Flänshanteringssystem, iFMS

Fullständig dokumentation och spårbarhet för flänsförsedda förband

Kontakta oss
Flänshanteringssystem, iFMS produktfoto

General Overview

Programvaran iFMS är ett hanteringssystem som används för att planera tillhörande datainhämtning, -analys och -rapportering för alla aktiviteter som är relaterade till inspektion, underhåll och testning av bultförband. iFMS kan användas för att underlätta inspektioner och underhåll av bultförband och/eller för testningsaktiviteter.

Fördelar

Dataintegritet
Läckagefri start
Färre mantimmar
Underhålls- och kalibreringsdokument
Spårning av personalens kompetens

Funktioner

Projektlayout med interaktiva åtgärder
Använder projektritningarnas struktur
Omfattande databas över standardflänsar
Enkel export och import av information
Flänshanteringssystem, iFMS produktfoto

Flänshanteringssystem, iFMS

Fullständig dokumentation och spårbarhet för flänsförsedda förband