Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Hydrauldragare med specialmothåll för montering av M48-förband

Atlas Copco Rental - Pulp & Paper

Valmet är en ledande leverantör av teknik till pappersindustrin. Både utveckling och produktion av produkter görs av Valmet. Till verksamheten hör ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. Bland annat tillverkas Yenkeecylindrar (torkcylindrar) som kan ha en diameter på upp till 8 meter. Vid montering av dessa används idag Atlas Copcos hydrauldragare RT-08 tillsammans med ett specialmothåll.

Justerbart mothåll och Atlas Copco RT-08

Atlas Copco RT-08 med justerbart mothåll

De tekniska lösningarna behöver ofta anpassas efter kundens önskemål. Hos Valmet togs ett justerbart mothåll fram, s.k. slidemothåll, då bultavståndet varierade mellan de olika cylindrarna. Mothållet användes på intilliggande bult i förbandet. Med denna lösning kunde man inte bara använda samma utrustning på de flesta cylindrar utan också eliminera klämrisker för operatörerna.

Service och kalibrering

För att bibehålla bästa prestanda på verktygen så servar och kalibrerar Valmet verktygen regelbundet. Samtliga hydraulverktyg och pumpar hos kunden servas och kalibreras idag av Jergo. Genom att i god tid planera för servicen så står produktionen utan verktyg så kort tid som möjligt. Jergo AB kan även kalla in/påminna om när det är dags för verktygets årliga kalibrering och service.

Specialdesign för att lösa unika applikationer

Det finns flertalet standardlösningar som i de flesta fall löser olika boltingapplikationer. I de fall då standardprodukterna behöver anpassas eller inte räcker till kan vi specialdesigna till exempel ett mothåll eller hela verktyget för att lösa en unik applikation. Självklart levereras mothållen CE-märkta och med korrekt dokumentation. Specialdesign av verktyg finns det stor erfarenhet av på Atlas Copco Tentec då ca 60% av de levererade bultsträckarna är specialdesignade för att passa olika kunders behov. Fråga oss för att få reda på mer.

Hydrauldragare för underhåll, montering och installation

Atlas Copco RTX- och RT-serien

Jergo AB – Atlas Copco Bolting Solution Center

Atlas Copco Bolting Solution Center
För boltingprodukter har Atlas Copco valt att sammarbeta med Jergo AB som specilistdistributör. Då Jergo AB även utför arbeten såsom service on-site, kalibrering och uthyrning av verktyg utöver försäljning är de det enda Atlas Copco Bolting Solution Centret i Sverige. Kontakta Jergo AB direkt för mer info om boltingprodukter och tjänster eller kontakta Atlas Copcos kundsupport.

Kontakta oss

Hydrauliska verktyg Service RT – momentverktyg med fyrkantstapp