Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
Åtdragningstjänster och rådgivningslösningar för att optimera åtdragningsstrategin

Åtdragningstjänster

Som experter på åtdragningsteknik erbjuder vi rådgivningslösningar som optimerar åtdragningsstrategin från konstruktion till massproduktionsfas, baserade på laboratorieanalyser utförda av våra åtdragningsexperter.

Vad är Åtdragningtjänster?

Atlas Copcos unika rådgivningstjänster optimerar din åtdragningsstrategi från konstruktion (FoU) till massproduktion med vårt åtdragningslaboratorium och våra experter.

Vad får jag?

Vi tillhandahåller en utvärdering av åtdragningsstrategin i konstruktionsfasen och ett optimerat åtdragningsprogram för produktion. Dessutom garanterar våra åtdragningsexperter en professionell förbandsanalys.

Vilka är fördelarna?

Maximera din bultprestanda, minimera risken för att förband går sönder och stabilisera din åtdragningsprocess för att skydda förbandens integritet.

Vi vet att planering av en korrekt åtdragningsstrategi är avgörande för dig redan i konstruktionsfasen. Åtdragningsprocessen har en betydande inverkan på skruvförbandets kvalitet och olika typer av verktyg har olika påverkan på resultatet. Låt oss stödja hela din produktlivscykel från konstruktion till optimerad produktion, inklusive personalutbildning.

 

Som en del av Smart Integrated Assembly-lösningarna kan våra åtdragningstjänster:

  • Påskynda ditt företags hållbara tillväxt
  • Förkorta time-to-market
  • Öka din produktivitet och kvalitet från första början.

Redan från början

Åtdragningsutveckling

Maximera bultprestandan och minimera risken för förbandsfel. Våra ingenjörer kan förbättra integriteten hos dina bultförband och minska time-to-design, vilket sänker garantikostnaderna och förbättrar förbandskvaliteten från första början.

Stabilisera din process

Åtdragningsoptimering

Förbättra er förbandskvalitet och produktion med hjälp av optimerade åtdragningsprogram. Minska kostnaderna för garanti, omarbetning och återkallelser med inställningar för feleliminering som avslöjar risker för felgängning, materialproblem och driftfel.

Skydda din förbandsintegritet

Åtdragningskvalitet

Minska din utrednings- och lösningstid, onödiga investeringar, omarbetning, garantier och återkallelsekostnader vid förbandsfel. Öka din åtdragningskvalitet och produktivitet på ett snabbt och effektivt sätt.

Nedladdningar

Vanliga frågor

Vad avses med ett förbands integritet?

Med ett förbands integritet avses att ett förband kan dras åt enligt konstruktionsspecifikationen med en korrekt åtdragningsprocess. Den här processen kan omfatta korrekt klämkraft, åtdragningsmoment, stabil process och feldetekteringsmetod.

Hur bör jag säkra förbandets integritet?

Med Åtdragningsutveckling får du en omfattande analys av klämkraft, vridmoment och vinkel, de viktigaste faktorerna i åtdragningsprocessen i realtid, så att du kan jämföra åtdragningsresultatet med din konstruktionsdesign.  

Hur kan jag lösa problem med specifika förband?

Åtdragningskvalitet är den optimala lösningen om du har problem med specifika förband. Vi mäter klämkraft, vridmoment och förbandets hela förlopp, inklusive anliggning, elasticitet, plasticering och sträckpunkt. Allt ovan är nödvändigt för att definiera problemet och tillhandahålla en lämplig målmomentspecifikation eller åtdragningsprocess. Om åtdragningsteknik inte kan lösa problemet lyfter vi fram förbättringar i din konstruktion.  

Våra tjänster
Våra tjänster
 
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
 
Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Kontakta oss
Kontakta oss