monteringsinformation och åtdragningsdata, att analysera data och förbättra processer baserat på bättre beslut utifrån faktiska data, vilket ger förbättrad effektivitet.

Smart produktion i korta drag

industri 4.0 terrängfordon jordbrukstransporter kina

Industri 4.0 representerar den nya industriella revolutionen där Internet of Things (IoT) och resulterande big data vävs samman med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i syfte att göra förutsägelser och undvika misstag. Lägger vi till möjligheterna med förstärkt verklighet (AR) och additiv tillverkning (AM) finns stor potential, med lägre kostnader, högre effektivitet och färre mänskliga fel i processen.
Självklart behöver inte hela processer vara automatiserade för att kunna producera stora mängder data som kan analyseras och förvandlas till affärsmöjligheter. Smarta, uppkopplade verktyg är ett första steg mot en datadriven monteringsprocess.

Många företag samlar redan in moteringsinformation och åtdragningsdata men det finns fortfarande en osäkerhet om vad man ska göra med datan. Med hjälp av analytisk mjukvara kan en fabrikschef inom några sekunder visualisera om processer inte levererar. Utifrån monteringsdata kan lämplig utbildning tas fram och slutkunden kan förses med detaljerad statistik över tillverkningsprocessens åtdragningskvalitet.

De tre fördelarna med smart tillverkning för terrängfordonsindustrin

Den största kostnadsbesparande effekten av att öka uppkopplingen i terrängfordonsindustrin är rent ekonomisk. Genom att övervaka uppkopplade verktyg och hur de används av operatörer kan produktionsansvariga initiera förebyggande åtgärder för byte av verktyg innan de går sönder.

Att minska tiden för driftstopp och förbättra produktionskvaliteten är några av de viktigaste kraven från tillverkarna. Genom att minimera mängden mänskliga fel och defekta verktyg kan effektiviteten öka avsevärt. Därmed blir producenterna mer flexibla i sina processer.

När mängden transparent data ökar kan förebyggande underhåll även tillämpas i de vardagliga verksamheterna vilket sparar kostnader genom färre driftavbrott i fält. Genom transformering av tillverkningsprocesser med uppkopplade verktyg och analytisk mjukvara kan terrängfordonsföretagen dra nytta av fördelarna med Industri 4.0.