Manuella momentnycklar

Serien med mekaniska nycklar

De mekaniska nycklarna i Atlas Copcos produktsortiment Saltus utgör grunden för manuell åtdragning genom att ge dig möjligheten att hitta den optimala lösningen för just ditt åtdragningsjobb. Läs mer

CWR-serien med klicknycklar

Momentnycklarna i vår CWR-serie ger ett distinkt "klick" vilket är en mycket tydlig återkoppling när du når det förinställda vridmomentvärdet. Repeterbarheten på ±4 procent gör dem perfekta för användning i monteringsprocesser. Standardmedbringare möjliggör användning av en mängd lämpliga nyckelgrepp.

BWR-serien med brytnycklar

Momentnycklarna i BWR-serien används främst i professionella industrimiljöer. Risken för överdragning har minskat avsevärt tack vare brytvinkeln på 22° i den unika BWR-mekanismen. Därför passar BWR-brytnycklarna mycket väl i monteringslinjer och vid reparationer och underhåll. Du kan använda en mängd olika hylsor som snabbt kan bytas ut.

SWR-serien med slirnycklar

Momentnycklarna i SWR-serien börjar automatiskt att slira när det förinställda åtdragningsmomentet har uppnåtts. Camover-tekniken förhindrar överdragning helt och hållet. Efter att slirmekanismen utlösts är SWR-nyckel klar att användas igen. Den integrerade spärrfunktionen ger en kontrollerad medurs åtdragning. Den höga upprepningsnoggrannheten med en tolerans på ±4 procent gör SWR-nycklarna idealiska för monteringslinjer med extrem och kontinuerlig drift.

Det mekatroniska MWR-systemet – mer än ett klick

MWR-nyckeln, som är baserad på den mekaniska ”klick”-nyckeln, är mycket produktiv. Den tydliga fysiska ”klick”-återkopplingen gör den lätt att hantera även för oerfarna användare, så att inlärningstiden blir kort. Återkopplingen från åtdragningsprocessen är tydlig med MWR-mekanismens distinkta ”klick” i kombination med de färgade LED-lamporna. Vid behov kan det mekatroniska MWR-systemet kompletteras med ljusramperna som är anslutna till Focus-styrenheten.

Läs mindre