Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Säkerställ att hjulen sitter

Vid montering av bussar, lastbilar och andra tunga fordon ställs höga krav på noggrannhet respektive spårbarhet vid montering av hjul. I höstas skrev media om flera bussar i Stockholm som tappat hjulen. En av anledningarna är felaktig åtdragning.

Säkerställ att hjulen sitter

För några år sedan gjorde VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) tillsammans med DRF (Däckspecialisternas Riksförbund) och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) en kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter på däck och hjul. Kunskapsöversikten överlämnades hösten 2012 till Trafikverket och den visade att det är bristfällig montering som leder till att hjul lossnar på tunga fordon. Felaktigt åtdragningsmoment utpekas som den vanligaste orsaken.

Många verkstäder använder sig idag av icke avstängande mutterdragare (mutterknack), skiftnycklar och spärrskaft för att lossa och dra åt hjulmuttrar. Arbetet är många gånger tungt, tar lång tid och kan också leda till förslitnings- och arbetsskador på grund av buller och vibrationer hos äldre mutterknackare. Dessutom är det omöjligt för den som använder en mutterknackare att veta om en hjulmutter dragits åt med rätt moment.

Problemet med bristfällig montering har åter hamnat i fokus under hösten 2016 då bussar i Stockholm vid flera tillfällen tappat hjulen. Det är inte klarlagt om det är monteringen som är orsaken, men händelserna ger anledning till att titta på lösningar som ökar säkerheten vid montering av hjul.

Liknande olyckor kan undvikas om underhålls- och serviceverkstäder satsar på utbildning för verkstadspersonalen samt använder sig av moderna verktyg som ger en säkrare, snabbare och mer arbetsvänlig montering. Att ta steget från traditionella verktyg och arbetsmetoder till att använda pulsmaskiner i serien ErgoPulse eller ett segdragande verktyg som RTP från Atlas Copco förebygger problem vid montering av hjul.

För en servicetekniker innebär det att arbetet går snabbare, att teknikern har full kontroll över vridmomentet och slipper vibrationerna hos traditionella mutterknackare. Säkerheten ökar också då hjulmuttrarna på olika tunga fordon kan dras åt enligt uppgivna specifikationer. Atlas Copco Industrial Technique erbjuder många olika maskiner men vill också hjälpa till att öka kunskapen ute på verkstäderna och göra fler medvetna om hur viktigt det är med en korrekt åtdragning.

Atlas Copco hjälper industrin att producera säkrare, snabbare och billigare genom att erbjuda utbildningar i bland annat åtdragningsteknik och verktygsval. På samma sätt kan Atlas hjälpa service- och däckverkstäder som arbetar med tunga fordon att arbeta rätt, effektivare och mer ergonomiskt vid montering av däck. Utbildningar erbjuds hos oss, på plats hos våra kunder och skräddarsys för att passa ett visst utbildningsbehov.

För mer information om våra produkter och utbildningar, vänligen kontakta:

2017