TechCover-underhåll

Vad är TechCover-underhåll?

TechCover är vår underhållslösning för programvara som gör att du kan förbättra resultatet och säkerställa systemets tillgänglighet samtidigt som du maximerar produktiviteten.

Vad får du?

Skydda produktionsinvesteringarna samtidigt som du optimerar prestanda i produktionen, kvalitet och tillgänglighet samt minimerar produktionsriskerna

Vilka är fördelarna?

Kortare problemlösningstider med hjälp av global bästa praxis och supportexpertis – erbjuds till fasta kostnader och i kombination med fri tillgång till programuppdateringar

TechCover-supportlösningar bidrar till att skydda produktionsinvesteringarna samtidigt som du optimerar prestanda i produktionen, kvalitet och tillgänglighet samt minimerar produktionsriskerna. Med en modulär uppsättning produkter är ToolCover utformat för att tillgodose dina specifika behov och verktygsanvändning.

TechCover lösningar:
✔ förkortar alltid problemlösningstiderna
✔ bygger alltid på global bästa praxis och supportexpertis
✔ erbjuds alltid till en fast kostnad
✔ kombineras alltid med fri tillgång till programuppdateringar.

Läs mer om TechCover-modularitet