Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Servicenivåavtalet TechCover

Skydda din investering – Optimera din produktionsprestanda!

Vad är servicenivåavtalet TechCover?

TechCover är ett avtal för programvarusupport och underhåll där maximal drifttid och prestandaförbättringar står i fokus, samtidigt som produktiviteten maximeras.

Vad får du?

Prioriterad supportexpertis, kortare lösningstider och programvaruuppdateringar är några av de viktigaste komponenterna. Avtalet är utformat efter och bygger på global bästa praxis, alltid till en fast kostnad.

Vilka är fördelarna?

Skydda produktionsinvesteringar samtidigt som du optimerar produktionens prestanda, kvalitet och tillgänglighet samt minimerar produktionsriskerna.

With more than 1,200 service engineers we support you all the way with spare parts, manuals, certificates, software support and much more.

TechCover är ett servicenivåavtal för programvara från Atlas Copco. Med vår programvara kan du förbättra produktionen kontinuerligt och med ett TechCover-underhållsavtal blir det lättare för dig att få ut det bästa av programvaran till en planerad kostnad. Tack vare detta skyddar du din produktionsinvestering, dina prestanda, din kvalitet och din tillgänglighet. Inga överraskningar!


 


TechCover-servicenivåavtalen är utformade för att uppfylla och överträffa just dina supportkrav. Just nu har vi TechCover-servicenivåavtal för ToolsNet och felelimineringslösningar.


Läs mer om TechCover för våra programvarulösningar