Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Preventive maintenance for SCE equipment

Maskinkapabilitetsanalys

Kvalitetskontroll för kritiska limapplikationer

Med en maskinkapabilitetsanalys verifieras och dokumenteras noggrannheten och repeterbarheten för alla kvalitetsrelevanta parametrar för en ny eller modifierad maskin.

Varför behöver jag en maskinkapabilitetsanalys?

Brist på spårbarhet och oupptäckta brister i limappliceringsprocesser kan minska fogens styrka eller till och med skapa läckage. Med en maskinkapabilitetsanalys kan du känna dig trygg eftersom du får bevis på funktionaliteten hos ditt applikationssystem.

Vad ingår?

Du får optimala parametrerings- och appliceringsresultat för hög kvalitet och säkerhet, fullständig spårbarhet enligt DIN 2304 och ISO 21368, bevis på appliceringsnoggrannhet och konstant underhåll av blandningsförhållandet.

Vilka är fördelarna?

Kort och gott – hög kvalitet och säkerhet! Med vår maskinkapabilitetsanalys säkerställs spårbarhet för dispenseringsproduktionssystemet med transparenta rapporter, risken för omarbete, avfall och misslyckade fogar minimeras och risken för skadeståndskrav och skadat anseende minskas.

Hur utför vi en maskinkapabilitetsanalys?
Procedur i tre steg

Density icon

Fastställande av densitet

Vi använder en kalibrerad pyknometer för noggrann mätning av limdensitet, oberoende av det tekniska databladet.

weight icon

Viktmätning

Med hjälp av en kalibrerad skala mäter vi vikten av material A och B separat.

data analysis icon

Dataanalys

Vi kör systemet 50 gånger med samma parametrar för att samla in data. Vi beräknar Cm- och Cmk-värden för volymer och blandningsförhållande genom officiell beräkning i enlighet med Six-Sigma.

Nedladdningar

Vanliga frågor

Varför utföra en maskinkapabilitetsanalys?

Jämfört med åtdragna fogar anses bindningsprocesser vara "specialprocesser" eftersom 100 % verifiering av deras resultat är omöjlig utan att förstöra den limmade delen. Därför rekommenderas extra övervakning och spårbarhet av kvalitetsrelevanta parametrar i enlighet med internationella standarder (t.ex. DIN 2304 ISO 21368). När bindningsfel uppstår fungerar en maskinkapabilitetsanalys av dispenseringssystemet som ett funktionsbevis som kan användas som en säkerhetsåtgärd för att utesluta att själva maskinen är grundorsaken till felet.

Varför utföra en maskinkapabilitetsanalys direkt efter installationen?

Genom att utföra en maskinkapabilitetsanalys innan systemet tas i drift säkerställs en optimal inställning av parametrar för A och B-material, t.ex. tryck före applicering och appliceringsflöden. Det ger dessutom en säker överlämning av det helt funktionella dispenseringssystemet för slutförande av projektet.

Varför utföra maskinkapabilitetsanalysen regelbundet?

Att regelbundet utföra en maskinkapabilitetsanalys kommer att ge kontroller av noggrannhet och repeterbarhet och man upprätthåller därmed systemets höga kvalitet. Dessutom kan rapporten från maskinkapabilitetsanalysen komplettera grundorsaksanalys och problemlösning i händelse av fel, genom att utesluta eller identifiera dispenseringssystemet som en källa till felet.

Vad får jag i rapporten från en maskinkapabilitetsanalys?

Efter att våra tekniker har utfört en maskinkapabilitetsanalys tillhandahåller de en testrapport. Rapporten är tillgänglig för 1K- och 2K-system och omfattar följande:

  • 50 provresultat efter testsessioner,
  • transparent presentation av alla viktningsresultat,
  • fastställande av bästa möjliga kontrollerbara toleranser för volym och blandningsförhållande,
  • visuell presentation av standarddistribution och kronologisk distribution av alla resultat.

Vilka är de vanligaste standarderna för limningsprocesser? Vad är ISO 21368?

I industriella normer som ISO 21368 anges kraven för kvalitetsmässigt utförande av limmade fogar. I ISO 21368 finns dessutom rekommendationer för allmänna organisations- och rapporteringsprocedurer för professionell produktion i verkstäder och på plats. Det omfattar att upprätthålla kvalitetsstandarder vid tillverkning, föra register och möjliggöra fullständig dokumentation.

Vad är DIN 2304 för limbindningsprocesser?

DIN 2304 är en standard som har fokus på högkvalitativa limbindningsprocesser. Till skillnad från vissa standarder som endast har fokus på materialegenskaper eller specifika tillämpningar täcker DIN 2304 alla delar av limningsprocessen. Den täcker konstruktion, tillverkning och underhåll, vilket betonar reproducerbarhet och kvalitet. Målet är att säkerställa effektiv, hållbar, reproducerbar limning och betona korrekt appliceringsteknik och organisatoriska aspekter.

Vad innebär Cm och Cmk?

Maskinkapabilitetsindexet, som även kallas Cm och Cmk, används för att indikera en maskins kapabilitet och härleds från datainsamling som gjorts under en kontinuerlig produktionskörning. Det är nära relaterat till de allmäntt kända Cp och Cpk, som mäter långsiktig kapabilitet under en process.

Cm representerar spridningen av resultatvärden inom toleransbredden, medan Cmk ger insikt i maskinens kapabilitet i förhållande till toleransgränsen.

Våra tjänster
Våra tjänster
 
Service för dispensering, nitning och fogningsutrustning för flödesborrning
Service för dispensering, nitning och fogningsutrustning för flödesborrning
 
Upptäck Atlas Copcos fogningslösningar
Upptäck Atlas Copcos fogningslösningar
 
Kontakta oss
Kontakta oss