Ekodesign

Hållbar produktivitet i praktiken

Kontakta oss

”Ekodesignkonceptet är ett viktigt initiativ i vår plan för hållbarhet och syftar till att ställa upp relevanta miljömål i varje produktutvecklingsprojekt och belysa framgångar med ekodesign för kunderna för att öka miljömedvetenheten och skapa mervärde för dem.”

Anna Sjören, global SHEQ-chef

100%

förnybar energi används i vår fabrik i Tierp.

97%

av avfallet från produktionen återvinns eller återställs på våra svenska anläggningar.

100%

av vattnet i vår fabrik i Ungern värms upp med solenergi.