Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Terrängfordonsindustrin och den snabba utvecklingen av industri 4.0

Terrängfordonsindustrin står inför många utmaningar när det gäller monteringsprocesser. Flexibiliteten är låg, mänskliga misstag är potentiellt kostsamma samtidigt som den tekniska utvecklingen och den digitala transformeringen går framåt. En alltmer digital och uppkopplad monteringsprocess gynnar tillverkarna – och minskar deras kostnader.

De stora utmaningarna för terrängfordonsindustrin

Terrängfordon för anläggning, skogsbruk och jordbruk kommer gradvis att öka i komplexitet och efterfrågan i takt med befolkningstillväxten.

Företag som tillverkar terrängfordon har traditionellt inte varit de första att hoppa på digitaliseringståget.

En anledning till att automationen går långsamt är den komplexa monteringen – i fabriker för terrängfordon dominerar av naturliga orsaker fortfarande de manuella processerna.

Framgångsfaktorerna handlar om att samla in monteringsinformation och åtdragningsdata, att analysera data och förbättra processer baserat på bättre beslut utifrån faktiska data, vilket ger förbättrad effektivitet.

Smart produktion i korta drag

industri 4.0 terrängfordon jordbrukstransporter kina
Industri 4.0 representerar den nya industriella revolutionen där Internet of Things (IoT) och resulterande big data vävs samman med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning i syfte att göra förutsägelser och undvika misstag. Lägger vi till möjligheterna med förstärkt verklighet (AR) och additiv tillverkning (AM) finns stor potential, med lägre kostnader, högre effektivitet och färre mänskliga fel i processen.
Självklart behöver inte hela processer vara automatiserade för att kunna producera stora mängder data som kan analyseras och förvandlas till affärsmöjligheter. Smarta, uppkopplade verktyg är ett första steg mot en datadriven monteringsprocess.

Många företag samlar redan in moteringsinformation och åtdragningsdata men det finns fortfarande en osäkerhet om vad man ska göra med datan. Med hjälp av analytisk mjukvara kan en fabrikschef inom några sekunder visualisera om processer inte levererar. Utifrån monteringsdata kan lämplig utbildning tas fram och slutkunden kan förses med detaljerad statistik över tillverkningsprocessens åtdragningskvalitet.

De tre fördelarna med smart tillverkning för terrängfordonsindustrin

Den största kostnadsbesparande effekten av att öka uppkopplingen i terrängfordonsindustrin är rent ekonomisk. Genom att övervaka uppkopplade verktyg och hur de används av operatörer kan produktionsansvariga initiera förebyggande åtgärder för byte av verktyg innan de går sönder.

Att minska tiden för driftstopp och förbättra produktionskvaliteten är några av de viktigaste kraven från tillverkarna. Genom att minimera mängden mänskliga fel och defekta verktyg kan effektiviteten öka avsevärt. Därmed blir producenterna mer flexibla i sina processer.

När mängden transparent data ökar kan förebyggande underhåll även tillämpas i de vardagliga verksamheterna vilket sparar kostnader genom färre driftavbrott i fält. Genom transformering av tillverkningsprocesser med uppkopplade verktyg och analytisk mjukvara kan terrängfordonsföretagen dra nytta av fördelarna med Industri 4.0.