Bultlastprogramvara

Gör att bultåtdragningsberäkningarna går lättare och snabbare

Kontakta oss
Bultlastprogramvara produktfoto

General Overview

Vår bultlastprogramvara lämpar sig för alla standardflänsjobb och möjliggör snabba och lätta beräkningar för bultsträckare och momenttryck. Den är framtagen i syfte att kräva små mängder indata och maximalt resultat. Den inte bara upprätthåller jobbhistoriken och främjar återanvändning, utan innehåller även data om standardflänsar från ANSI, API, SPO och kompakta Vector SPO-flänsar.

Fördelar

Snabba last- och tryckberäkningar
Upprätthåll jobbhistoriken och återanvänd
Lämplig för alla standardflänsjobb
Flexibel för användning med olika sträckkonfigurationer
Användarna kan lägga till sin egen logg

Funktioner

För moment eller sträckning
Beräknar bultlast
Beräknar bultspänning
Beräknar åtdragningsmoment
Beräknar % bultstyrka
Bultlastprogramvara produktfoto

Bultlastprogramvara

Gör att bultåtdragningsberäkningarna går lättare och snabbare