Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Skruvmatningssystem

Atlas Copcos lösningar för skruvmatning ger dig en betydande fördel för att maximera din produktion och öka effektiviteten. Omvandla din verksamhet med våra innovativa matningstekniker och tillförlitliga drivverktyg för att automatisera dina åtdragningstillämpningar.

Kontakta oss

En högre målproduktionstakt är den vanligaste utmaningen för många monteringsindustrier. Ergonomiska krav hos operatören ökar och den låga tillförlitligheten hos befintliga system kan orsaka dyr stilleståndstid.

Så här minskar du produktionscykeltiden

• fokusera på åtdragningsarbetet genom att ta bort ytterligare plockningsuppgifter.
• automatisera monteringsprocessen på ett snabbt och mer effektivt sätt.
• minska mänskliga fel som att plocka upp fel fästelement eller att tappa skruvar i slutprodukten.

Så här förbättrar du ergonomin för operatören under kontinuerlig drift

• att tillhandahålla rätt verktyg och teknik för att uppnå maximal effektivitet för halvautomatiserad och automatiserad drift.
• underhålla och förbättra slutprodukternas kvalitet med en ergonomisk verktygsdesign.

Så här ökar du stationens drifttid för automatiserade system

• bibehålla hög produktivitet ur ett långsiktigt perspektiv.
• montera produkter på kortast möjliga tid.
• underhålla och felsöka för att minimera driftstopp i stationen om problem uppstår.

Vår lösning

Som en del av Smart Connected Assembly innehåller Atlas Copcos skruvmatningssystem innovativa matningskoncept med beprövade och tillförlitliga drivverktyg som är anslutna till Power Focus 6000-plattformen.

 

De tekniker vi använder hjälper dig att förbättra ergonomin för operatören och stationens drifttid och därmed uppnå målproduktionstakten.

Stationen och de olika komponenterna i skruvmatningssystemet

SF36-stegmatare

Det är komplicerat att maximera drifttid och produktivitet samtidigt som du håller verkstadsgolvet tyst

 

Våra SF36-stegmatare är konstruerade för hög tillförlitlighet och maximal drifttid samtidigt som de minskar omgivande buller avsevärt jämfört med konventionella skålmatare. Genom att använda stegmatningskonceptet för att transportera skruvarna till sorteringsenheten minskar även skador på känsliga skruvbeläggningar.

Screw feeding HH step feeder vertical wall - zoom

Patenterad vertikal vägg

 • Sänker vibrationsnivån för de inre komponenterna, vilket ger mindre omgivande ljud och långa förebyggande underhållsintervall.
 • Färre skador på skruvar och skyddsbeläggningar.
 • Enkel åtkomst vid underhåll av alla funktionella matningskomponenter monterade på den vertikala väggen.

Screw feeding HH step feeder plug&play - zoom

Plug-and-play-avskiljarenhet

 • Unik design ger maximal drifttid.
 • Enkel borttagning av hela avskiljarenheten utan omjustering av matningsband vid felsökning eller underhåll.
 • Sparar tid och ger högre produktivitet för monteringsstationen.

Screw feeding HH step feeder filling volume - zoom

Stor påfyllningsvolym för fästelement

 • Fyllningsvolym på 3 liter som motsvarar 7 000–8 000 M4x8-skruvar och ger låga påfyllningsintervall för maximal drifttid.
 • Stegmatningsteknik övervinner lägre prestanda för skålmatningssystem när skruvarna börjar ta slut.
 • Intelligenta sensorer upptäcker och meddelar innan systemet får slut på skruvar för att undvika stilleståndstid.

Handhållen åtdragningsmodul i HTM32-serien

Bemästra handhållna tillämpningar i snabba produktionslinjer med förbättrad ergonomi för operatören

 

Den handhållna åtdragningsmodulen i HTM32-serien består av ett Atlas Copco-drivverktyg med en skruvmatarsats. Hög produktivitet och drifttid uppnås genom att använda toppmoderna koncept inom matningsteknik, härdade slitdelar och högkvalitativa drivverktyg.

 

Med de tillgängliga tryckealternativen och pistolgreppet som tillval passar den handhållna åtdragningsmodulen perfekt för både vertikala och horisontella handhållna tillämpningar.

Screw feeding HH swivel arm

Svängarm

 • Sparar väntetid genom att förladda nästa skruv i svängarmen under nedgängningen.
 • Möjliggör kontinuerlig åtdragning för maximal produktivitet.
 • Minskar åtdragningscykeltiden till mindre än 1,5 sekunder per åtdragning.

Screw feeding HH double pneumatic cylinder

Pneumatiskt dubbelriktat bitsslag

 • Använder en pneumatisk cylinder för dubbelriktat bitsslag istället för långsammare fjäderreturmekanismer med våra innovativa handhållna åtdragningsmoduler.
 • Möjliggör åtdragning i alla riktningar och förbättrar cykeltiderna med justerbart mellanstoppläge.

Screw feeding HH auto bit stroke

Snabbytesmekanism för byte av bits

 • Möjliggör snabb borttagning av bitsen för enkelt underhåll och felsökning med vår unika framdelsdesign. 
 • Utför ändringar inom några sekunder för maximal drifttid för verktygen i produktionen.

Enkel integrering med Atlas Copcos ekosystem

Skruvmatningssystem integreras nu enkelt i Atlas Copcos ekosystem via Power Focus 6000-plattformen.

 

Med våra lösningar kan du minska kostnaderna för monteringsverktyg avsevärt samtidigt som du förbättrar stationens produktivitet, kvalitet och ergonomi, samt den flexibilitet som krävs med dagens frekventa förändringar.

 

Atlas Copco tillhandahåller ett komplett sortiment av åtdragningsverktyg som gör att du kan välja rätt verktyg för varje tillämpning, med överlägsen prestanda och ergonomi. Vi tillhandahåller Total Workstation, inklusive tillbehör till arbetsstationer för operatörsinteraktion, industriell plats och skalbara automatiserade lösningar.

 

Våra lösningar har ett tillhörande komplett programpaket för konfiguration av styrinstrumentkonfigurationer, insamling och analys av åtdragningsdata, hantering av kvalitetssäkringsprocesser, vägledning för operatören och kontroll av hela monteringsprocessen.

 

Dessutom tillhandahåller Atlas Copco en komplett serviceportfölj med stöd från uppstart till reparation och optimering för maximal drifttid för industriella monteringsstationer.

 

Vi strävar efter att vara närvarande i alla faser av våra kundprocesser. Det handlar om att ha sömlöst anslutna produkter som är enkla att integrera, tillhandahålla en unik användarupplevelse och relevanta data i realtid. Det här är vad vi kallar för Smart Connected Assembly – Powered by data.

Screw feeding HH ecosystem Atlas Copco