Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Sågverk med krav på driftsäkerhet valde monteringsverktyg och Service On Site

För Vida Sågverk är ett effektivt förebyggande underhåll avgörande för en störningsfri produktion. Sedan traditionella mutterdragare och momentnycklar ersatts med pulsmaskiner från Atlas Copco har underhållsteknikernas arbete förenklats, blivit effektivare och säkrare. Genom att teckna ett Service On Site-kontrakt har man också en garanti för att pulsmaskinerna alltid har rätt prestanda samtidigt som korrekt moment säkerställs.

Sågverk med höga krav på driftsäkerhet valde monteringsverktyg och Service On Site

Servicetekniker på Vida sågverk i Borås. (Foto Atlas Copco Industrial Technique Nordic)

"Man måste se till effektiviteten”, säger Lars Rapp som är underhållssamordnare på sågverket som en kommentar till att teknikerna efter bytet till pulsmaskiner, inte behöver utföra lika många arbetsmoment som tidigare. De behöver inte heller använda flera olika verktyg då pulsmaskinerna (pulserande industriella mutterdragare) klarar att lösa fler applikationer.

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 18 produktions-anläggningar varav 9 sågverk. Ett av sågverken är Vida Borgstena AB ett par mil utanför Borås. På sågverket framställs under ett år cirka 270 000 kubikmeter takstolsvirke av gran. Drygt 80 % av produktionen exporteras.

På sågverket utförs service och förbyggande underhåll varje kväll och natt på samtliga produktionslinjer. Fyra tekniker ser till att skärstålen är i topptrim, kontrollerar och underhåller transportband, gör rent och servar det som behövs. Skärstålen byts och slipas efter varje skift. Bytet har tidigare varit tidskrävande när teknikerna använde icke avstängande mutterdragare och momentnycklar för att lossa och dra åt bultarna. Det krävdes flera arbetsmoment och olika verktyg vilket blev ineffektivt och osäkert kvalitetsmässigt i och med att det var lätt att missa att använda momentnyckel på samtliga bultar.

Ville minimera risken för produktionsstörningar

För sex år sedan tog sågverket beslutet att investera i Atlas Copcos industriella pulsmaskiner. Några av de främsta skälen till valet av pulsmaskiner var att man ville försäkra sig om rätt moment samt förenkla teknikernas förebyggande underhålls- och servicearbete. Sågverket ville också förbättra säkerheten och minimera den risk för produktionsstörningar som tidigare fanns då det var svårt att säkerställa rätt moment.

”Vi jobbar väldigt mycket med förebyggande underhåll och då måste man tänka hela vägen”, menar Lars Rapp. Vida Sågverk har gjort det genom att vid ett par tillfällen köpa in flera pulsmaskiner men också genom att teckna ett Service On Site-kontrakt med Atlas Copco. Tillsammans med sin kollega Jimmie Bergkvist kom Lars Rapp fram till att ett behovsanpassat servicekontrakt var det bästa sättet att få ett planerat verktygsunderhåll. En servicetekniker från Atlas Cocpo kommer till sågverket och utför service och kalibrering av pulsmaskinerna. För sågverkets tekniker betyder det att de alltid kan lita på sina maskiner. De vet att pulsmaskinerna har rätt prestanda, alltid finns på plats och att bultarna dras åt med rätt moment.

”Vi tycker att det fungerar jättebra med Service On Site. För oss är det väldigt viktigt att vi kan lita på maskinerna, och det går snabbt att räkna igen pengarna om man beräknar vad ett driftstopp kostar”, avslutar Lars Rapp.

Fördelar med Atlas Copcos pulsmaskiner

  • Förbättrad effektivitet: Teknikernas arbete effektiviseras då pulsmaskinerna klarar fler monteringsapplikationer. Underhållsarbetet genomförs snabbare och kan utföras med högre kvalitet. Ett effektivare underhåll optimerar produktionstiden. 
  • Förbättrad ergonomi: Pulsmaskinerna är tystare och ger avsevärt mindre vibrationer jämfört med traditionella mutterdragare. Risken för skador och arbetsrelaterade sjukskrivningar med tillhörande kostnader reduceras. Samtidigt ges också en garanti för att verktygen uppfyller kraven i gällande arbetsmiljölagstiftning. 
  • Förbättrad kvalitet: Genom att använda pulsmaskiner kan bultar alltid monteras enligt specifikation. Korrekt montering minimerar säkerhetsriskerna, förebygger onödiga omarbetningar och risken för driftstopp.

För mer information om våra produkter, utbildningar & tjänster, vänligen kontakta:

2017