TechCover - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Servicenivåavtalet TechCover

Skydda din investering – Optimera din produktionsprestanda!

Vad är servicenivåavtalet TechCover?

TechCover är ett avtal för programvarusupport och underhåll där maximal drifttid och prestandaförbättringar står i fokus, samtidigt som produktiviteten maximeras.

Vad får du?

Prioriterad supportexpertis, kortare lösningstider och programvaruuppdateringar är några av de viktigaste komponenterna. Avtalet är utformat efter och bygger på global bästa praxis, alltid till en fast kostnad.

Vilka är fördelarna?

Skydda produktionsinvesteringar samtidigt som du optimerar produktionens prestanda, kvalitet och tillgänglighet samt minimerar produktionsriskerna.

With more than 1,200 service engineers we support you all the way with spare parts, manuals, certificates, software support and much more.

TechCover är ett servicenivåavtal för programvara från Atlas Copco. Med vår programvara kan du förbättra produktionen kontinuerligt och med ett TechCover-underhållsavtal blir det lättare för dig att få ut det bästa av programvaran till en planerad kostnad. Tack vare detta skyddar du din produktionsinvestering, dina prestanda, din kvalitet och din tillgänglighet. Inga överraskningar!

 

TechCover-servicenivåavtalen är utformade för att uppfylla och överträffa just dina supportkrav. Just nu har vi TechCover-servicenivåavtal för ToolsNet och felelimineringslösningar.

Läs mer om TechCover för våra programvarulösningar

Läs mer om alla våra servicelösningar
Läs mer om alla våra servicelösningar
 
Begär en offert
Begär en offert
 
support
support
 
Lär av våra experter
Lär av våra experter