Våra lösningar

ToolsNet 8

Förbättringsverktyget för den fullständiga monteringsprocessen

Kontakt

ToolsNet 8 är en programvara för datainsamling och processförbättring. Systemet anpassas efter dina behov och bygger på tillförlitlig produktionsinsamling som syftar till att ge enkel produktionsanalys. Programmet ger dig möjlighet att ständigt förbättra dina processer. Du får fullständig kontroll som resulterar i mindre omarbete, högre kvalitet och maximal drifttid.

Funktioner

 • Dashboard och justerbara widgets
 • Statistisk analys
 • Analys av åtdragningskurva samt referensåtdragningskruva
 • Detaljerade uppgifter om anslutna verktyg och styrenheter
 • Meddelande om trender med avseende på NOK-resultat
 • Rapportfavorithantering
 • Programjämförelse
 • Dataarkivering

Fördelar

 • Ökad produktivitet och flexibilitet
 • Utmärkt användargränssnitt och anpassningsbar visning per användare
 • Minskat omarbete med retroaktiv analys av åtdragningskurvor med jämförelse mot referensåtdragningskurvor
 • Maximal drifttid med automatiserade meddelanden när trender uppstår
 • Minskade juridiska kostnader genom skydd av fullständiga data genom åren
Toggle Filtrering

0 product(s) found

No results found