Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Klimatförändringen är vår tids mest avgörande fråga och vi befinner oss vid den tidpunkt när åtgärder måste vidtas. Kunder, partners och regeringar kräver i allt högre grad att industriella tillverkare ska minimera sin miljöpåverkan. När tiden rinner ut är hållbarhet inte bara något bra att eftersträva utan faktiskt något nödvändigt. Det är en fråga om företagens överlevnad.

20%

Industrisektorn står för ungefär en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. (*)

50%

...och förbrukar ungefär hälften av världens energiresurser. (*)

80%

av deltagarna i en BCG-undersökning rapporterade att deras företag har planer på att övergå till koldioxidneutral verksamhet.

(*) Källa: World Economic Forum

Automatisering driver på hållbarhet och är bra för företag

Smart Integrated Assembly-Sustainability.

   

   

   

Hur kan ett företag i tillverkningsindustrin få med hållbarhet i ekvationen när allt idag handlar om finansiella nyckeltal och lönsamhet? 

Ett svar är smarta fabriker som drivs av automatisering.

   

Automatisering minskar antalet omarbetningar och återkallelser som kostar värdefulla material- och energiresurser. Det förbättrar också ergonomin på arbetsplatsen och skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö för operatörerna.

Bättre tolerans och spårbarhet minskar inte bara mängden material som behövs, utan stärker också möjligheten att snabbt reagera på produktionsavvikelser. En fördel som minskar mängden skrot i produktionen. Dessutom möjliggör spårbarheten mer förebyggande underhåll, vilket ytterligare minskar avfallet och undviker oplanerade produktionsavbrott.

Med smarta fabriker blir du inte bara mer hållbar, produktionen blir också mer lönsam och effektiv.

Smart Integrated Assembly-Automation

Hur kan du leva drömmen om en hållbar framtid - idag?

Hemligheten bakom hållbar tillverkning är att göra mer med mindre. Det är ofta enklare sagt än gjort. Tack och lov är detta inte en omvandling du måste göra på egen hand.

Smart Integrated Assembly är vårt koncept för industriella tillverkare som vill ställa om och implementera smarta fabriker. Vi hjälper dig att lägga upp en plan för din omvandling och tillhandahålla de lösningar som behövs. 

Tillsammans skapar vi en väg för den smarta fabrik som fungerar bäst för dig. Vi kommer att implementera helt integrerade lösningar som i sin tur är nära sammankopplade med din utrustning och dina processer. Vi bygger upp en konkurrensfördel som mäts i mer flexibel, effektiv och hållbar produktion. 

Beräkna din CO2-påverkan och ställ om din bransch för en mer hållbar framtid

Här är din chans att göra skillnad. Beräkna din CO2-påverkan och upptäck hur du kan ställa om din bransch för en mer hållbar framtid!

Smart Integrated Assembly.
Vägen till en mer hållbar tillverkning

Smart Integrated Assembly är vårt koncept för industriella tillverkare som vill ställa om och implementera smarta fabriker. Du får tillgång till ett sortiment, en struktur och vårt ekosystem av maskinvara, programvara och tjänster som ger ett oöverträffat värde i varje steg av produkttillverkningen.

Det ger kunderna en konkurrensfördel som mäts i form av mer effektiva, flexibla, anpassningsbara och säkra tillverkningsprocesser, minskad stilleståndstid, bättre användning av material och energi med en betydande minskning av avfallet.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad för en mer produktiv, lönsam och hållbar framtid.

Vår holistiska metod vägleder ditt företags omvandling till smarta fabriker för att uppnå en mängd olika resultat:

Smart Integrated Assembly_woman looking at mega city
  • Implementering av simulering och digital tvillingteknik
  • Principer för modulär design som möjliggör eftermontering av utrustning till nya kundprodukter och moduler
  • Se till att produkterna enkelt kan demonteras för reparation eller återvinning
  • Minska energiförbrukningen och risken för läckage genom en övergång från pneumatiska till elektriska aktörer
  • Använd miljövänliga och återvunna material och programvarulösningar som sparar energi
  • Optimera produkterna för deras specifika användningsområde

Hållbarhet på Atlas Copco

Smart Integrated Assembly-SupplyChain

   

   

   

Atlas Copco-gruppen strävar efter mål som baseras på vetenskap. Vi agerar för att öka produktiviteten och därmed resurseffektiviteten och driva mer hållbara och cirkulära tillverkningsprocesser. Dessa överväganden är en nödvändig del i utformningen och utvecklingen av våra produkter och lösningar. 

Tillsammans kan vi göra stor skillnad för en mer produktiv, lönsam och hållbar framtid.

Hållbar tillverkning

contact icon