Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
TechCover, Atlas Copcos servicenivåavtal för underhåll av produktionsprogramvara

TechCover

Servicenivåavtal för programvaruunderhåll

Vad är TechCover?

TechCover är ett programvarusupport- och underhållsavtal som maximerar din produktivitet och systemets drifttid samtidigt som det ger prestandaförbättringar.

Vad får jag?

Vi erbjuder prioriterad supportexpertis, kortare lösningstid och programvaruuppdateringar. TechCover är utformat och byggt utifrån globala bästa praxis och du kan få allt till en fast kostnad.

Vilka är fördelarna?

Du kan skydda din produktionsinvestering samtidigt som du optimerar produktionens prestanda, kvalitet och tillgänglighet. Dessutom hjälper TechCover till att minimera produktionsrisker.

TechCover är ett servicenivåavtal för Atlas Copcos programvara som är utformat för att uppfylla och överträffa dina specifika supportkrav.

Underhållsavtalet TechCover hjälper dig att få ut mesta möjliga av programvaran till en planerad kostnad. Tack vare det är din produktionsinvestering, prestanda, kvalitet och tillgänglighet säkrade. Inga överraskningar!

TechCover servicenivåavtal för programvara: Vanliga frågor

Vad är programvaruunderhåll?

Programvara behöver flera typer av underhåll. Det kan vara en enklare rutinuppgift efter att buggar har upptäckts av någon användare eller så kan det gälla en betydande händelse. Här följer några typer av underhåll baserat på deras syften:

  • Korrigerande underhåll för att korrigera eller åtgärda problem som upptäckts av användare eller av felrapporter.
  • Adaptivt underhåll för att hålla programvaruprodukten uppdaterad och anpassad till en ständigt föränderlig teknik- och affärsvärld.
  • Underhåll för perfektion för att hålla programvaran relevant över lång tid. Här tillhandahålls nya funktioner som uppfyller nya användarkrav vilket förfinar programvaran och ständigt förbättrar tillförlitligheten och prestandan.
  • Förebyggande underhåll för att förhindra framtida problem. Syftet är att åtgärda problem som inte har någon påverkan nu men som kan orsaka allvarliga problem i framtiden.

TechCover-underhållskontrakt för programvara från Atlas Copco inkluderar allt ovan och mycket mer! Det säkerställer inte bara att din programvara är i perfekt skick och tillgänglig, utan hjälper även användarna att få ut mesta möjliga av den genom regelbundna utbildningar, ändringshanteringsstöd och allmän applikationssupport.

Varför behöver jag programvaruunderhåll?

Livscykeln för din programvara startar inte när kodningen startar och slutar med produktlanseringen. Det handlar istället om en löpande livscykel under vilken programvaran kan förfinas och leverera mer värde genom utveckling och underhåll.

Tekniken förändras snabbt och programvaran, om den används, måste uppdateras och underhållas på rätt sätt.

Avtal för programvaruunderhåll som tillhandahålls av professionella programvaruleverantörer ger trygghet genom att du har skydd mot kompatibilitetsproblem, buggar och andra programvaruproblem.

När det gäller kostnader kan du med proaktiva avtal för programvaruunderhåll få kontroll över budgeten för programvaruunderhåll. Om du har skydd för programvaruproblem och får regelbundna uppdateringar, minskar dina totala IT-kostnader till en planerad årlig underhållsavgift. Därmed elimineras oväntade reparationskostnader och naturligtvis kostnader för produktionsavbrott som orsakas av programvaruproblem. 

Vad är Health Check-programvara och varför är den viktig?

TechCover Health Check är ryggraden i underhållsavtalet. Health Check programvaran körs bredvid din programvaruprodukt och övervakar i realtid tillståndet för hela systemet (applikation, databas, värd och nätverk).

Tack vare Health Check kan vi leverera proaktiva tjänster och automatiskt åtgärda mindre problem direkt.

Våra tjänster
Våra tjänster
 
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
 
Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Kontakta oss
Kontakta oss