Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Servicenivåavtalet TechCover

Skydda din investering – Optimera din produktionsprestanda!

Vad är servicenivåavtalet TechCover?

TechCover är ett avtal för programvarusupport och underhåll där maximal drifttid och prestandaförbättringar står i fokus, samtidigt som produktiviteten maximeras.

Vad får du?

Prioriterad supportexpertis, kortare lösningstider och programvaruuppdateringar är några av de viktigaste komponenterna. Avtalet är utformat efter och bygger på global bästa praxis, alltid till en fast kostnad.

Vilka är fördelarna?

Skydda produktionsinvesteringar samtidigt som du optimerar produktionens prestanda, kvalitet och tillgänglighet samt minimerar produktionsriskerna.

With more than 1,200 service engineers we support you all the way with spare parts, manuals, certificates, software support and much more.

TechCover är ett servicenivåavtal för programvara från Atlas Copco. Med vår programvara kan du förbättra produktionen kontinuerligt och med ett TechCover-underhållsavtal blir det lättare för dig att få ut det bästa av programvaran till en planerad kostnad. Tack vare detta skyddar du din produktionsinvestering, dina prestanda, din kvalitet och din tillgänglighet. Inga överraskningar!


 


TechCover-servicenivåavtalen är utformade för att uppfylla och överträffa just dina supportkrav. Just nu har vi TechCover-servicenivåavtal för ToolsNet och felelimineringslösningar.


Läs mer om TechCover för våra programvarulösningar