Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Atlas Copco Tools startar rikstäckande kampanj för att hjälpa industrin till effektivare slipprocesser

I början av oktober gick startskottet för Atlas Copco Tools rikstäckande industrikampanj ”Disc to Wrist” – Dynamic Production Optimization. Kampanjen pågår till slutet av februari 2016 och omfattar seminarier, utbildningsstöd och praktiska aktiviteter för både återförsäljare och slutkunder. Atlas Copco Tools målsättning är att öka förståelsen för hur slipprocesser kan bli effektivare och hur produktiviteten samt arbetsmiljön förbättras. Kampanjen har fokus på rätt kombination av slipverktyg och slipmaterial, korrekta tryckluftsinstallationer samt ergonomi.

- Det här är en våra viktigaste marknadssatsningar någonsin. Inom Atlas Copco Tools finns en mycket stor kunskap om de produktionsprocesser där våra tryckluftsdrivna verktyg används. Ett exempel är slipprocessen och vi vill nå ut med den kunskapen i ännu större utsträckning än idag, och det gäller både till återförsäljarna runt om i landet och slutkunderna. Vi satsar därför i ett första steg på seminarier för våra återförsäljare. Tillsammans genomför vi sedan aktiviteter hos slutkund där även slipmaterialleverantörer medverkar, säger Björn Sankey som är affärsområdeschef på Atlas Copco Tools Nordic.

Atlas Copco Tools rikstäckande nätverk av återförsäljare ger den lokala marknadsnärhet som krävs för att kampanjen ska nå ut brett till många industribranscher. Björn Sankey vill också lyfta fram styrkan i att en betydande del av produktprogrammet samt många ingående komponenter tillverkas i Sverige hos Atlas Copco Tierpverken, samt närheten till företagets processpecialister.

- Att vi har allt samlat geografiskt med korta avstånd mellan alla våra enheter och specialister har stor betydelse. Slutkundernas erfarenheter och kunskap har alltid varit viktig för vår produktutveckling. Nu satsar vi på en kraftfull kunskapsöverföring från oss till industrin.

Tryckluftsinstallation och ergonomi viktigt för produktiviteten
Atlas Copco Tools har ett brett program av slipmaskiner för exempelvis mekaniska verkstäder, svets- och smidesverkstäder samt gjuterier. Att slipmaterialleverantörerna också har ett stort sortiment gör att kombinationsmöjligheterna är många. Tillsammans med industrins egna krav på ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och bra arbetsmiljö gör det att kunskapskraven ständigt ökar på den som köper in utrustning, men också på slipoperatörerna. Atlas Copco Tools vill med kampanjen bidra med kunskap men också öka förståelsen för att en optimerad produktivitet kräver ett helhetsperspektiv på slipprocessen.

- Vi vill göra det enklare att hitta rätt kombination, men vi vill också öka kunskapen om ytterligare faktorer med betydelse för produktiviteten. Ett exempel är tryckluftsinstallationen. För att en slipmaskin ska nå sin maximala effekt ska arbetstrycket vara 6,3 bar. Tryckfall på ett par bar är inte ovanligt på grund av att installationerna inte är optimala och då minskar verktygseffekten med 50 %. För den som slipar betyder det en längre processtid och det är inget som är bra vare sig för produktiviteten eller arbetsergonomin, säger Anders Wigant, produktchef på Atlas Copco Tools Nordic.

För företag som vill väga in viktiga ergonomiska aspekter både vid inköp och arbetsplanering har Atlas Copco Tools också webbverktyg som exempelvis en vibrationskalkylator och en särskild ergonomihemsida.

För mer information, var vänlig kontakta:
Björn Sankey, Affärsområdeschef, Atlas Copco Tools Nordic
Telefon +46(0)73 388 95 21, Mail: bjorn.sankey@se.atlascopco.com

Anders Wigant, Produktchef, Atlas Copco Tools Nordic
Telefon +46(0)70 388 66 61, Mail: anders.wigant@se.atlascopco.com

Wenche Dennerheim, Communications Manager, Atlas Copco Tools Nordic
Telefon +46(0)72 713 83 07, Mail:
wenche.dennerheim@external.atlascopco.com

http://www.atlascopco.com/toolergonomics/

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. www.atlascopco.se

2017 Industriverktyg och monteringssystem Slipmaskiner Pressmeddelande 2016 Produkt Ergonomi Bearbetande verktyg