Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

ROTACTION-mejslar och -verktygstillbehör

Atlas Copcos professionella lösning för säkrare åtdragning

Kontakta oss

Förbättrad säkerhet

Förbättra operatörernas säkerhet avsevärt genom att minska risken för att fastna.

Skydda målade objekt

Minimal risk för repor och märken på målade föremål och ytor.

Hög precision

Låg friktion för att bibehålla monteringsverktygens höga precision

ROTACTION – Atlas Copcos professionella lösning för säkrare åtdragning

ROTACTION - integrerat system för säkrare åtdragning

ROTACTION – integrerat system för säkrare åtdragning

Atlas Copco erbjuder en ny generation med övertäckta hylsor: ROTACTION. Det trendsättande avancerade ROTACTION-konceptet bidrar till att uppfylla de ökande kraven vad gäller operatörers säkerhet och spårfria verktyg.
Kombinationen av fritt roterande hylsor och nyutvecklade kåpor för anslutningarna mellan "verktyg och hylsa", och mellan "förlängning och hylsa", förbättrar operatörernas säkerhet avsevärt. ROTACTION är tillgängligt för ett stort antal av Atlas Copcos elektriska monteringsverktyg.

ROTACTION övertäckta hylsor säkerställer:

Många olika delar i ROTACTION-utbudet

Optimera säkerheten för dina operatörer

• säkrare användning för operatörer• minimal risk för repor och märken på målade ytor• låg friktion• hög beständighet mot nötning• små, vilket ger bättre tillgänglighet till leder

ROTACTION-sortimentet omfattar

Många olika delar i ROTACTION-utbudet

ROTACTION – många olika verktygstillbehör

• många olika hylsor, mejselhylsor, mejslar och mutterhylsor med nya fritt roterande skyddsärmar• olika förlängningar med roterande skyddsärmar• hylskåpor för att täcka mellanrummet mellan förlängningar och hylsor• verktygskåpor i rostfritt stål för att täcka mellanrummet mellan vinkelhuvudverktyg och hylsor eller förlängningarFörutom ett stort utbud med standardprodukter kan kundanpassade lösningar tas fram

Hämta katalogen med hylsor och mejslar