Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
ToolsControl

Power Focus 8-familjen

Den smartare hållbara styrenheten för åtdragning. Utformad för nätverk. Utvecklad för Industri 4.0.

Industri 4.0 integrerar informations- och kommunikationsteknik i digitaliserade och uppkopplade smarta fabriker. För att uppfylla löften från Industri 4.0 och den smarta fabriken spelar nätverksfunktioner en avgörande roll. En strävan efter bättre anslutbarhet som börjar redan med åtdragningsregulatorn vid operatörsstationen.

Power Focus 8 är ett bevis på smartare och mer hållbar tillverkning

Power Focus 8 är nästa generations avancerade styrenhetsplattform. Den bygger på beprövad teknik som kan hantera de mest komplexa och krävande åtdragningsjobben, för ett exakt åtdragningsresultat varje gång.

 

Från imponerande processorkraft och radiomodul till nätverksfördelarna – funktionerna talar för sig själva. Med Power Focus 8 kan du helt enkelt göra mycket mer med mindre. En av de viktigaste hörnstenarna inom hållbar tillverkning. 

 

Smarta anslutna funktioner

Enkel att integrera i befintliga system

Välbekant och förbättrat användargränssnitt

Anslut upp till 20 verktyg med ett enda gränssnitt

Fyra olika sätt att ansluta (åtkomstpunkt, wifi, Bluetooth eller kabelverktyg)

Möjlighet att ansluta trådlösa tillbehör

Använd samma styrenhet för batteri, kabel och fasta verktyg

Skapar ett eget trådlöst nätverk om fabriksanläggningen saknar tillräcklig wifi-infrastruktur

Utformad för att enkelt tas isär och återvinnas

En styrenhet med ett stort nätverk

Power Focus 8 är helt integrerad i Atlas Copcos omfattande ekosystem av verktyg och lösningar. Från lösningar för styrenhetskonfiguration till programvaran som hjälper till att upprätthålla drifttiden.

 

Det komplementära Power Focus Secondary är en drivenhet som drivs som en sekundär styrenhet till Power Focus 8, vilket gör att ett system kan köra synkroniserade QST-spindlar och handhållna kabelverktyg. Dess miljöpåverkan är mycket mindre tack vare färre komponenter och 50 procent lägre energiförbrukning jämfört med Power Focus 8.

Atlas Copcos färdplan mot smartare tillverkning

Styrenheten Power Focus 8 är också en integrerad del av Atlas Copco Smart Integrated Assembly-utbudet. Ett Industri 4.0- och Smart Factory-koncept där anslutning är ett absolut krav. Det omfattar vårt ekosystem av innovativa verktyg, programvara och tjänster. Resultatet är effektivare, flexibla och säkra tillverkningsprocesser som förbättrar drifttid, ger effektivare resursanvändning och en betydande minskning av avfallet.

Läs mer och bli inspirerad!

Ta del av vår kunskap och erfarenhet och lämna resten åt fantasin.

 

ToolsControl – funktionerna i korthet

När borrkronorna och delarna möts precis i ett perfekt och unikt ekosystemutbud

Genom att fokusera kraften i Atlas Copcos utbud av verktyg, tjänster och lösningar får industritillverkare världen över oöverträffad innovation och kunskap. Ett integrerat ekosystem som bygger på affärserfarenhet, insikter och resurser. I och med lanseringen av styrenheten Power Focus 8 har vi nu lagt till ytterligare en del i vårt ekosystempussel.
Power Focus 8 – ett bevis på vårt engagemang för Industri 4.0 och smartare tillverkning
Smart Integrated Assembly
Power Focus 8 – ett bevis på vårt engagemang för Industri 4.0 och smartare tillverkning
Power Focus 8 är den mest avancerade och kraftfulla styrenheten från Atlas Copco någonsin. Power Focus 8 är ett stort steg inom styrteknik och är lösningen på de nätverksutmaningar som är förknippade med att uppnå målen med Industri 4.0 och Smart Factory. En styrenhet utvecklad för Industri 4.0 och utformad för nätverk.
 
Power Focus 8 är den mest avancerade och kraftfulla styrenheten från Atlas Copco någonsin. Power Focus 8 är ett stort steg inom styrteknik och är lösningen på de nätverksutmaningar som är förknippade med att uppnå målen med Industri 4.0 och Smart Factory. En styrenhet utvecklad för Industri 4.0 och utformad för nätverk.
Power Focus 8 är den mest avancerade och kraftfulla styrenheten från Atlas Copco någonsin. Power Focus 8 är ett stort steg inom styrteknik och är lösningen på de nätverksutmaningar som är förknippade med att uppnå målen med Industri 4.0 och Smart Factory. En styrenhet utvecklad för Industri 4.0 och utformad för nätverk.
Mer innovation och prestanda för styrenheter, för en mer hållbar tillverkning
PF8-anslutningar atlas copco
Mer innovation och prestanda för styrenheter, för en mer hållbar tillverkning
Industriella tillverkare kan minimera sin miljöpåverkan genom att implementera smartare och mer resurseffektiva tillverkningsverktyg och lösningar. Detta kan uppnås genom att anamma ny innovativ teknik och ompröva processer. Och med det sagt, låt oss presentera styrenheten Power Focus 8 från Atlas Copco!
 
Industriella tillverkare kan minimera sin miljöpåverkan genom att implementera smartare och mer resurseffektiva tillverkningsverktyg och lösningar. Detta kan uppnås genom att anamma ny innovativ teknik och ompröva processer. Och med det sagt, låt oss presentera styrenheten Power Focus 8 från Atlas Copco!
Industriella tillverkare kan minimera sin miljöpåverkan genom att implementera smartare och mer resurseffektiva tillverkningsverktyg och lösningar. Detta kan uppnås genom att anamma ny innovativ teknik och ompröva processer. Och med det sagt, låt oss presentera styrenheten Power Focus 8 från Atlas Copco!

Kontakta oss

Åtdragningslösningar och processer i ny utformning av Atlas Copco.

Låt oss hjälpa dig att uppfylla löftena med smarta Industri 4.0-fabriker och mer därtill