Ekodesign

Hållbarhet

Vi är fast beslutna att uppnå hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet världen över.

Kontakta oss

Hur vi närmar oss hållbarhet

I vår egen och våra kunders verksamhet gör vi allt för att säkerställa tillförlitliga och varaktiga resultat med ansvarsfullt utnyttjande av resurserna – mänskliga resurser, naturresurser och kapital. En viktig målsättning är att minimera effekterna av produktionen på miljön.

Läs mer om hållbarhet, ergonomi och säkerhet nedan:

73%

73 % av elförbrukningen i vår egen verksamhet globalt kommer från förnybara källor.

97%

av avfallet från produktionen återvinns eller återställs på våra svenska anläggningar.

100%

av vattnet i vår fabrik i Ungern värms upp med solenergi.