Flänshanteringssystem, iFMS produktfoto

Flänshanteringssystem, iFMS

Kontakta oss

Programvaran iFMS är ett hanteringssystem som används för att planera tillhörande datainhämtning, -analys och -rapportering för alla aktiviteter som är relaterade till inspektion, underhåll och testning av bultförband. iFMS kan användas för att underlätta inspektioner och underhåll av bultförband och/eller för testningsaktiviteter.

Flänshanteringssystem, iFMS produktfoto

Flänshanteringssystem, iFMS

Fullständig dokumentation och spårbarhet för flänsförsedda förband

Fördelar

Dataintegritet
Läckagefri start
Färre mantimmar
Underhålls- och kalibreringsdokument
Spårning av personalens kompetens

Funktioner

Projektlayout med interaktiva åtgärder
Använder projektritningarnas struktur
Omfattande databas över standardflänsar
Enkel export och import av information